Ad content mkt

Content Marketing 2.0 | 5-6 AUG

คอร์สอบรมและ Workshop การทำ Content Marketing โดยมุ่งเน้นให้เข้าใจพื้นฐานสำคัญของการทำคอนเทนต์ในโลกออนไลน์ แนวคิดที่จำเป็นต้องรู้ เครื่องมือและเทคนิคในการสร้างคอนเทนต์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการทำการสื่อสารการตลาดรวมทั้งบริหารจัดการคอนเทนต์ในสื่อของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้อการบรรยาย

Content Marketing เบื้องต้น

เรื่องควรรู้ในการทำคอนเทนต์บนออนไลน์

แนวทางในการออกแบบคอนเทนต์

Workshop การทำ Content Strategy

การทำ Content Optimization ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทฤษฏีควรรู้เกี่ยวกับการทำคอนเทนต์

กรณีศึกษาในการทำคอนเทนต์ของแบรนด์ต่างๆ


รูปแบบการอบรม: บรรยาย + เวิร์คช้อป


ระยะเวลาอบรม: 2 วันเต็ม | 10.00. - 16.30.


หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายรวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างระหว่างการอบรมตลอดสองวัน
คอร์สนี้เหมาะกับ

นักการตลาดที่ต้องดูแลการสื่อสารการตลาด

เจ้าของธุรกิจที่อยากใช้สื่อของตัวเองให้มีประสิทธิภาพด้วยคอนเทนต์

คนทำงานด้านคอนเทนต์


ระดับเนื้อหา: Basic - Intermediate


ผู้สอน: ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง

อดีตผู้บริหารการตลาดดิจิทัลในบริษัทโทรคมนาคมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

อดีตผู้บริหารในดิจิทัลเอเยนซี่ที่ทำงานให้กับแบรนด์ต่างๆ มากกว่า 40 แบรนด์

อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยกรุงเทพในหลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัลซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาโทด้านการตลาดดิจิทัลหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ขณะนี้

เจ้าของบล็อกและเพจ nuttaptuch.com - บล็อกการตลาดที่มีคนติดตามมากกว่า 240,000 คนบน Facebook

คอลัมน์นิสต์ในเว็บไซต์ a day และ Thairath

โปรดิวเซอร์และพิธีกรรายการ DigiLife ทาง Nation TV

ประสบการการบรรยายการตลาดดิจิทัลมากกว่า 5 ปี ทั้งแบบ in-house training และ public training มากกว่า 50 ครั้ง

ดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ nuttaputch.com และ Facebook Page


หมายเหตุ: หากต้องการชำระค่าอบรมในนามนิติบุคคล สามารถติดต่อเรื่องการใบวางบิล / ใบเสร็จรับเงินได้ที่ info@dots-consultancy.com 

View Tickets
Date
05 Aug 2017 10:00 - 06 Aug 2017 16:00
Add to Calendar
Location
M academy เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
View Map

Organized by

Logo black
dots consultancy
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Logo black

dots consultancy

Call

084-617-9999

Facebook

facebook.com/nuttaputchdotcom/

Line

@nuttaputchdotcom

E-mail

info@dots-consultancy.com

Having trouble purchasing ticket? View Help Center