Brown Bear gift box by เชฟปั้น GumPlay

22 November 2015 at 13:00 - 16:00
Image1 %282%29

Brown bear gift box by เชฟปั้น GumPlay

step by step ไปกับเชฟปั้น GumPlay 

กิจกรรมที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานการปั้นรูปทรงต่างๆ 

ทำให้นำพัฒนาต่อยอดการปั้นแบบอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย 

ไม่ว่าจะเป็นปั้นดิน ปั้นน้ำตาลกัมเพส ก็สามารถทำได้

"เพราะคุณคือคนสำคัญ สิ่งที่มอบให้กันต้องใส่ใจ"

Tickets

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Img 5837

เชฟปั้น GumPlay

step by step ไปกับเชฟปั้น GumPlay กิจกรรมที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้ทักษะการปั้นรูปทรงต่างๆ ทำให้นำพัฒนาต่อยอดการปั้นแบบอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นปั้นดิน ปั้นน้ำตาลกัมเพส ก็สามารถทำได้ "เพราะคุณคือคนสำคัญ สิ่งที่มอบให้กันต้องใส่ใจ"


Need Help?

Visit Help Center