SpeakPro : Sales Skills รุ่นที่ 2 (2 Days Program)

Poster placeholder
SpeakPro : Sales Skills รุ่นที่ 2 (2 Days Program)

SPEAKPRO SALES SKILLS รุ่นที่ 2  (2 DAYs PROGRAM)


เกี่ยวกับคอร์ส

หลายองค์กรเห็นตรงกันว่าบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญที่สุดคือ ‘พนักงานขาย’เพราะพวกเขาสร้างรายรับให้กับบริษัทและขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตต่อไป การทำความรู้จักองค์กร ผลิตภัณฑ์ วิธีการ และการปิดการขายจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพนักงานขาย  คอร์สอบรมระยะเวลา 2 วัน ที่จะเปิดเผยเคล็ดลับสู่การขายเเบบ B2B การเตรียมตัวก่อนพบลูกค้า การนำเสนอระหว่างการขาย และการดูแลหลังการขาย พร้อมเรียนรู้ระบบความคิดที่ถูกต้องในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า  การตั้งคำถามที่มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยอร์สนี้ออกแบบมาสำหรับผู้เรียนจำนวน 15 – 20 คนเท่านั้น เพื่อการดูแลอย่างใกล้ชิดและผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น !


วันที่     :  วันพุธและพฤหัสบดีที่ 16 - 17 ธันวาคม  2558 (ทั้ง 2 วัน)

เวลา     :  ตั้งแต่ 9.30 - 17.30 น.

ราคา     :  7,500 บาทต่อท่าน

              พิเศษ ! สำหรับลูกค้า 5 ท่านแรก สามารถซื้อได้ในราคา Early Bird

              เพียง 7,000 บาทเท่านั้น!


กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่สนใจทักษะการขายเเบบ B2B


เป้าหมายหลัก

 1. เรียนรู้ความแตกต่างระหว่าง ‘พนักงานขาย’ และ ‘ที่ปรึกษา’

 2. ทำความรู้จักองค์กรและสร้างแรงกระตุ้นให้ตัวเอง

 3. ทำความเข้าใจกระบวนการขาย ได้แก่ การเตรียมตัว ความคาดหวัง การนำเสนอ และการปิดการขาย

 4. รู้วิธีขจัดอุปสรรค

 5. เรียนรู้การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว


กำหนดการ

วันที่ 1

ขั้นที่ 1: ‘นักขาย’ คุณภาพเป็นอย่างไร

ขั้นที่ 2 :รู้จักลูกค้า

ขั้นที่ 3 :การขายทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ


วันที่ 2

ขั้นที่ 1 :การเตรียมตัว ‘Sales Meeting’

ขั้นที่ 2 การเตรียมการขาย (หาวิธีการนำเสนอ)

ขั้นที่ 3 การรับมือกับอุปสรรค

ขั้นที่ 4 ปิดการขาย

ขั้นที่ 5 ติดตามผล


หัวข้อการอบรม

 • นักขายหรือที่ปรึกษา

 • แรงผลักดัน

 • การบริหารเวลา

 • การขายทางโทรศัพท์

 • การนำเสนอขาย

 • การรับมืออุปสรรค

 • การปิดการขายและการติดตามผล


เกี่ยวกับผู้บรรยาย

พชร ยงจิระนนท์ (บิลลี่) นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลและผู้ฝึกสอนการนำเสนอจาก SpeakPro ที่มีประสบการณ์ด้านการขายเป็นเวลายาวนาน และยังเป็นผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ที่ผ่านการแนะแนวผู้บริหารระดับสูงในองค์กรขนาดใหญ่ อาทิ Tesco Lotus และ Krungthai Card (KTC) และยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมบริษัทหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะธุรกิจการให้บริการทางการเงินและเทคโนโลยี รวมถึงประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับบริษัทต่างชาติ ในการสรรหาบุคลากร และฝึกอบรมในธุรกิจด้านการตลาดออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีความสามารถด้านการพูดต่อหน้าสาธารณชน การนำเสนอและการกล่าวสุนทรพจน์อย่างมืออาชีพ จึงได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ด้านการพูดในหลายโอกาสอีกด้วย


Tickets

No Tickets Available

8b2111c1d1a26f9a4d414a755eeb1d6f292802da
Organized by
HUBBA Coworking Space