Education

User Experience Design Workshop

Eb2cdff411a7e25b17b76d1a2f3d9cb635fbbe3d
User Experience Design Workshop
เคยไหม เว็บไซต์สวย แต่ไม่ตอบโจทย์เรื่องการขาย ?
เคยไหม ทีมดีไซน์ และ Developer สื่อสารกันไม่เข้าใจ ?
เว็บก็ต้องรีบสร้าง งานดีไซน์ก็จำเป็น เข้าใจผู้ใช้ก็สำคัญ จะเริ่มตรงไหนดี
คอร์สนี้มีคำตอบ เพราะจะช่วยให้คุณ / องค์กร

- ปรับใช้ UX Process ให้เหมาะกับองค์กรของตนเอง

- เรียนรู้เทคนิคการออกแบบเพื่อลดความเสี่ยง ที่ผู้ใช้จะปิดโปรแกรม (Drop-off)

- เรียนรู้เทคนิค Customer Development, User Interview เพื่อความเข้าใจผู้ใช้ในระดับองค์กร ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการพัฒนา ค่าใช้จ่ายของการ Support และเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กร

- เรียนรู้เรื่อง Usability ของ Desktop Application, iOS, Android และ Web

- เรียนรู้เทคนิคการทำ User interview เพื่อให้เข้าใจผู้ใช้

- เรียนรู้ความแตกต่างของ Design Thinking, Lean UX, Google Design Sprint

- เรียนรู้เทคนิคการทำ Usability test, Paper Prototype เพื่อทดสอบ Application อย่างรวดเร็ว

- เรียนรู้วิธีการวาด Wireframe ในเวลาสั้น ๆ เพื่อแก้ปัญหาการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน

Course Content:

Day 1 : Fundamental (Learn + Activity)
- พื้นฐานในการออกแบบที่เริ่มจากประสบการณ์ของผู้ใช้ (Experience Driven Design)
- ปัญหาและแรงต้านขององค์กรหลังจากนำผู้ใช้เข้ามาเป็นศูนย์กลาง
- เทคนิคในการสื่อสารเพื่อผ่าน Wireframe
- เทคนิคการดึงความต้องการของผู้ใช้ และผู้บริหาร
- เข้าใจพื้นฐานของ KAIZEN สำหรับงานออกแบบ Application ทั้ง Desktop, Web, iOS และ Android

Day 2 : Hands-on (Design + Test)
- ทดลองกระบวนการ User Interview
- ทดลองกระบวนการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ และแนวทางการพัฒนาโปรแกรม
- ทดลองกระบวนการสร้าง Customer Journey, Empathy Map
- ทดลองการสือสารกับทีมงานผ่าน Wireframe
- ทดลองทดสอบกับผู้ใช้จริงด้วย Usability Test

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร?
ทุกตำแหน่งในบริษัทล้วนเป็นส่วนสำคัญสำหรับประสบการณ์ผู้ใช้ หากบุคลากรในบริษัทมีความเข้าใจในเรื่อง User Experience ก็จะช่วยลดเวลาในการพัฒนา Software และช่วยให้เกิดความเข้าใจในการทำงานภาพรวมมากขึ้น ไม่ต้องมีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ก็สามารถเข้าใจได้ เช่น
- Product Manager
- Project Manager
- Programmer / Developer
- System Analyst
- Business Analyst
- Designer

Speaker


คุณอภิรักษ์ ปนาทกูล
UX Coach Ascend
UX Evangelist บริษัท Omise
MBA, NIDA Computer Science, Naresuan University

ประสบการณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้าน User Experience และ Software Development Research Assistance, NECTEC Software Creative, EXBIZ Manager, Web Technology & User Experience, FEMTOCOM UX Specialist, OPENDREAM UX Specialist, TrueMoney

ประวัติและผลงาน

   - มีประสบการณ์การทำงานด้าน User Experience และ Software Development ยาวนานกว่า 15 ปี (https://www.linkedin.com/in/apirak)

   - เจ้าของหนังสือ Design Mobile APP, That User will Love (สำนักพิมพ์ทรูไลฟ์ )

   - เปิดคอร์สอบรม UX Workshop มาแล้วกว่า 60 คอร์ส เน้นเทคนิคที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจด้วยตนเอง ผ่านการลงมือทำจริง และ ได้รับเชิญไปทำการอบรมให้กับบุคลากรภายในบริษัทและสถาบันต่าง ๆ ในประเทศไทยมากมาย   ได้รับความเชื่อถือส่งบุคคลกรเข้าร่วมอบรมจากบริษัทต่าง ๆ ในเมืองไทย

                                                              

   Tickets

   No Tickets Available

   7c1619335c09ccd76c6e1bef9f350a4cc64bae86
   Organized by
   ITOPCLASS