Education

TGA Dev Days งานสัมนาด้านเกมเพื่อสร้างโอกาสต่อยอดทางธุรกิจ

B1ed36715de5c3fe8fd2bd79e7f18cdb626fea4d
TGA Dev Days งานสัมนาด้านเกมเพื่อสร้างโอกาสต่อยอดทางธุรกิจ

งานสัมนา TGA Dev Day วันที่ 1

งานสัมมนาด้านเกมเพื่อสร้างโอกาสสู่การต่อยอดทางธุรกิจ

"Unreal Engine Training by Epic Games"
ผู้บรรยาย : Chris Murphy จาก Epic Games

Agenda :
 • 12.00 -13.00     Registration 
 • 13.00 - 16.00    Intro to Unreal Engine 4
 • 16.30 - 19.30    Getting started in Technical Art with Unreal Engine 4


Intro to Unreal Engine 4

เรียนรู้พื้นฐานการสร้าง Project เกมแรกใน Unreal Engine ผ่าน Starter content โดยใช้ระบบ Blueprint visual scripting ของ UE4 ซึ่งไม่ว่าจะเป็น คนทำอาร์ต, คนออกแบบเกม หรือ โปรแกรมเมอร์ ก็สามารถใช้งานได้ง่าย  

(ผู้เข้าฟังบรรายควรมีพื้นฐานการสร้างเกม 3 มิติ แต่ไม่จำเป็นต้องเคยใช้ UE4 มาก่อน คนในสายอาร์ต ออกแบบ หรือเขียนโปรแกรมสามารถเข้าฟังได้)
 
You're invited to join Epic Games for Introduction to Unreal Engine, a live training tutorial where participants will learn the basics of creating their first project in Unreal Engine.

This introductory tutorial assumes participants have basic 3D game development understanding, but no prior experience with UE4. You will learn the basics of creating a game from starter content using the UE4 Blueprint visual scripting system. Blueprints are easily leveraged by all game development disciplines, so artists, designers, and programmers are welcome.


Getting started in Technical Art with Unreal Engine 4

เรียนรู้การสร้าง Technical Art ใน UE4 โดยใน session นี้จะสอนเทคนิคขั้นสูงสำหรับการสร้างสิ่งแวดล้อมและเอฟเฟคใน UE4 โดยผู้เข้าฟังควรจะมีความรู้ในการสร้าง project ใน UE4 (สอนใน session แรก) เอฟเฟคที่จะสอนสร้าง ใช้ระบบ Blueprint visual scripting ของ UE4 ซึ่งไม่ว่าจะเป็น คนทำอาร์ต, คนออกแบบเกม หรือ โปรแกรมเมอร์ ก็สามารถใช้งานได้ง่าย 

(Session นี้เหมาะกับคนในสายอาร์ตที่ต้องการใช้ประโยชน์จาก assets ที่สร้างมาให้ได้มากที่สุด หรือคนที่ต้องการเข้าใจ asset pipeline อย่างละเอียดเป็นพิเศษ แต่คนสายออกแบบ และสายโปรแกรมเมอร์สามารถเข้าฟังได้)

You're invited to join Epic Games for Getting Started with Technical Art in Unreal Engine 4, a live training tutorial where participants will learn a series of advanced techniques for creating environments and effects in UE4. This session is ideal for any artists looking to get the most out of their assets or looking to understand the asset pipeline more thoroughly.

This tutorial assumes participants have basic previous experience with UE4 and will build upon fundamentals to demonstrate how to develop effects, level tools and enhance their existing projects. These effects will be developed using Blueprints which are easily leveraged by all game development disciplines, so artists, designers, and programmers are welcome.


วันที่ : 16 สิงหาคม 2560
เวลา : 13.00 - 19.30 น.
สถานที่ : Pantip e-Sport Arena (ประตูน้ำ)
จำนวน รับจำนวนจำกัด

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

งานสัมนา TGA Dev Day วันที่ 2

งานสัมมนาด้านเกมเพื่อสร้างโอกาสสู่การต่อยอดทางธุรกิจ

"Unity Engine Training by Unity"ผู้บรรยาย : Yi Fei Boon จาก Unity 

Agenda :
 • 10:00 - 12:00    Unity Clinic for companies (เฉพาะบริษัทที่ได้รับการยืนยันการจองเวลา โดยจองเวลาได้ผ่าน contact@tga.in.th รับเฉพาะบริษัทที่มีผลงานกำลังพัฒนาอยู่ โดยผลงานมีความสมบูรณ์เกิน 60%)
 • 12:00 -13:00     Registration
 • 13:00 - 16:00    Generic Optimization
 • 16:00 - 18:30    Timeline and Cinemachine

Generic optimization

 • Object pooling
 • Avoid garbage allocation (Ex: sprite to display score instead of string)
 • UI canvas, separate elements that will change frequently
 • UI, avoid overdraw
 • UI, disable raycasting on non interactable UI elements
 • Occlusion culling
 • 1 update loop to manage other update functions instead of multiple updates
 • Edit physics matrix to restrict physics collision detection to limited layers
 • LOD
 • Avoid Coroutine

Timeline and Cinemachine


 • Fast and effortlessly compose shots with Cinemachine camera rig and build animation sequences with the experimental Timeline feature.

วันที่ : 23 สิงหาคม 2560
เวลา : 13.00 - 18.30 น.
สถานที่ : Pantip e-Sport Arena (ประตูน้ำ)
จำนวน รับจำนวนจำกัด

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 : 

งานสัมนา TGA Dev Day วันที่ 3

งานสัมมนาด้านเกมเพื่อสร้างโอกาสสู่การต่อยอดทางธุรกิจ

"Creating Marketing Campaigns by Google & ASO"ผู้บรรยาย : Jay Horathai จาก Google และ Aun Taraseina จาก Kiragames 

Agenda :
 • 10.00 - 11.00   Registration
 • 11.00 - 12.00   Machine Learning to automate marketing campaigns (with Universal App Campaigns)/Creating the best video and display assets to use in marketing campaigns by Google
 • 13.00 - 14.00   App Store Optimization (ASO) by Aun Taraselna

วันที่ : 30 สิงหาคม 2560
เวลา : 13.00 - 18.00 น.
สถานที่ : Pantip e-Sport Arena (ประตูน้ำ)
จำนวน รับจำนวนจำกัด

-----------------------------------------------------

งานสัมนา TGA Dev Day วันที่ 4

งานสัมมนาด้านเกมเพื่อสร้างโอกาสสู่การต่อยอดทางธุรกิจ

"Game Dev Story by TGA"งานสัมนาที่จะเจาะลึกความคิดคนทำเกมแบบ Live Interview 

ดำเนินรายการโดย : 
 • Nenin Ananbanchachai (พี่ป๊อป) จาก Extend Studio
 • Tuang Dheandhanoo จาก PIGSSS GAMES

Agenda :
 • 13.00 - 13.30   ลงทะเบียน
 • 13.30 - 14.45   อุตสาหกรรมเกมตอนนี้ VS เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
                       - Samret Wajanasathian (3nd Studio Co., Ltd.)
                       - Noppon Wannapensakun (Corecell Technology Co.,Ltd.)
 • 15.00 - 15.50  นักพัฒนาเกมรุ่นใหม่ไฟแรง        
                       - Sarun Rattanagulvaranont (Rocketlion Game)
                       - Parimeth Wongsatayanon (PH21) 
 • 16.00 - 16.50  บทเรียนจากการปล่อยเกม
                       - Nenin Ananbanchachai (Extend Studio) 
                       - Jatuporn Rakthaijaroencheep (MAD Virtual Reality Studio)
 • 17.00             สรุปงานและเริ่ม Networking

วันที่ : 6 กันยายน 2560
เวลา : 13.00 - 18.00 น.
สถานที่ : Pantip e-Sport Arena (ประตูน้ำ)
จำนวน รับเพียง 100 ท่าน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

About TGA Dev Days


TGA ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA), พันธุ์ทิพย์พลาซ่า (ประตูน้ำ), Unreal Engine, Unity3D และ Google จัดงานสัมมนา/อบรมสำหรับนักพัฒนาเกม ในวันพุธของทุกสัปดาห์ โดยมีกำหนดการดังนี้

 1. วันที่ 16 สิงหาคม อบรม Unreal Engine โดย Epic Games
 2. วันที่ 23 สิงหาคม อบรม Unity3D Engine โดย Unity3D
 3. วันที่ 30 สิงหาคม อบรม Creating Marketing Campaigns โดย Google
 4. วันที่ 6 กันยายน  งานสัมนา Game Dev Story โดย TGA
รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาติดตามข่าวสารผ่าน https://www.facebook.com/TGsiA/

Tickets

No Tickets Available

0aca34485bf68a50189585fe8da184524461be20
Organized by
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย