Da talks eventpop

Domus Academy - Alumni Talks # 8

19 August 2017 at 15:00 - 17:00

Domus Academy - Alumni Talks # 8

ชวนผู้สนใจเรียนต่อ ป.โท ด้านการออกแบบ มาพูดคุยกับศิษย์เก่า จาก สถาบัน Domus Academy แห่งเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ถึงประสบการณ์การเรียน ชีวิตในมิลาน รวมถึงการฝึกงานกับแบรนด์ชั้นนำที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี

งานสัมมนา Domus Academy Alumni Talk # 8 
โดยศิษย์เก่า จะมาไขข้อข้องใจในเรื่อง
- การเตรียม Portfolio เพื่อสมัครเรียน
- ประสบการณ์การเรียนกับเพื่อนต่างชาติ
- ประสบการณ์การฝึกงานในบริษัทชั้นนำ ในเมืองมิลาน
- การใช้ชีวิตในเมืองมิลาน ว่าจะสนุกสนาน และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนดีไซน์อย่างไร

สาขาที่ทางสถาบันเปิดสอน (ป.โท 1 ปี เน้นภาคปฏิบัติ และฝึกงานก่อนเรียนจบ)
1. MA in Interior & Living Design
2. MA in Product Design
3. MA in Visual Brand Design
4. MA in Urban Vision & Architectural Design
5. MA in Service Design
6. MA in Interaction Design
7. MA in Information Design
8. MA in Fashion Design
9. MA in Fashion Styling & Visual Merchandising
10. MA in Fashion Management*
11. MA in Business Design*
12. MA in Luxury Brand Management*
*สาขาที่ไม่ต้องยื่นพอร์ตฟอลิโอในการสมัครเรียน
**ไม่มีค่าใช้จ่าย**

ลงทะเบียนฟรีTickets

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Artviselogo 01

ArtVise Education

แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เฉพาะทาง ด้านศิลปะ และการออกแบบ โดยศิษย์เก่าของทางสถาบัน