Domus Academy - Alumni Talks # 8

19 August 2017 at 15:00 - 17:00
Da talks eventpop

Domus Academy - Alumni Talks # 8

ชวนผู้สนใจเรียนต่อ ป.โท ด้านการออกแบบ มาพูดคุยกับศิษย์เก่า จาก สถาบัน Domus Academy แห่งเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ถึงประสบการณ์การเรียน ชีวิตในมิลาน รวมถึงการฝึกงานกับแบรนด์ชั้นนำที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี

งานสัมมนา Domus Academy Alumni Talk # 8 
โดยศิษย์เก่า จะมาไขข้อข้องใจในเรื่อง
- การเตรียม Portfolio เพื่อสมัครเรียน
- ประสบการณ์การเรียนกับเพื่อนต่างชาติ
- ประสบการณ์การฝึกงานในบริษัทชั้นนำ ในเมืองมิลาน
- การใช้ชีวิตในเมืองมิลาน ว่าจะสนุกสนาน และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนดีไซน์อย่างไร

สาขาที่ทางสถาบันเปิดสอน (ป.โท 1 ปี เน้นภาคปฏิบัติ และฝึกงานก่อนเรียนจบ)
1. MA in Interior & Living Design
2. MA in Product Design
3. MA in Visual Brand Design
4. MA in Urban Vision & Architectural Design
5. MA in Service Design
6. MA in Interaction Design
7. MA in Information Design
8. MA in Fashion Design
9. MA in Fashion Styling & Visual Merchandising
10. MA in Fashion Management*
11. MA in Business Design*
12. MA in Luxury Brand Management*
*สาขาที่ไม่ต้องยื่นพอร์ตฟอลิโอในการสมัครเรียน
**ไม่มีค่าใช้จ่าย**

ลงทะเบียนฟรี


Tickets

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Artviselogo 01

ArtVise Education

แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เฉพาะทาง ด้านศิลปะ และการออกแบบ โดยศิษย์เก่าของทางสถาบัน


Need Help?

Visit Help Center