740

Hand-on workshop : Windows Server 2016 Storage and Compute [MCSA 70-740]

ระยะเวลา 2 วัน (16 ชั่วโมง)

Windows Server 2016 ถูกถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้าน data center มาจาก Microsoft Azure data center ที่กระจายอยู่ทั่วโลก ช่วยให้เราสามารถเปลี่ยน data center หรือ private cloud ของเราให้กลายเป็น data center ที่มีประสิทธิภาพ ในราคาที่เหมาะสม และมีเสถียรภาพสูง

Hand-on workshop MCSA 70-740 มีเนื้อหาครอบคลุมเทคโนโลยี software-defined storage, compute (virtualization), และ high availability (Failover clustering) ใน Microsoft Windows Server 2016 รวมถึงการติดตั้ง ดูแล และ monitor Windows Server ผู้เรียนจะได้รับความรู้ ทำความเข้าใจ ทราบถึงประโยชน์ ข้อจำกัด workaround และทางเลือกต่างๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปสร้าง บริหารจัดการ data center ที่มีโครงสร้างพื้นฐานมาจาก Hyper-V, Failover Cluster, และ low-cost storage ได้ด้วยตัวเองอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

ลักษณะการเรียนการสอน

ลักษณะของ Hand-On Workshop จะไม่เหมือนกับหลักสูตร Microsoft Official Curriculum (MOC) ที่ประกอบไปด้วยทฤษฎี 60-70% และ hand-on lab 30-40% แต่ในทางกลับกัน เนื้อหาจะเป็น real-world scenario labs ถึง 70-80% โดยเนื้อหาด้านทฤษฎีจะลดลงเหลือเพียง 20-30% ที่จะกระชับ สรุปสิ่งที่จำเป็น ข้อควรระวัง และ best practices ที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานจริงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

หมายเหตุ: ด้วยเวลาที่มีจำกัด จึงเกรงว่าเราจะควบคุมเนื้อหาและเวลาไม่ได้ ดังนั้นการเรียนจึงถูกออกแบบใหม่ เป็น block ๆ ละ 50 นาที สำหรับ Lecture และ Lab ในแต่ละหัวข้อ โดยมีเวลาพัก 5-10 นาทีสั้นๆ ในแต่ละชั่วโมงครับ 

เหมาะสำหรับ

คนทำงานและผู้สนใจในเทคโนโลยี software-defined storage, compute (virtualization), และ high availability (Failover clustering) ใน Microsoft Windows Server 2016 รวมถึงการติดตั้ง ดูแล และ monitor Windows Server

ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน

ผู้เรียนควรมีประสบการณ์ทำงานกับ Windows Server มาอย่างน้อย 6 เดือน

เนื้อหาประกอบไปด้วย

Day 1

 • Install windows Severs in host and compute environments
 • Implement storage solution  
 • Implement Hyper-V
 • Lab 1-7

Day 2

 • Implement Windows containers
 • Implement high availability 
 • Maintain and monitor server environments
 • Lab 8-14

Real-World Scenario Labs

Day 1

Lab 1: Install and Manage Windows Server 2016 (10:00 AM - 10:50 AM)

 • Install Windows Server 2016
 • Install and configure Windows Deployment Services (WDS)
 • Manage Server remotely with Remote PowerShell, Server Manager, and MMC
 • Install Nano Server


Lab 2: Implement Windows PowerShell Desired State Configuration (DSC) (11:00 PM - 11:50 PM)

 • Test Push DSC
 • Create a pull DSC server
 • Deploy Desired State Configuration (DSC) to server farms
 • Implement DSC reporting

Lab 3: Roles and Server Migration (13:00 PM - 13:50 PM)

 • Migrate file server to Windows Server 2016
 • Install and configure Hyper-V host
 • Perform physical-to-virtual VM migration with Microsoft Virtual Machine Converter (MVMC)


Lab 4: Implement Windows Activation (14:00 PM - 14:50 PM)

 • Implement Key Management Services (KMS), Active Directory-Based Activation (ADBA), and Active Directory Virtual Machine Activation (AVMA)
 • Running Microsoft Assessment and Planning (MAP) Toolkit to assess your current environment

Lab 5: Implement iSCSI Storage (15:00 PM - 15:50 PM)

 • Configure iSCSI target and initiator
 • Configure Internet Storage Name Services (iSNS)
 • Configure Multipath I/O (MPIO)


Lab 6: Manage Storage Spaces, corporate file shares, and Data Deduplication (15:00 PM - 15:50 PM)

 • Create a storage pool
 • Create a storage spaces with resiliency
 • Create corporate file shares
 • Implement Data Deduplication

Lab 7: ImplementStorage Replica and Hyper-V Replica (17:00 PM - 17:50 PM)

 • Configure Storage Replica
 • Implement Hyper-V Replica


Day 2

Lab 8: Create and manage Windows Containers (10:00 AM - 10:50 AM)

 • Create and manage Windows Containers

Lab 9: Create Scale-out File Server (SoFS) Cluster (11:00 PM - 11:50 PM)

 • Create Clustered Storage Pool
 • Create Clustered Storage Spaces
 • Create Clustered Shared Volumes (CSVs)
 • Implement Scale-out File Server (SoFS) Cluster


Lab 10: Create and Manage Hyper-V Cluster (13:00 PM - 13:50 PM)

 • Create Hyper-V Cluster
 • Create Clustered VMs
 • Manage High Availability VMs
 • Create VHD Set for Guest clustering


Lab 11: Manage Failover Clustering and Network Load Balancing (NLB) (14:00 PM - 14:50 PM)

 • Manage Failover Cluster and VM resiliency
 • Implement Cluster Aware Updating (CAU)
 • Implement Network Load Balancing (NLB)

Lab 12: Implement 3-node Hyper-converged Cluster (15:00 PM - 15:50 PM)

 • Implement 3-node Hyper-converged Cluster
 • Manage Hyper-converged Cluster


Lab 13: Implement 2-node Hyper-converged Cluster (16:00 PM - 16:50 PM)

 • Implement 2-node Hyper-Converged Cluster
 • Configure Hyper-V Replica Broker


Lab 14: Maintain and Monitor Windows Server 2016 (17:00 PM - 17:50 PM)

 • Implement Windows Server Update Services (WSUS)
 • Backup and restore Hyper-V VM, and file server
 • Performance monitoring Windows Server 2016

ผู้สอน I  คุณจักรพงศ์ ชมกลิ่น Microsoft Certification : MCSEs/MCT (Linkedin)

อุปกรณ์การเรียน | ผู้เรียนจำเป็นต้องนำ Laptop/notebook ส่วนตัวมาด้วย (ทางบริษัทต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ) เพื่อทำ Lab ทั้งหมดใน Azure

ตารางเรียน I วันเสาร์ที่ 21 - วันอาทิตย์ 22 เม.ย 2561  เวลา 9:30 - 17:30 น.  

ราคา | ทั้งหลักสูตร 5,500 บาท (ราคายังไม่รวม Vat 7%)

สถานทีีเรียน |  Starbuck Coffee สวนเพลิน ถนนพระราม 4 ตรงข้ามช่อง 3
แผนที่ |  http://bit.ly/2uXxbMK


( รับจำนวน 10 ท่านเท่านั้น  )
ท่านใดต้องการใบกำกับภาษีเพื่อขอเบิกบริษัทฯ สามารถแจ้งได้นะคะ 


Tickets

Ticket ช่วงที่ 2
฿5,500.00

*All Prices exclude VAT

*Some fees may be applied

Need Help?
Call : 062-593-2224 (10.00 - 18.00)
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Payment We Accept Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Logo image r2

บริษัท อิน เดอะ คลาวด์ (ประเทศไทย) จำกัด

ให้คำปรึกษา Microsoft Technologies

081 919 0291
FB.me/inthecloudthailand

Need Help?

Contact our Customer Support.
Everyday from 10.00 to 18.00

For Organizer

Event Pop Co., Ltd.