Education

Co-Founder Speed Dating

Poster placeholder
Co-Founder Speed Dating
LET'S WE TELL YOU MORE ABOUT THIS EVENT
We start-ups know how hard it is to start a business, but the even harder part is finding someone to share your passion with.
We know how hard it is to find just the one Co-Founder with the same ambition and energy as you.
So why just look for one, when you can meet 20 people at once? 

Crushin and Hubba provides you with the opportunity to meet other Co-Founders in a Speed Date setting where you stare into each other eyes and talk real business (well.. in a casual and fun way). 

HOW DO YOU “SPEED DATE”?
Once everyone has checked in you will be asked to take a seat and the host will briefly go over some guidelines.
At each 5 minute increment, a bell will ring as a signal for the conversations to wrap up and for you to move to the next table. 
Before your next conversation you are given the opportunity to fill in a very discreet scoring card. 
During this time you will write down the name(s) of the people YOU WANT TO MEET AGAIN. 
Once everyone has met, you will then give the scoring card to the host.


Date: Tuesday, December 22nd 2015
Time: 18.30 - 21.30

Price:  500 Baht per person ( This price include drink & snack )


AGENDA
18:30 Registration
19:00 Instruction and Ice Breaking Game
19:30 Speed Dating Activity
21:10 Closing
21:30 Mingle


WHO ARE WE?
CRUSHIN is a mobile app and community for passionate like-minded singles.
Relax, be yourself and enjoy our free iOS app and get first access two awesome activities each month.
Our casual hangouts to exciting adventures allow members to actively enjoy life, try new activities and meet awesome people face-to-face. 

HUBBA is the heart of the Thai tech startup community, a hub of like-minded startup founders, geeks, makers and designers, who are passionate about solving impossible challenges, collaborating, experimenting, failing, learning, succeeding and giving back.
We exist for the sole purpose of helping these great startup companies accomplish the impossible because we believe that HUBBA is a place for people who will change the world and put Thailand on the global startup.


Crushin and Hubba has joined forces to proudly bring to you startup newbies:
“ Co-Founder Speed Dating ”
a networking event to help build connections and the perfect start-up team. 


เกี่ยวกับงาน
*ภายในงานจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก
        ชาว start-ups ทุกคนรู้ดีว่าการเริ่มต้นธุรกิจนั้นยากแค่ไหน แต่การหา co-founder ที่จะมาทำตามความฝันไปกับเรานั้นยากยิ่งกว่า
เราเข้าใจดีว่ากว่าจะเจอ co-founder สักคนที่เข้าใจและร่วมงานกับเราได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ อย่าเสียเวลารอคนนั้นๆ อย่าเสียเวลาตามหาทีละคน ในเมื่อคุณสามารถเจอ 20 คนได้ในคราวเดียว?

Crushin และ Hubba จะให้คุณได้ออกเดทกับ co-founder คนอื่นๆอีก20คน
ในรูปแบบของงาน Speed Dating ที่คุณต้องพูดคุยและทำความรู้จักกับ co-founder คนอื่นๆแบบตัวต่อตัว

SPEED DATING ยังไง?
เมื่อทุกคนนั่งประจำที่ ผู้ร่วมงานทุกคนจะมีเวลา 5 นาทีในการพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรื่องธุรกิจ เรื่องงาน ความฝัน หรือเรื่องส่วนตัวกับคู่สนทนาของคุณ 
เมื่อครบ 5 นาที เสียงระฆังจะดัง คุณจะถูกเปลี่ยนให้พูดคุยกับคู่สนทนาคนถัดไป
งานจะดำเนินไปจนกระทั่งคุณได้คุยกับผู้ร่วมงานครบทุกคน
เราจะมีใบคะแนนให้คุณใส่ชื่อ co-founder ที่คุณรู้สึกถูกใจและอยากทำความรู้จักเพิ่มเติม 
หลังจากจบการสนทนาทุกคู่แล้วใบคะแนนนี้จะถูกรวบรวมไว้กับผู้จัดงาน
เมื่อจบงาน ถ้าคนที่คุณสนใจก็สนใจ(เขียนชื่อ)คุณด้วยเช่นกัน 
เราจะแจ้งให้คุณทราบเพื่อให้คุณทั้งคู่ได้มีโอกาสสานต่อควมสัมพันธ์และร่วมงานกันในอนาคต


วันที่: วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558
เวลา: 18.30 ถึง 21.30 น.

ราคา:  500 บาทต่อท่าน (ราคานี้รวมเครื่องดื่มและอาหารว่างแล้ว)

ใครควรร่วมงาน?
ผู้ที่กำลังมองหา co-founder มาร่วมทำธุรกิจ ทั้งสายธุรกิจ, marketing, เทคโนโลยี, โปรแกรมเมอร์, 
ดีไซน์เนอร์ หรือมีความสนใจการทำ start-up 


กำหนดการ
18:30 ลงทะเบียน
19:00 อธิบายกติกาและรูปแบบงาน , กิจกรรม Ice Breaking
19:30 เริ่มกิจกรรม Speed Dating
21:10 จบกิจกรรม Speed Dating
21:30 รับประทานอาหารว่าง สังสรรค์ พูดคุย


เกี่ยวกับผู้จัดงาน
CRUSHIN เป็นผู้ให้บริการ Dating app สำหรับพบเพื่อนใหม่และคนที่ชอบอะไรคล้าย ๆ กัน 
นอกจากนี้เรายังจัดกิจกรรมน่าสนใจทุก ๆ เดือนให้สมาชิกของเราได้มาสนุกร่วมกัน

HUBBA เป็นผู้ให้บริการ coworking space ชั้นนำ และจุดศูนย์กลางของ start-up ในเมืองไทย 
เราต้องการช่วยเหลือ และเห็น start-up ในไทยเติบโตสู่ระดับโลก

กิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดงานร่วมกันระหว่าง Crushin และ Hubba ที่เล็งการเห็นว่า
" การหา co-founder ดี ๆ สักคนนั้นยากไม่ต่างจากการหาคู่ชีวิตที่รู้ใจ 
การเปิดโอกาสพบเจอและทำความรู้จักกับคนใหม่ ๆ เป็นเรื่องสำคัญ ทุกความสัมพันธ์มีจุดเริ่มต้น
5 นาทีนี้อาจะเปลี่ยนชีวิตคุณตลอดไป "

CONTACT
HUBBA
Facebook : fb.com/hubbaworkshop
Line ID: @hubba
E-mail: connect@hubbathailand.com
Call: 084-6424356
or
CRUSHIN
Facebook : fb.com/CrushinMeApp
Line ID: @crushin
E-mail: hello@crushin.me
Call: 090-902-4562


Tickets

No Tickets Available

0942f2f98e7e07ed5fbbf165e5deeb46cc777288
Organized by
HUBBA Coworking Space