Promo oph17 eventpop v02

SWU OPEN HOUSE 2017 - เปิดบ้านศรีนครินทรวิโรฒ 2560

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าชมงาน
SWU OPEN HOUSE 2018
สามารถลงทะเบียนเข้าชมงานได้ทาง

https://www.eventpop.me/e/4369-swuoph2018


( หน้านี้เป็นหน้าลงทะเบียนร่วมงานของปีที่ผ่านมา )

View Tickets
Date
10 Nov 2017 08:30 - 11 Nov 2017 16:00
Add to Calendar
Location
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอย สุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
View Map

Organized by

Swu logo 270
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

บัตร #SWUOPH2017 เข้างานวันศุกร์ที่ 10 พ.ย. 60

Free

ปิดการลงทะเบียนทางออนไลน์แล้ว น้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถ Walk-in ลงทะเบียนได้ในวันและเวลาที่สะดวก

บัตร #SWUOPH2017 เข้างานวันเสาร์ที่ 11 พ.ย. 60

Free

[เฉพาะคุณครู] เข้าชมงานเป็นแบบโรงเรียน (หมู่คณะ)

Free
SOLD OUT

- ปิดการลงทะเบียนรายโรงเรียนแล้ว -


Want to know more about this event?

Please contact organizer for more information.
Swu logo 270

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

About

การศึกษาคือความเจริญงอกงาม / Education is Growth

Facebook

facebook.com/SeniorSWU/

E-mail

seniorswu@gmail.com

Twitter

@seniorswu

Instagram

@seniorswu

Having trouble purchasing ticket? View Help Center