Promo oph17 eventpop v02

SWU OPEN HOUSE 2017 - เปิดบ้านศรีนครินทรวิโรฒ 2560

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาพบปะรุ่นพี่พร้อมรับข้อมูลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ภายในงาน “SWU OPEN HOUSE 2017 - เปิดบ้านศรีนครินทรวิโรฒ 2560" โดยปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่จัดอย่างเป็นทางการ ตอบรับจากความสำเร็จในปีที่ผ่านมา ที่มีผู้เข้าร่วมชมงานมากกว่า 4 หมื่นคน! รวมทั้งเตรียมพร้อมสู่ระบบ TCAS ในรอบที่ 2-5 นี้


เตรียมพบกับกิจกรรมที่จัดเตรียมไว้เพื่อน้องๆ โดยเฉพาะ! :

 • พบกับรุ่นพี่ตัวจริง จากทั้งหมด 16 คณะ 4 วิทยาลัย ที่จะมาให้ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ที่น้องๆ สนใจ.. ว่าตลอดหลักสูตรนั้นต้องเรียนในวิชาใด และตอบทุกคำถามที่น้องสงสัยให้กระจ่าง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการศึกษาต่อของน้องๆ
   • คณะแพทยศาสตร์
   • คณะทันตแพทยศาสตร์
   • คณะพยาบาลศาสตร์
   • คณะเภสัชศาสตร์
   • คณะกายภาพบำบัด
   • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
   • คณะวิทยาศาสตร์
   • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • คณะพลศึกษา
   • คณะมนุษยศาสตร์
   • คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
   • คณะศิลปกรรมศาสตร์
   • คณะศึกษาศาสตร์
   • คณะสังคมศาสตร์
   • คณะเศรษฐศาสตร์
   • คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
   • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
   • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
   • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
   • วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 • พบกับกิจกรรม Workshop ทดลองการปฏิบัติและเรียนรู้เบื้องต้นถึงการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ ให้สนุกและได้รับความรู้กลับบ้าน
 • ร่วมสะสมสแตมป์จากการร่วมสนุก กับคณะ วิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงกิจกรรมและการแสดงบนเวทีกลาง พร้อมรับของที่ระลึกกลับบ้าน
 • จับจ่ายซื้อของจากร้านค้ารุ่นพี่นิสิต
ปักหมุดวางแผนในปฏิทินไว้เลย แล้วพบกัน!

SWU OPEN HOUSE 2017
10-11 พฤศจิกายน 2560 

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร


เตรียมบินลัดสู่สายการบินและคณะแห่งความฝันไปด้วยกัน!
ติดตามรายละเอียดความเคลื่อนไหวภายในงาน SWU OPEN HOUSE 2017 และการรับนิสิตใหม่ในระบบ TCAS ได้ผ่านทาง :


การลงทะเบียนร่วมงาน #SWUOPH2017


- 1 Account สามารถลงทะเบียนรับบัตรได้ไม่เกิน 2 ใบ -
( บัตรเข้างาน 1 วัน = 1 ใบ )
หากลงทะเบียน 2 วันแล้ว จะไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้อีก

สามารถดูบัตรที่ตนเองได้รับผ่านเมนู My Wallet
หรือผ่านอีเมล์ที่จัดส่งให้หลังจากสมัครเสร็จสิ้น

หากต้องการลงทะเบียนให้เพื่อนๆ เพิ่มเติม ขอให้สมัครสมาชิก Event Pop

หรือ Login ผ่าน Facebook Account อื่นๆ
** สำหรับคำถาม "คณะหรือวิทยาลัยใดที่สนใจเข้าศึกษาต่อ?" ที่มีในหน้ากรอกข้อมูลนั้น
เป็นการสอบถามเพื่อเตรียมความพร้อมในการกิจกรรมในวันงาน
โดยในวันงานนั้นน้องๆ สามารถชมคณะอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องเลือกหรือทำการลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง


Tickets

บัตร #SWUOPH2017 เข้างานวันศุกร์ที่ 10 พ.ย. 60
Free

ปิดการลงทะเบียนทางออนไลน์แล้ว น้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถ Walk-in ลงทะเบียนได้ในวันและเวลาที่สะดวก

บัตร #SWUOPH2017 เข้างานวันเสาร์ที่ 11 พ.ย. 60
Free
[เฉพาะคุณครู] เข้าชมงานเป็นแบบโรงเรียน (หมู่คณะ)
Free
SOLD OUT

- ปิดการลงทะเบียนรายโรงเรียนแล้ว -

Need Help?
Call : 062-593-2224 (10.00 - 18.00)
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Icon specific info

Event Specific Information

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Swu logo 270

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษาคิือความเจริญงอกงาม / Education is Growth