Education

SWU OPEN HOUSE 2017 - เปิดบ้านศรีนครินทรวิโรฒ 2560

49af02a5eb6cfac53a2a34304e2743a3ad34d10e
SWU OPEN HOUSE 2017 - เปิดบ้านศรีนครินทรวิโรฒ 2560

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าชมงาน
SWU OPEN HOUSE 2018
สามารถลงทะเบียนเข้าชมงานได้ทาง

https://www.eventpop.me/e/4369-swuoph2018


( หน้านี้เป็นหน้าลงทะเบียนร่วมงานของปีที่ผ่านมา )

Tickets

บัตร #SWUOPH2017 เข้างานวันศุกร์ที่ 10 พ.ย. 60

ปิดการลงทะเบียนทางออนไลน์แล้ว น้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถ Walk-in ลงทะเบียนได้ในวันและเวลาที่สะดวก

Free
บัตร #SWUOPH2017 เข้างานวันเสาร์ที่ 11 พ.ย. 60
Free
[เฉพาะคุณครู] เข้าชมงานเป็นแบบโรงเรียน (หมู่คณะ)

- ปิดการลงทะเบียนรายโรงเรียนแล้ว -

Free
SOLD OUT
61dadfd49339aa7c466f407a6a595eab6ae7311d
Organized by
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ