Sports

“Happy Kinder Running” วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน

Ba422d1536490fa90579ccd62f2593c817336ceb
“Happy Kinder Running” วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน

“Happy Kinder Running” วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน

งานวิ่งที่น้องๆจะจูงมือพ่อแม่มาวิ่งด้วยกัน ชิงรางวัล ทุนการศึกษาทั้งหมด 9 รางวัล และโล่ชนะเลิศ 3 รางวัล 
นอกจากวิ่งแล้วยังมีกิจกรรม Work Shop เล่นเกมลุ้นของรางวัล ภายในงานให้นักวิ่งได้ร่วมสนุก พร้อมทั้งชมนิทรรศการความรู้ ชมนิทานพระราชา เวลา 10.00น. อีกด้วย
รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ร่วมสมทบทุนบริจาค บูธ รับบริจาค สิ่งของ เสื้อผ้า อุปกรณ์ สำหรับเด็ก มอบให้แก่มูลนิธิรักษ์เด็ก

ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 
ณ สวนจตุจักร เริ่มปล่อยตัว ตั้งแต่เวลา 08.00 น. 
กิจกรรมตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.00 น.

รางวัล
1K
เด็ก อายุ 3-7 ปี 3 รางวัล
อันดับที่ 1 ถ้วยรางวัลชนะเลิศ
อันดับที่ 2-3 หนังสือการ์ตูนความรู้ "ในหลวงรัชกาลที่ ๙"
2K
เด็ก อายุ 8-14 ปี 3 รางวัล
อันดับที่ 1 ถ้วยรางวัลชนะเลิศ
อันดับที่ 2-3 หนังสือการ์ตูนความรู้ "ในหลวงรัชกาลที่ ๙"

ประเภทเดี่ยว 4K
เด็ก 3-12 ปี อับดับที่ 1-3 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ และ หนังสือการ์ตูนความรู้ "ในหลวงรัชกาลที่ ๙"

เด็ก 13 ปี และประชาชนทั่วไป อันดับที่ 1-3 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

ประเภทครอบครัว 4K
อันดับที่ 1-2 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
อันดับที่ 3 ชุด Gift Set รางวัลราคาบัตร

ผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปี) 200 บาท
Adult (15 y.) 200 B.

เด็ก (อายุ 3-14 ปี) 150 บาท
Child (3-14 y.) 150 B.

ระยะทาง

ระยะทาง : 1 KM สำหรับเด็ก 3 - 7 ปี และครอบครัว

ระยะทาง : 2 KM สำหรับเด็ก 8 – 12 ปี และครอบครัว

ระยะทาง : 4 KM สำหรับทุกครอบครัวการปล่อยตัวผู้วิ่ง

- 08:00 ปล่อยตัว 4K
- 08:30 ปล่อยตัว 2K
- 09:00 ปล่อยตัว 1K 

รางวัล

ประเภทเดี่ยว 4K
เด็ก อายุ - 12 ปี 
ถ้วยรางวัล อันดับที่ 1-3
เด็ก อายุ ตั้งแต่ 13 ปี ขึ้นไป และประชาชนทั่วไป 
ถ้วยรางวัล อันดับที่ 1-3 

ประเภทครอบครัว 4K
อับดับที่ 1 ถ้วยรางวัล
อันดับที่ 2-3 ชุด Gift set ครอบครัว 

**** ประเภทเดี่ยว อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป กำหนดระยะ 4K


เสื้อ และ BIB

เงื่อนไขการวิ่ง 

- ปิดลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 หรือจนกว่าจะเต็ม
- ไม่มีการคืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี
- ห้ามโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่น ห้ามจำหน่ายหรือการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าร่วมงาน
- ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- งดลงทะเบียนภายในงานทุกกรณี

PROMOTION CODE

SCHOOLTICKET

วิธีการรับเสื้อที่ระลึก และหมายเลขประจำตัว (BIB No.)

สามารถรับเสื้อที่ระลึกของงาน Happy Kinder Running และ หมายเลขประจำตัว (BIB No.)
นวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา และ สถานที่ จะอัพเดตหลังวันที่ 31 ตุลาคม 2560 
โดยเตรียม QR Code + บัตรประชาชน (สามารถ Print , Capture หน้าจอมาได้ค่ะ)

Need Help
Tickets

No Tickets Available

643519c251d1ae9375029fcbec455ab13eaf289d
Organized by
Million Creation