การสร้างแบรนด์นั้นสำคัญอย่างไร?

หลายคนเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าการสร้างแบรนด์นั้น สามารถยกระดับภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Mood&Tone ของภาพลักษณ์องค์กรที่สื่อสารออกไป หรือแม้แต่องค์ประกอบของการสร้างโฆษณาทั้งหมดออกสื่อสาธารณชน ก็ล้วนแต่เป็น ส่วนสำคัญของการสร้าง Brand ที่ดี โดยคุณเอิร์น - กัลยกร นาคสมภพ Managing Director, Kal & Co Consultant Co., Ltd. Brand & Design Consultant จะมาบรรยายเรื่องเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ในหัวข้อ "Branding 101" เพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ที่ถูกต้อง เนื่องจากยังมีหลายคนที่ยังเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ ว่าเป็นแค่การพัฒนาแค่โลโก้ แต่จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ให้เป็นที่จดจำอย่างโดดเด่น

แล้วพบกับกิจกรรม Accelerate Program จาก DEPA ในหัวข้อ "Branding 101" โดยคุณเอิร์น - กัลยกร นาคสมภพ Managing Director, Kal & Co Consultant Co., Ltd. Brand & Design Consultant ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลาตั้งแต่ 13:00 น.เป็นต้นไป ณ ไรส์, อาคาร อัมรินทร์ พลาซ่า, ชั้น 22, บีทีเอส ชิดลม (ทางออกประตู 2) โดยกิจกรรมนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 

หมายเหตุ
1. กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าออนไลน์
2. แนะนำให้เดินทางโดยขนส่งสาธารณะ (BTS ชิดลม ทางออก 2) รถยนต์ส่วนบุคคลจอดได้ที่อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ในอัตราค่าจอดรถ 3 ชั่วโมงแรก 10 บาท ชั่วโมงต่อไป ชั่วโมงละ 30 บาท

 

Agenda
13:00 – 13:30  Registration
13:30 – 14:00  Opening remarks by DEPA
14:00 – 15:45  Talk session 1:  "Branding 101"
15:45 – 16:00  Break
16:00 – 17:30  Talk session 2:  "Branding 101"
17:30 – 19:00  Q&A and Networking session

Contact
Facebook :       https://www.facebook.com/thailanddigi/
Website :         http://www.digistartup.net/

Tickets

No Tickets Available

%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b9%8c %e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3 %e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%87%e0%b8%a1 4%e0%b8%aa%e0%b8%b5 %e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b6%e0%b8%9a 01
Organized by
Digital Startup