Education

Basic 101 Textile Digital Print

073652aeabaef09a86fe76b8bfe9d96d2071c8b1
Basic 101 Textile Digital Print

Basic 101 Textile digital print

อบรมดิจิตอลปริ้นพื้นฐาน (พิมพ์ผ้า)
** ทำความเข้าใจความสำคัญของการเตรียมไฟล์งานก่อนการสั่งพิมพ์ชิ้นงานจริง
ทำความเข้าใจในระบบการทำงานของเครื่องพิมพ์ในระบบต่างๆ ชนิดของไฟล์
และความเหมาะสมของชนิดผ้าให้สัมพันธ์กับชิ้นงาน
** มองเห็นความแตกต่างของสีบนผ้าแต่ละชนิด
** สามารถคำนวนต้นทุนเองเมื่อาใช้บริการ หรือสามารถจัดเตรียมไฟล์งาน
ได้อย่างถูกต้องได้ด้วยตนเอง เพื่อลดปัญหาในระหว่างการมาใช้บริการที่ PCS หรืออื่นๆ เหมาะสำหรับ :
ผู้ที่สนใจอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองและสนใจในเรื่องของการพิมพ์ผ้า , การพิมพ์เสื้อ

แต่ไม่มีความรู้หรือพื้นฐานมาก่อน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ :
1. ได้เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของการเตรียมไฟล์งาน
2. ได้เรียนรู้และเข้าใจในระบบการทำงานของเครื่องพิมพ์ทั้ง 2 ระบบคือ sublimation และ laser transfer
3. เข้าใจเกี่ยวกับชนิดของผ้าที่ใช้ในงาน sublimation และ laser transfer และความเหมาะสมของผ้า

แต่ละชนิด ความแตกต่างของสีที่พิมพ์ลงบนผ้าแต่ละชนิดกัน

___________________

* ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน *

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา: 13.00 - 15.30 น (2.30 ชม.)

ค่าสมัคร 500 บาท /ท่าน
สถานที่ : PINN Creative Space  สาขา The Shoppes Grand พระราม 9 ชั้น 2

Tickets

No Tickets Available

Fa82fda3449704e9ec0a8743ac8a17135cc3f632
Organized by
PINN Creative Space