A Master Mind Training

D82f44bb0a5de80af7790a1ed57a263fd6ee4280
A Master Mind Training

😍จริงๆแล้ว ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสุข นั้นเกิดขึ้นได้เพียงแค่ลองประเมินตนเอง

🤔A Master Mind Trianing จะทำให้คุณรู้จักประเมินตนเอง เพื่อให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อนและทักษะที่คุณมี การดันจุดแข็งของคุณเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้และลดพฤติกรรมเชิงลบที่เป็นจุดอ่อนบ่อนทำลายตัวเราเองในการเทรนนิ่งนี้คุณจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะเช่น 
👉ฝึกฝน EQ (Emotional Skills)
👉การจัดการความเครียดและการปลดปล่อย
👉การพูดอย่างชาญฉลาดและทักษะการจัดการ โดยใช้การฝึกสติและสมาธิ

มาร่วมฝึกฝนไปกับคุณ ราวี พราดฮาน ที่เชื่อว่าการฝึกสมาธิจะทำให้เราพัฒนาตนเองได้อย่างน่าอัศจรรย์ 


คอร์ส A Master Mind Training จัดขึ้นทั้งหมด 3 ครั้งในเดือนพฤศจิกายน ดังนี้

-วันที่ 16 พ.ย. 2017 เวลา 19.00-22.00น

-วันที่ 23 พ.ย. 2017 เวลา 19.00-22.00น

-วันที่ 30 พ.ย. 2017 เวลา 19.00-22.00น

*Workshop แต่ละครั้งไม่ต่อเนื่องกัน สามารถเลือกเข้าครั้งใดครั้งหนึ่ง หรือเข้าทั้ง 3 ครั้งก็ได้ค่ะ

*วิทยากรเป็นชาวต่างชาติ โดยมีล่ามช่วยแปลภาษา

Ticket Price : 399 บาท/ 1 ครั้ง

**เมื่อชำระเงินแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกรณี ทางทีมงานไม่รับผิดชอบกรณี E-Ticket สูญหาย หรือชำรุด หรือถูกทำลาย

😄

เกี่ยวกับคุณราวีเพิ่มเติม : http://asianeqdojo.com/en/founder/


Tickets

No Tickets Available

024b27c3179c0e21d2256071ee6c9588c50fcff6
Organized by
Ma.D Club for Better Society