Epop

[SOLD OUT] Getting to know Blockchain By Alan Lee, Jenchote S.

GETTING TO KNOW BLOCKCHAIN
with Alan Lee and Jenchote S.

งาน Meet up สบายๆ ที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคคลทั่วไปรู้จักกับ Blockchain มากขึ้นนว่าคืออะไร
แล้วทำไมถึงโด่งดังมาก ๆ จนเป็นกระแสทั่วโลก
แต่ที่สำคัญคือ แล้วมันมีประโยชน์กับธุรกิจของพวกคุณได้อย่างไร

"มันสำคัญตรงที่ Bockchain จะมีประโยชน์กับธุรกิจคุณอย่างไร" 

ทำไมต้อง Blockchain

ในยุคที่ใคร ๆ ก็พูดถึง Blockchain งานนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจ Blockchain ได้ง่ายๆ จาก Alan ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Blockchain และ Fintech จาก สิงค์โปร และ คุณ เจนโชติ ศรีพรประเสริฐ ผู้พัฒนานวัตกรรมให้กับองค์กร
ชั้นนำในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเอกชน หรือรัฐบาล 


ทำไมต้อง ALAN LEE

Alan เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรม Fintech and Proptech (เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเงิน และ เทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์) จากประเทศสิงค์โปร หนึ่งในประเทศชั้นนำด้านเทคโนโลยีของโลก
Workshop ครั้งนี้จะถูก ถอดคำแปลอย่างสนุก ตรงไปตรงมา จาก
คุณ เจนโชติ ศรีพรประเสริฐ ผู้พัฒนานวัตกรรมขององค์กร เพื่อให้คุณทุกคนได้สนุก และเข้าใจ Blockchain 
ได้ง่าย โดยที่คุณไม่ต้องมีความรู้มาก่อน 

ไม่มีความรู้เรื่อง FINTECH จะเข้าร่วมงานได้หรือไม่

งานนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้กับผู้ที่สนใจ และผู้ที่เริ่มต้นทุกคน โดยที่คุณไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้มาก่อน ดังนั้นคุณจะได้รับประโยชน์ไปเต็ม ๆ แน่นอน

  

View Tickets
Date
16 Nov 2017 at 18:00 - 21:00
Add to Calendar
Location
DISCOVERY HUBBA Pathum Wan Bangkok Siam
View Map

Organized by

Logo
Asapatana

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Logo

Asapatana

Having trouble purchasing ticket? View Help Center