Education

หลักสูตร DIGITAL TRANSFORMATION 2018

A53ca95f7afe821e61dd2a37f0b43101866c7fdd
หลักสูตร DIGITAL TRANSFORMATION 2018

หนังสือ "Digital Transformation in Action เปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัล Step by Step" สามารถหาซื้อได้ที่ร้าน SE-ED, B2S, นายอินทร์ และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปได้


หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากปรับธุรกิจให้ทันยุคดิจิตอล เพียง 1 วันเต็ม ที่จะทำให้คุณเข้าใจ Digital Transformation แบบถึงแก่น สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน คิดกลยุทธ์ให้ประสบความสำเร็จ สอนและร่วม Workshop จริง โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้าน Digital มากกว่า 10 ปี


มารับรู้แนวคิดเรื่อง Digital Transformation กับหลักสูตร DIGITAL TRANSFORMATION เพื่อสร้างความสำเร็จในปี 2018  หลักสูตร Exclusive สำหรับ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และนักการตลาด (Executive and Management Level)


“ DIGITAL TRANSFORMATION คือ การเปลี่ยนวิธีคิดอย่างมีกลยุทธ์ อย่างถึงแก่นจากรากฐานของธุรกิจของคุณ ”


๐ แท้จริงแล้วไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี ไม่ใช่เพียงแค่วางโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที หรือแค่การนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร เท่านั้น แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์และวิธีคิดใหม่ในการทำธุรกิจ 

๐ Digital Transformation คือ การ Transform ธุรกิจของคุณเป็น Digital Business ในยุคดิจิตอล ไม่ใช่เพียงแค่มี website หรือทำ Digital Marketingในช่องทาง online และ social media ต่างๆ เท่านั้น 

๐ Digital Transformation คือ การเปลี่ยนธุรกิจจากรากฐาน วิธีคิด และ วิธีทำธุรกิจของคุณ ด้วยการ Transform ธุรกิจของคุณเป็น Digital Business ในยุคดิจิตอล

๐ Digital Transformation คือ การคิดใหม่ทุกมิติ และการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร ไม่ใช่แค่ตั้งแผนก Digital หรือ มอบหมายให้คนใดคนหนึ่งทำ


หนึ่งวันเต็มที่จะทำให้คุณเข้าใจ Digital Transformation แบบถึงแก่น สอนและลง Workshop จริงตั้งแต่ ... 

๐ เข้าใจการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันด้วยกระบวนทัศน์ใหม่ และ Disruptive Innovation ด้วยการทำความรู้จักกับ Platform Business ซึ่งเป็น New Rule of Strategy  การเข้าใจการแข่งขัน มาหาคำตอบว่าทำไมการทำธุรกิจในรูปแบบของ Platform จึงประสบความสำเร็จกว่าการทำธุรกิจในรูปแบบเดิม และ Platform Business ว่าเกี่ยวกับ Digital Transformation อย่างไร

๐ Transform ธุรกิจของคุณ เริ่มต้นด้วยการเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน เรียนรู้และเข้าใจแนวคิด Marketing Funnel, Path to Purchase, Customer Network, Omni-Channel, Online-to-Offline (O2O) และ E-commerce 3.0

๐ การทำ Big Data จุดเริ่มต้นของ Digital Transformation ในองค์กร ทำอย่างไรจะ Winning with Data และเรียนรู้หลักการทำ Data Straegy เพื่อให้เป็น Strategic Asset ขององค์กร

๐ ทำ Digital Transformation อย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ ต้องเริ่มที่อะไร และต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง Transformation Moves ถอดรหัสความสำเร็จ ที่ไม่ใช่แค่ Transform แต่เพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่ สร้างต้นแบบใหม่ความสำเร็จ ตังแต่ระดับบุคคล องค์กร และอุตสาหกรรมการแข่งขัน


คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และนักการตลาด (Executive and Management Level) 


AGENDA

08.30 - 9.00 : Registration

09.00 - 12.00 : 

๐ เข้าใจการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันด้วยกระบวนทัศน์ใหม่ และ Disruptive Innovation ด้วยการทำความรู้จักกับ Platform Business ซึ่งเป็น New Rule of Strategy 

๐ Workshop # 1 การวางแผนโมเดลสำหรับ Platform Business

๐ การคิดกลยุทธ์สำหรับ Platform Business ที่ธุรกิจต้อง Build Platforms, Not Just Products เพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันครั้งใหม่ของคุณ

* Coffee Break #1

——— 12.00 - 13.30 : * Networking Lunch ———

13.30 - 17.00 : 

๐ Workshop #2 Disruptive Challenger VS. Surviving Disruption

๐ Transform ธุรกิจของคุณ เริ่มต้นด้วยการเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน เรียนรู้และเข้าใจแนวคิด Marketing Funnel, Path to Purchase, Customer Network, Omni-Channel, Online-to-Offline (O2O) และ E-commerce 3.0

๐ การทำ Big Data จุดเริ่มต้นของ Digital Transformation ในองค์กร ทำอย่างไรจะ Winning with Data และเรียนรู้หลักการทำ Data Straegy เพื่อให้เป็น Strategic Asset ขององค์กร

* Coffee Break #2

๐ การทำ Digital Transformation อย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ ต้องเริ่มที่อะไร และต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

๐ Transformation Moves ถอดรหัสความสำเร็จ ที่ไม่ใช่แค่ Transform แต่เพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่ 

๐ สร้างต้นแบบใหม่ความสำเร็จ ตังแต่ระดับบุคคล องค์กร และอุตสาหกรรมการแข่งขัน

17.00 - 18.00 : Q&A / Networking Drink

* ราคานี้รวม Coffee Break และ อาหารกลางวันแล้ว

** จำกัดที่นั่งเพียง 30 ที่ เท่านั้น


วิทยากร

คุณธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล 

www.thanapongphan.com 

๐ 10 ปี กับประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับ Digital Transformation

๐ เป็นที่ปรึกษาและผู้พัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับ Digital Transformation ให้แก่องค์กรต่างๆ มากกว่า 100 องค์กร ตั้งแต่ระดับ Startup, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs), บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ (Large Enterprise), บริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองค์กรไม่แสวงหากำไร

๐ วิทยากรด้าน Digital Transformation, Digital Business, entrepreneurship และ Digital Marketing ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ 

๐ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกในโครงการ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2014” เป็น “บุคคลตัวอย่างใน ภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”จัดโดยมูลนิธิสภา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

๐ ชนะเลิศการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ The WINNER of Thailand ICT Award 2011 ประเภท Communication และ ปี 2010 ประเภท Start-up จัดโดยสมาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไทย สนับสนุนโดย สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๐ รางวัลชนะเลิศโครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ The WINNER of Thailand Excellence Software Contest and Award 2010 จัดโดย สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร ได้ที่ 

www.u23.in.th 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

โทร: 098-269-9004

Email:  contact@u23.in.th

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร Digital Transformation ครั้งที่ผ่านมา


Tickets

No Tickets Available

Bebda974c62e35124b9d16a412ec5b21b3162de8
Organized by
U23 Academy, School of Business Inventor