งานสัมนาซอฟต์แวร์แบบ Hands-On ทำให้ดู โชว์ให้เห็น

มโนมาไม่เอา เล่าประสบการณ์เก็บไว้ก่อน

มีแต่ จับได้ สัมผัสได้ เท่านั้น

จัดแบบ Open Space ทุกคนกำหนดหัวข้อเองได้ 

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/events/1485831875058496/

Tickets

No Tickets Available

1317078
Organized by
Husky