Sports

Shone Puipia: Antwerp 2012-2016 Exhibition Tour (MAIIAM Contemporary Art Museum)

85176250ef319c5fc04b2883b91c25a822feb29b
Shone Puipia: Antwerp 2012-2016 Exhibition Tour (MAIIAM Contemporary Art Museum)
Shone Puipia: Antwerp 2012-2016 Exhibition Tour

กิจกรรมนำชมนิทรรศการที่จัดขึ้นภายใต้พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยมโดยภัณฑารักษ์ นำชมห้องนิทรรศการถาวร นิทรรศการปาตานีร่วมสมัยและนิทรรศการล่าหลาน และนิทรรศการพิเศษสำหรับเทศกาล CMDW17 นิทรรศการโชน ปุยเปีย แอนท์เวิร์ป พ.ศ. 2555-2559 เพื่อบอกเล่าถึงวิธีคิดเบื้องหลังนิทรรศการ และความพิเศษของงานศิลปะแต่ละชิ้นที่จัดแสดง

นิทรรศการครั้งนี้นำเสนอผลงานคัดสรรของ โชน ปุยเปีย นักออกแบบแฟชั่นรุ่นใหม่ ชาวไทยผู้ที่กำลังมีผลงานโดดเด่นเป็นที่น่าจับตามองในหมู่ผู้ที่สนใจด้านงานออกแบบและแฟชั่น โชนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญามหาบัณฑิตที่ Royal Academy of Fine Arts ณ เมืองแอนต์เวิร์ป ประเทศเบลเยียม โดยนิทรรศการนี้จะนำเสนอผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับจำนวน 3 คอลเลกชั่นที่โชนสร้างสรรค์และพัฒนาขึ้นระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศเบลเยียม ได้แก่ The Wild Bunch (2558 - 2559), She Walks on Marble Columns (2557-2558) และ She Came by the Green Line Bus (2556-2557) ลักษณะร่วมที่น่าสนใจและกล่าวได้ว่าเป็นความรื่นรมย์ในการรับชมผลงานการออกแบบของโชน คือการที่นักออกแบบทำหน้าที่ประหนึ่งมัคคุเทศก์พาเราไปสำรวจอัตลักษณ์อันหลากหลายของผู้หญิงในแง่มุมต่างๆ เนื่องจากงานของเขาได้รับแรงบันดาลใจจากตัวละครนำหญิงจากภาพยนตร์ที่เขาชื่นชอบหลายคน โชนเริ่มจากการสำรวจตัวละครและองค์ประกอบแวดล้อมตัวละครเหล่านั้น ก่อนจะพัฒนาและประยุกต์บุคลิกอันหลากหลายดังกล่าวให้กลายเป็นงานออกแบบเครื่องแต่งกายเฉพาะตัวในแบบของเขา และเปิดโอกาสให้เราสำรวจอัตลักษณ์ใหม่เหล่านั้นผ่านมุมมองของเขาอีกทอดหนึ่ง

นอกจากนี้แรงบันดาลใจของโชนยังรวมถึงผลงานของผู้กำกับภาพยนตร์และศิลปินร่วมสมัยอีกหลากหลายท่าน ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ของ Wes Anderson งานจิตรกรรมของ David Hockney และ Georgia O'Keeffe ไปจนถึงงานภาพถ่ายมอนทาจ และงานประติมากรรมของ Kate Blacker เป็นอาทิ โชนผสมผสานและต่อยอดแรงบันดาลใจเหล่านี้จนนำมาสู่การทดลองการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยเทคนิคและวัสดุใหม่ๆ พร่าเลือนนิยามของงานออกแบบแฟชั่น การทดลองทางวัสดุ และการสร้างสรรค์งานศิลปะเข้าด้วยกันอย่างเปี่ยมเสน่ห์และน่าทึ่ง นิทรรศการนี้ถูกแบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนแรกนำเสนอภาพร่างชิ้นงาน สมุดสเก็ตซ์ และภาพถ่ายแฟชั่น ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว ส่วนที่สองนำเสนอกระบวนการสร้างสรรค์งานหลายรูปแบบตั้งแต่วิธีคิดในการทำงาน การค้นคว้า การประยุกต์ใช้แนวคิดกับวัสดุ การศึกษาโครงสร้างของเครื่องแต่งกาย แพทเทิรน์ในการตัดเย็บไปจนถึงผลงานที่เสร็จสมบูรณ์​ และส่วนสุดท้ายนำเสนอเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับที่ได้รับการคัดสรรจากทั้งสามคอลเลกชั่น ควบคู่ไปกับการจัดแสดงยังมีการฉายภาพยนตร์ที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของนักออกแบบในทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตลอดช่วงนิทรรศการ

*กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นภาษาไทย

Tickets

No Tickets Available

2042a9724f1cf55db57dffdf9fcd0e5cb9bf2043
Organized by
MAIIAM Contemporary Art Museum