BLEND 285 presents Single Festival : Surat Thani

29e087b5c3be8d8ba958d57b485237ee5a001779
BLEND 285 presents Single Festival : Surat Thani
เตรียมตัวให้พร้อม! กับเทศกาลดนตรีของคนโสดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ใน SINGLE FESTival ON TOUR

 

พบกับ
Bodyslam
Cocktail
The Yers
The Mousses

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ 
ณ Central Hall เซนทรัลพลาซ่า สุราษฏร์ธานี


งานนี้อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถเข้างานได้
อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกฮอล์ได้

Dress Code:
ไม่โสดขาว เหงาดำ 

คำถามที่พบบ่อย

จำกัดอายุหรือไม่ ?
อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถเข้างานได้  อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกฮอล์ได้

มีจำหน่ายบัตรที่ไหนบ้างและราคาเท่าไหร่บ้าง?
สามารถซื้อบัตรผ่านเว็บไซต์ Event Pop ได้เลย บัตรผู้ชายราคา 299 บาท บัตรผู้หญิงราคา 199 บาท

งานเริ่มตั้งแต่กี่โมง จบกี่โมง?
17.00 - 00.00 น.

จะรู้ได้อย่างไรว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว?
กรณีที่ลงทะเบียนแล้วได้รับรหัสและ QR Code ทาง E-mail หรือ SMS ถือว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

คนที่ลงทะเบียนแล้วจะมายืนยันรับบัตรหน้างานอย่างไร?
นำรหัสที่ได้และเบอร์โทรที่กรอกตอนลงทะเบียนมายืนยันที่หน้างานเพื่อรับริสแบนด์เข้างานได้เลย

หากซื้อบัตรแล้วจะขอคืนเงินได้หรือไม่?
หากซื้อบัตรเข้างานแล้ว ทางเราไม่รับคืนเงินทุกกรณี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้าง?
Facebook : ZAAP
Instagram : ZAAPPARTY
Line : @zaappartyTickets

No Tickets Available

Fa10f7c68ce89992cdabadba0d35c4daa8635c69
Organized by
ZAAP PARTY