Banner 1702x800 ok

มหกรรม Concert รวมพลคนใต้

มหกรรม Concert รวมพลคนใต้

ระเบิดความมันส์เอาใจเหล่าสาวกสาย Country Rock ชาวใต้ทั้งหลาย

ด้วยความมันระดับพรีเมี่ยมที่ถูกคัดสรรมาเพื่อคุณพบกับ

ศิลปิน วง L.ก.ฮ /วง กางเกง/ วง พัทลุง
**สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อผ่านทาง Event Pop

บัตรราคา 300 จะเป็น Zone บริเวณตั้งแต่ตรงกลางลงไป (บัตรยืน)

บัตรราคา 500 จะเป็น Zone บริเวณด้านหน้า (บัตรยืน) + เครื่องดืมฟรี 1 อย่าง

View Tickets
Date
11 Jan 2018 17:00 - 12 Jan 2018 02:00
Add to Calendar
Location
ตลาด กรีนมาร์เกต เกษตรนวมินทร์

Organized by

Banner 512x512 ok
ศุภชัย สุขอนันต์

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.