Education

Basic 101 Textile Digital Printing

25d78fc5f8b5580e42dd6b0d52b805253e9c58af
Basic 101 Textile Digital Printing

Basic 101 Textile digital print

อบรมดิจิตอลปริ้นพื้นฐาน (พิมพ์ผ้า)

มาเตรียมความพร้อม ก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจ !!
ทำเสื้อขาย พิมพ์ลายบนเสื้อยืด ผ้าพันคอ ฯลฯ


อยากทำขาย... แต่ไม่มีข้อมูลเลย ถามใครก็ไม่ได้ ไม่มีใครให้ปรึกษาทำความเข้าใจความสำคัญของการเตรียมไฟล์งาน
ก่อนการสั่งพิมพ์ชิ้นงานจริง


  • ทำความเข้าใจในระบบการทำงานของเครื่องพิมพ์ในระบบต่างๆ ชนิดของไฟล์ และความเหมาะสมของชนิดผ้าให้สัมพันธ์กับชิ้นงาน
  • มองเห็นความแตกต่างของสีบนผ้าแต่ละชนิด
  • สามารถคำนวนต้นทุนเองเมื่อาใช้บริการ หรือสามารถจัดเตรียมไฟล์งาน
  • ได้อย่างถูกต้องได้ด้วยตนเอง เพื่อลดปัญหาในระหว่างการมาใช้บริการที่ PCS หรืออื่นๆ                                                                                  

  เหมาะสำหรับ : ผู้ที่สนใจอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง
  และสนใจในเรื่องของการพิมพ์ผ้า ,พิมพ์เสื้อ แต่ไม่มีความรู้หรือพื้นฐานมาก่อน


  สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ :
  1. ได้เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของการเตรียมไฟล์งาน
  2. ได้เรียนรู้และเข้าใจในระบบการทำงานของเครื่องพิมพ์ทั้ง 2 ระบบคือ sublimation และ laser transfer
  3. เข้าใจเกี่ยวกับชนิดของผ้าที่ใช้ในงาน sublimation และ laser transfer และความเหมาะสมของผ้า
  แต่ละชนิด ความแตกต่างของสีที่พิมพ์ลงบนผ้าแต่ละชนิดกัน

  * ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน *

  วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 เวลา: 13.00 - 16.00 น ( 3 ชม.)

  ค่าสมัคร : 500 บาท /ท่าน

  รับจำนวน 8 ท่าน

  สถานที่ :  PINN Creative Space  สาขา The Shoppes Grand พระราม 9 ชั้น 2
Tickets

No Tickets Available

2f29c9a7dfd00949c80a47fa33ae0bab501bfefd
Organized by
PINN Creative Space