Eventpop commstra11

หลักสูตร COMMUNICATION STRATEGIST : Media Relations 4.0

ธรรมชาติและความต้องการของสื่อมวลชน กลยุทธ์การเผยแพร่ ประเด็นแบบไหนจะโดนใจสื่อมวลชน ประสานงานอย่างไรที่ไม่ใช่การประสานงา เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพอันดีกับสื่อมวลชน และแนวทางการบริหารจัดการ INFLUENCER

หลายครั้ง นักสื่อสารต่างท้อใจกับการสื่อสารที่ไม่ตรงกับที่ได้ตั้งใจไว้ สื่อมวลชนไม่ค่อยให้ความสนใจ ข้อมูลไม่ค่อยได้รับการเผยแพร่ บางครั้งวางตัวไม่ถูกในสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นเพราะหลายท่านอาจยังไม่เข้าใจว่าแต่ละสื่อมวลชนต้องการอะไร ข้อมูลแบบไหน ควรสนับสนุนข้อมูลอย่างไร ประสานงานอย่างไร จึงทำให้แผนการสื่อสาร อาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร

ขณะเดียวกัน การเติบโตและเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีส่งผลต่อรูปแบบการติดต่อ สื่อสาร อิทธิพลต่อความคิด การตัดสินใจของผู้บริโภค รวมทั้งส่งผลต่อบทบาทของกลุ่ม INFLUENCER ที่มีความหลากหลาย แต่ ทรงพลังต่อกลุ่มผู้บริโภค ดังนั้น การวางแผน บริหาร และจัดการกลุ่ม INFLUENCER จึงเป็นอีกหนึ่งหน้าที่หลักของนักสื่อสารที่ไม่ สามารถมองข้าม และต้องให้ความสำคัญเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น การบริหารจัดการภายใต้บทบาทและหน้าที่ของ นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์ จึงจำเป็นต้องรับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์เผยแพร่ ประสานงานและบริหารความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับสื่อมวลชนและ INFLUCENER เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในฐานะ นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักสื่อสารทราบถึงธรรมชาติ ความต้องการ แนวทางการบริหารและประสานงานกับสื่อมวลชนและ Influencer เพื่อให้นักสื่อสารดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับระดับเจ้าหน้าที่-เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายสื่อสาร / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายการตลาด / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ สถานีรถไฟฟ้า BTS สยาม ทางออกที่ 6

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

การบริหารจัดการ INFLUENCER

ครอบคลุมเนื้อหา INFLUENCER Landscape การบริหารเซกเมนต์ การกำหนด กลยุทธ์ INFLUENCER เพื่อการสื่อสารและการตลาด

การบริหารสื่อมวลชนสัมพันธ์ เทคนิคการประสานงานและสร้าง ความสัมพันธ์ พร้อมกรณีศึกษา

ครอบคลุมเนื้อหา ภาพรวมสื่อ และสื่อมวลชน ณ ปัจจุบัน แนวทางการบริหาร และจัดการสื่อมวลชนแต่ละแขนงอย่างเหมาะสม การพัฒนาสื่อและเครื่องมือสำคัญ สำหรับสื่อมวลชน

เทคนิคการขายงานอย่างไรให้สื่อมวลชนสนใจในยุค 4.0 (Media Pitching)

ครอบคลุมเนื้อหา ความต้องการของสื่อ ณ ปัจจุบัน ข้อควรปฏิบัติและพึงระวัง ในการขายประเด็น การสื่อสาร และประสานงานกับสื่อมวลชน

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณปริญญา ชุมรุม ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดให้แก่หน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์พัฒนาการค้า-การลงทุนแผนใหม่ (ITDC) นาโนเซิร์ช คลาวด์ไนน์ เวิลด์ไวด์ และอดีต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุณวิภาวริศ เกตุปมา ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์ TOP TEN Public Relations Agency จัดอันดับโดยนิตยสาร Positioning ผู้เชี่ยวชาญด้านการ วางแผนสื่อสารประชาสัมพันธ์ และบริหารสื่อสังคมออนไลน์เชิงกลยุทธ์ คณะสื่อมวลชนกลุ่มสิ่งพิมพ์ วิทยุ-โทรทัศน์ และออนไลน์

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

กำหนดการ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน และรับเอกสาร

09.00-10.30 น. การบริหารและจัดการ INFLUENCER วิทยากรโดย คุณปริญญา ชุมรุม

10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น. การบริหารสื่อมวลชนสัมพันธ์ วิทยากรโดย คุณวิภาวริศ เกตุปมา

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.0 น. เทคนิคสร้างความสัมพันธ์ และกรณีศึกษา วิทยากรโดย คุณวิภาวริศ เกตุปมา

14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น. ขายงานอย่างไรให้สื่อมวลชนสนใจในยุค 4.0 คณะวิทยากร สื่อมวลชนจากกลุ่มสิ่งพิมพ์ วิทยุ-โทรทัศน์ และออนไลน์

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

View Tickets
Date
28 Feb 2018 at 09:00 - 16:00
Add to Calendar
Location
Novotel Bangkok on Siam Square Pathum Wan Bangkok Thailand
View Map

Organized by

Marcomms2
Market-Comms
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Marcomms2

Market-Comms

Website

aprtraining.com

Call

+6621067796

Facebook

facebook.com/prmatter

E-mail

register@aprtraining.com

Twitter

@aprtraining

Instagram

@aprtraining

Having trouble purchasing ticket? View Help Center