Cover image

DIY Portfolio : สร้างและบริหารพอร์ตกองทุนรวมด้วยตนเอง (รุ่นที่ 4)

DIY Portfolio รุ่นที่ 4
สร้างและบริหารพอร์ตกองทุนรวมด้วยตนเอง

สัมมนาการลงทุนเชิงลึก เพื่อบันดาลสมอง บันดาลมือ
ให้ท่านสามารถเป็น "ที่ปรึกษาการลงทุน" ให้กับ "ตนเอง" ได้ครบทั้งกระบวนการ 
ตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนจนถึงวันบรรลุเป้าหมาย


วันที่ 1 : มองแยกส่วน (Separation)

เข้าใจทรัพย์สิน เข้าใจกองทุนรวมแต่ละประเภทอย่างถ่องแท้ สามารถตั้งความคาดหวังที่สมเหตุสมผลเพื่อใช้วางแผนการลงทุน เข้าใจสถานการณ์ว่าทรัพย์สินใดเหมาะสมกับสถานการณ์ใดดีเมื่อไร แย่เมื่อไร เจ็บสุดแค่ไหน ดีสุดเป็นอย่างไร เลือกแบบไหน กองอะไร ปูพื้นฐานสู่การสร้างพอร์ตแบบหลายสินทรัพย์ (Global Multi-Asset Portfolio) ครอบคลุมสินทรัพย์ลงทุนตั้งแต่ ตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ หุ้น สินทรัพย์ทางเลือก ทั้งใน และ ต่างประเทศ

วันที่ 2 : มองภาพรวม (Integration)

ออกแบบกลยุทธ์การลงทุน ดึงทรัพย์สินที่หลากหลาย มาใช้ร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การออกแบบโครงสร้างพอร์ตระยะยาว (Strategic Asset Allocation) การปรับพอร์ตระยะสั้น (Tactical Asset Allocation และ Core & Satellite Strategy) แนวคิดและตัวอย่างการปรับพอร์ตแบบ Contrarian และ Trend  Following เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจว่าควรเข้าลงทุนเมื่อใด ปรับพอร์ตเมื่อใด ต่อด้วยกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง และปิดท้ายด้วยกระบวนการติดตามและวัดผลพอร์ตการลงทุนอย่างเป็นระบบ


พร้อม Workshop + ไฟล์ประกอบที่จำเป็น 
สำหรับใช้วางแผนการลงทุนให้ตนเอง 
และ Community หลังเรียน
เพื่อใช้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างต่อเนื่อง


เกี่ยวกับการสัมมนา

 • วันเรียน : เสาร์-อาทิตย์ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2561
 • เวลาเรียน : 8.30 - 18.00 (เปิดให้ลงทะเบียนเวลา 8.00)
 • สถานที่เรียน : โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 (BTS อโศก / MRT สุขุมวิท)
 • ค่าสัมมนา : 4,500 บาท ราคานี้รวม
  • อาหารกลางวัน Inter Buffet + อาหารว่าง 2 ครั้ง
  • เอกสารประกอบการเรียน พร้อมไฟล์ Slide สำหรับใช้ทบทวน
  • ไฟล์ Excel ช่วยวางแผนและติดตามการลงทุนเป็นพอร์ต
  • สิทธิ์ในการเข้าเป็นสมาชิก Community ในรูปแบบ Facebook Secret Group เพื่อเป็นช่องทางในการปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการตัดสินใจเพื่อลงทุนเป็นพอร์ตแบบ Global Multi-Asset Portfolio ในภาคปฏิบัติ

หลักสูตรนี้ไม่เหมาะกับใคร

 1. ผู้ที่ยังไม่เคยศึกษาเรื่องการลงทุนมาก่อน เนื้อหาจะค่อนข้างหนัก และอาจจะเร็วเกินไปที่จะมาเรียน
 2. ผู้ที่ตั้งใจจะลงทุนในหุ้นรายตัวด้วยตัวเองเป็นหลัก เพราะหลักสูตรนี้เน้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเท่านั้น
 3. ผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนเฉลี่ยในการลงทุนระยะยาวมากกว่า 15% ต่อปีขึ้นไป เนื่องจากเนื้อหาในหลักสูตรนี้ไม่สามารถพาไปถึงได้
 4. ผู้ที่ต้องการเพียงปลุกพลัง สร้างแรงบันดาลใจในการลงทุน เพราะหลักสูตรนี้เน้นลงรายละเอียดถึงวิธีการ มากกว่าการสร้างแรงบันดาลใจเพียงอย่างเดียว

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 1. ผู้มีความรู้การเงินพื้นฐานที่ดีพอสมควร ควรผ่านหลักสูตรการเงินพื้นฐาน เช่น Financial Foundation, Money Fitness, Money Literacy หรือศึกษาด้วยตัวเองผ่านวีดีโอใน A-Academy และ/หรือ สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินส่วนบุคคลมาก่อน
 2. ผู้ที่มีประสบการณ์ลงทุนพอสมควร อย่างน้อยควรเคยลงทุนในกองทุนรวมมาแล้ว เนื้อหาของหลักสูตรจะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่มีเงินก้อนที่พร้อมลงทุน และต้องการความรู้และทักษะในการบริหารจัดการเชิงลึก
 3. ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองเป็น Investment Advisor เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพด้านแนะนำการลงทุนส่วนบุคคล

เรียนแล้วได้อะไร รู้สึกอย่างไร ?

ส่วนหนึ่งของความประทับใจ หลังเข้าสัมมนา DIY Portfolio รุ่นที่แล้ว


เชิญมาเรียนรู้ด้วยกัน 
เพื่อให้เราสามารถพึ่งตนเองในการลงทุนได้อย่างยั่งยืนนะครับ

View Tickets
Date
31 Mar 2018 08:30 - 01 Apr 2018 18:00
Add to Calendar
Location
Windsor Suites Hotel Bangkok เขต คลองเตย Krung Thep Maha Nakhon กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
View Map

Organized by

New logo
A-Academy
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
New logo

A-Academy

Website

a-academy.net

Facebook

facebook.com/a.academy.th

E-mail

a.academy.th@gmail.com

Having trouble purchasing ticket? View Help Center