การประกวด 10 สุดยอดเมล็ดกาแฟไทย

313b08d72b1d1808c50ee780791f4936e862a1ce
การประกวด 10 สุดยอดเมล็ดกาแฟไทย

10 สุดยอดกาแฟเมล็ดกาแฟไทย         

    การประกวด 10 สุดยอดกาแฟคุณภาพแห่งปี เกิดจากการร่วมตัวของกลุ่มคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟ
 ที่มีจุดมุ่งหมายคือต้องการพัฒนาคุณภาพเมล็ดกาแฟไทยด้วยเห็นว่าประเทศไทยมีพื้นที่และสภาพแวดล้อม
เหมาะแก่การเพาะปลูกกาแฟเป็นอย่างยิ่งหากได้รับการดูแลและพัฒนาอย่างถูกต้องกาแฟไทย
ย่อมมีคุณภาพที่ดีจนเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกได้อย่างแน่นอน

การประกวดเมล็ดกาแฟคุณภาพ เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2556 และมีมาอย่างต่อเนื่องทุกปี
 โดยเริ่มแรกใช้ชื่อการประกวดว่า "Thailand Quality Coffee หรือ TQC" ภายหลังกลุ่มผู้จัดการประกวด
ได้เข้าจดทะเบียน เป็นสมาคมการค้ากาแฟพิเศษไทย จึงเปลี่ยนชื่อเป็น
 "การประกวด 10 สุดยอดกาแฟคุณภาพแห่งปี" โดย สมาคมกาแฟพิเศษไทย

วัตถุประสงค์

การประกวดการผลิตกาแฟคุณภาพของประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสารกาแฟในประเทศไทยให้มีคุณภาพมากขึ้น
 ซึ่งการทำให้เกษตรทราบถึงคุณภาพของสารกาแฟที่เกษตรกรผลิต
 จะส่งผลให้สารกาแฟในประเทศมีคุณภาพดีขึ้นโดยรวมในระยะยาว
และส่งผลต่อเนื่องไปถึงคุณภาพของเครื่องดื่มกาแฟที่ดีขึ้น 
เป็นผลดีต่อธุรกิจกาแฟ ทั้งผู้ปลูกกาแฟ ผู้โพรเซส ผู้คั่วกาแฟ ร้านกาแฟ จนถึงผู้บริโภค..

ข้อกำหนด

        1. ผู้ส่งประกวดต้องเป็นผู้ปลูกและโปรเซสเมล็ดเองหรือผู้รวบรวมเชอร์รี่ที่โปรเซสเมล็ดเอง
        2. ระยะเวลาการส่งตัวอย่างตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น
        3. สายพันธุ์ที่สามารถส่งประกวดได้คือ สายพันธุ์อราบิก้าและโรบัสต้า
        4. รูปแบบตัวอย่างที่ส่งเป็นกาแฟสารที่คัดมาอย่างดีแล้วเท่านั้น ตัวอย่างกาแฟที่ส่งมา ถ้ามี ดีเฟค” ในกาแฟ
           เกินกำหนดคณะกรรมการ จะตัดสิทธิ์กาแฟชุดนั้นในการเข้าประกวด
        5. น้ำหนักตัวอย่างที่ส่ง คือ 105 กิโลกรัม โดยมีค่าส่งตัวอย่างกาแฟเข้าประกวด ตัวอย่างละ 500 บาท        6. ผู้ส่งต้องกรอกแบบบันทึกข้อมูลตัวอย่างกาแฟที่ส่งเข้าประกวด

        หมายเหตุ กาแฟที่ได้รับคะแนนรสชาติตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไปจะถูกประมูลขายทั้งหมด กรณีคะแนนต่ำกว่า            
        80 คะแนนและไม่มีการติดต่อขอซื้อกาแฟ ทางสมาคมฯจะทำการส่งกลับทั้งหมด               
        ประกาศผลตามลำดับในงาน Thailand Coffee Fest 2018 ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 
           ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
        ผู้ที่ได้ลำดับ 1-3 ในทั้งสองสายพันธุ์ จะได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดข้อกำหนด


หมายเหตุ

ผู้สมัครทุกท่านจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงาน Thailand Coffee Fest 2018 ก่อน

"คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน"


Tickets

No Tickets Available

D7ddbad0e04941ac0410c44e5d52364e416b1a03
Organized by
Thailand Coffee Fest