Education

Free Motion Embroidery

A567a69ff91332bed1bd8221602c6b1d64b8e80e
Free Motion Embroidery


Free Motion Embroidery 

เปลี่ยนจักรเย็บผ้าทั่วไป ให้เป็นเครื่องมือสำหรับวาดรูป
โดยเทคนิค Free Motion หรือ การวาดรูปด้วยจักร
คุณจะได้เรียนรู้ทั้งการใช้งานจากจักรเย็บผ้าเบื้องต้น และเทคนิคการร่อนสดึง

ที่ใช้สำหรับวาดรูปด้วยจักร แน่นอนว่าผลงานครั้งนี้...
ทำได้ไม่ยาก และมีชิ้นเดียวในโลกแน่นอน
♥♥
มี 2 รอบให้เลือกลงทะเบียน
วันเสาร์และวันพฤหัสบดีที่ 10 , 15 มีนาคม 2561
เวลา: 13.00 - 17.00 น. ( 4 ชม.) 
ค่าสมัคร : 1,500 บาท
รับจำนวน 5 ท่าน/รอบ

สถานที่ :  PINN Creative Space สาขา The Shoppes Grand พระราม 9 ชั้น 2

สิ่งที่จะได้รับ : ทักษะการวาดภาพ , ทักษะการใช้งานจักรเย็บผ้า ,

เทคนิคการร่อนสดึง และผลงานการวาดรูปด้วยจักรบนสะดึงผ้า

หมายเหตุ : 
  1. ผู้เรียนควรมีพื้นฐานมาก่อน หรือผ่านการเรียน Basic 101 มาแล้ว
  2. มีจักร หรือไม่มีจักรก็สามารถเรียนได้
  3. ทางทีมงานเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ทั้งหมด รวมถึงจักรเย็บผ้า Brother
  4. ผู้เรียนไม่สามารถเลือกรุ่นของจักรที่ใช้เรียนได้
  5. สามารถเลื่อนคลาสเรียนได้ 1 ครั้งเท่านั้น โดยแจ้งล่วงหน้าได้ที่ 021681160 หรือ inbox

Tickets

No Tickets Available

80b0f3c5cdc4f8fddf5f179c4538a75485a00da8
Organized by
PINN Creative Space