Education

Digital Marketing for Business Transformation พลิกโฉมธุรกิจด้วยการตลาดดิจิทัล

De77e92230900599cce9e52b43f6dbdb283cbf27
Digital Marketing for Business Transformation พลิกโฉมธุรกิจด้วยการตลาดดิจิทัล


Digital Marketing
for Business Transformation

พลิกโฉมธุรกิจด้วยการตลาดดิจิทัล


ในยุคดิจิทัลที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หลายๆ ธุรกิจประสบความท้าทายในการปรับตัว
เคยสงสัยไหมว่า การตลาดแบบไหนถึงจะมัดใจผู้บริโภคในยุคนี้ได้?
อยากทำ Digital Marketing ควรเริ่มต้นยังไง? ใช้สื่ออย่างไรให้ถูกที่ถูกเวลา?


Digital Marketing for Business Transformation

ก้าวแรกสู่สายงาน Digital Marketing ของคุณตั้งแต่ทำความเข้าใจสภาวะตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคยุคปัจจุบัน เรียนรู้นิยามใหม่หลักการตลาด 4Ps แบบฉบับดิจิทัล (Product-Price-Promotion-Place) ฝึกวางแผนกลยุทธ์ในการวางแบรนด์ และทำ Content Marketing ผ่านช่องทางที่หลากหลาย รวมไปถึงวางแผนการตลาดแบบองค์รวม (Holistic Digital Planning) ใ้ห้มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจและองค์กรของคุณกิจกรรมใน workshop จะเป็นการผสมผสานระหว่างการบรรยายและลงมือปฏิบัติจริงในรูปแบบกลุ่มย่อย พร้อมคำแนะนำจากวิทยากรอย่างใกล้ชิด

Highlights

 • Digital Marketing Mindset
  สำรวจสภาวะตลาดในปัจจุบัน สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในยุค 4.0 ซึ่งมีผลต่อความคิดความอ่าน วิธีการซื้อของผู้บริโภค รวมไปถึงผลกระทบต่อการทำธุรกิจ รวมทั้งนำเสนอ 5 ข้อคิดที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณ transform ต่อไปได้ พร้อมกับ framework ที่จะช่วยนิยามหลักการตลาดผ่าน Marketing Funnel แบบฉบับดิจิทัล
 • Content Fundamental
  เรียนรู้วิธีดึงจุดเด่นธุรกิจของคุณเพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายด้วย Brand Key วางแผนทำคอนเทนต์ให้เป็นตัวตนของแบรนด์ ตรงกลุ่มลูกค้า ต่อยอดสู่ช่องทางดิจิทัลที่เหมาะสม พร้อมกับเคสตัวอย่าง และลงมือทำจริงตามหลักการ Authentic-Relevant-Consistent อย่าลืมนำผลิตภัณฑ์ของแบรนด์คุณติดมือมาด้วย! 
 • Ads Fundamental
  เจาะดู Marketing Funnel พร้อมกับเคสการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆ นำเสนอ 3 เสาหลักของการทำสื่อสารการตลาด Objective-Targeting-Creatives และลงมือทำแบบ Holistic Digital Planning ตั้งแต่การวางเป้าหมายไปจนถึงการวัดผล เสริมด้วยไอเดียสำหรับพัฒนาแคมเปญให้ล้ำยิ่งขึ้น

วัน/เวลา/สถานที่

อาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่ 10:00 ถึง 17:00น.
ที่ LearnHub+ Co-learning Space
ติด BTS สยาม (ประตู 6) ตึกธนาคารกรุงเทพ ชั้น 4


เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้าในวงการสื่อดิจิทัล

คุณทวีภัทร์ โอภารัตน์ (วี)

 • Country Manager ที่ Storehub

ประสบการณ์

 • Team Lead, Client Solutions Manager ที่ Facebook
 • Account Manager ที่ Google
 • Brand Manager ที่ Unilever

Workshop นี้เหมาะกับใคร?

 • นักการตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketers) ไปจนถึงเจ้าของธุรกิจที่ต้องการตอบสนองความต้องการลูกค้ายุคดิจิทัลให้ดียิ่งขึ้น
 • บุคลากรผู้รับผิดชอบงานฝั่งออนไลน์ ที่อยากสื่อสารแบรนด์ผ่านช่องทาง Social Media และสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าออนไลน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • บุคลากรที่รับผิดชอบงานฝั่งคอนเทนต์และต้องการสร้างผลงานที่โดนใจผู้บริโภค ทั้งยังสามารถใช้ช่องทางออนไลน์ช่วยกระจายคอนเทนต์ของแบรนด์เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจาก Workshop

 • เข้าใจสภาวะ แนวคิด หลักการของดิจิทัล รวมไปถึงความเหมือนและความแตกต่างของการตลาดดิจิทัลเมื่อเปรียบเทียบกับการตลาดออฟไลน์
 • สามารถแปลงธุรกิจออฟไลน์ เป็นภาษาออนไลน์ สร้างคอนเทนต์ที่เป็นแบรนด์ของตน โดยต่อยอดจากพื้นธุรกิจเดิม
 • สามารถวางแผนกลยุทธ์โฆษณาออนไลน์ ทำแคมเปญและวัดผลให้ตอบโจทย์ทางธุรกิจ

Tickets

No Tickets Available

5a09adb7cf63b81b023489a37d5f0fcd10d1f57d
Organized by
Skooldio