Education

Sales Closing เทคนิคการปิดการขาย

1c8bad3d1b544e8476baf29bc3d62d186988940d
Sales Closing เทคนิคการปิดการขายหลักสูตร “Sales Closing เทคนิคการปิดการขาย”

 

“Closing Sell” หรือ การปิดการขาย ถือเป็นเป้าหมายหลักในการขาย ซึ่งเป็นขั้นตอนที่วัดความสำเร็จของนักขายว่าบรรลุจุดประสงค์ในหน้าที่การเป็นนักขายมืออาชีพได้หรือไม่ อันเป็นผลให้หลายคนขยาดและหมดหวังกับการเป็นนักขาย เพราะไม่สามารถจะทำให้ลูกค้าจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการได้

 

Making Closing Easy!!

 

ข่าวดี!! การปิดการขายจะไม่ใช่ขั้นตอนที่ปิดโอกาสทางการขายของคุณอีกต่อไป ตอนนี้คุณสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมการปิดการขายของคุณเพื่อประโยชน์และผลลัพธ์ในการปิดการขายได้มากขึ้นจากการโฟกัสที่ถูกจุด กดปุ่มที่ใช่ในการปิดการขาย ด้วยหลักสูตร “Sales Closing เทคนิคการปิดการขาย” ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณจัดระบบทางความคิดในการปิดการขายอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนการปิดการขายจนถึงขั้นตอนการปิดการขายและรวมไปถึงโอกาสที่เพิ่มขึ้นในการปิดการขาย ซึ่งจะทำให้คุณเข้าใจ จดจำและนำไปใช้ได้โดยง่ายตามสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น

 

กับหนึ่งวันที่จะโฟกัสไปยังโอกาสในการปิดการขายมากที่สุด การปิดการขายถือเป็นขึ้นตอนที่สำคัญมากในการขาย  หลักสูตรนี้จะทำให้คุณเรียนรู้ขั้นตอนการปิดการขายอย่างเป็นระบบและนำเทคนิคต่างๆไปใช้อย่างได้ผล  พร้อม Mindset ที่ทำให้คุณกล้าที่เอ่ยปากขายและปิดการขายได้อย่างมั่นใจ !!

 

เนื้อหาหลักสูตร

+ การปิดการขายคืออะไร

+ ศิลปะการปิดการขาย

+ หลักสำคัญของการปิดการขาย

+ บุคคลิกภาพการปิดการขายที่ดี

+ เทคนิคการปิดการขาย

+ เทคนิคการขายแบบไม่ขาย

+ เทคนิคการเจรจาต่อรองและการปิดการขาย

+ ช่วงเวลาที่ควรปิดการขาย

+ Buying Signal

+ การปิดการขายด้วยวิธีที่สร้างสรรค์

+ เทคนิคการปิดการขายออนไลน์

+ การแก้ไขข้อโต้แย้งให้กับลูกค้า

+ การมัด การปิดการขาย ในใจลูกค้าให้แน่นหนา

+ เทคนิคการขอ Referral (การต่อลูกค้า)

+ Follow up call

+ Mindset ที่ทำให้กล้าปิดการขายอย่างมั่นใจ

+ Case study

+ Work shop

 

พิเศษ!! ปลดล็อค Mindset และสิ่งค้างค้างในใจที่ทำให้คุณไม่กล้าปิดการขาย

(ทำส่วนตัวในห้องเรียนเฉพาะผู้สมัคร 5 คนแรกเท่านั้น ผู้เรียนท่านอื่นๆเรียนรู้จากเคส study)

 

วันที่จัดงาน: เสาร์ที่ 30 มีนาคม 2561

เวลา: 9.00 . – 17.30 .

สถานที่:กรุงเทพ

บัตรราคา 8,900 บา(ราคานี้ยังไม่รวม VAT)

ติดต่อเรียน Private หรือองค์กร กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม

 

Tickets

No Tickets Available

C77ba4d6629eafba8331a61b9b0f226fd54c33a5
Organized by
Sales พันธุ์ Hero