Education

ชุมชนแห่งการฟัง - มี.ค. "บทสนทนาเรื่องเงิน กับจิตใต้สำนึก" (Charity Event)

Fb2c63474e448442c38288d30e9aadddeda4ce69
ชุมชนแห่งการฟัง - มี.ค. "บทสนทนาเรื่องเงิน กับจิตใต้สำนึก" (Charity Event)
เรื่องเงิน เป็นเรื่องต้องห้ามที่ในครอบครัวไม่คุยกัน บางทีก็ทะเลาะกันเพราะเรื่องนี้ ดังนั้นจิตใต้สำนึกจึงไม่มีมุมมองที่ดีเกี่ยวกับเงิน นั่นทำให้เรามีปัญหา ใช้เงินเก่ง เก็บเงินได้แต่ไม่อยู่นาน ปฏิเสรที่จะเป็นคนรวย ตัดสินใจพลาดจนหมดตัว

ชุมชนแห่งการฟัง - มี.ค. (บทสนทนาเรื่องเงิน กับจิตใต้สำนึก)

กิจกรรมที่จะพาคุณกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงิน ผ่าน "การใคร่ครวญและตกผลึกตัวเอง" ด้วยกระบวนการ "ไดอะล็อก" ซึ่งจะนำพาให้คุณเปิดพื้นที่การรับฟัง แลกเปลี่ยนประสบการณ์อันล้ำค่า กับเพื่อนใหม่ สร้างมิตรภาพและความอิ่มเอมใจในตัวเอง

สิ่งที่คุณจะได้รับ

  • การทบทวนตัวเอง เกี่ยวกับเรื่องเงินและการใช้ชีวิต
  • เข้าใจที่มา สาเหตุที่ทำให้เราล้มเหลวทางเงิน
  • ปรับ Mindset ให้มีความสัมพันธ์กับเงินอย่างทรงพลัง
  • มีวิธีการที่ถูกต้อง ที่จะทำให้เป้าหมายทางการเงินกลายเป็นจริง
  • รับคำแนะนำเงินล้านจากเรือรบ และมุมองดีๆจากกัลยาณมิตรใหม่ๆ

กำหนดการ

จัดวันเสาร์ ที่ 3 มี.ค. 61 

เริ่มกิจกรรม 09.30-12.30 น.
เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00

นำกิจกรรมโดย เรือรบ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการสื่อสารและการฟัง
สนับสนุนโดย Learning Hub Thailand

รับจำกัดเพียง 20 ท่าน

กิจกรรมเพื่อการกุศล รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปจัดพิมพ์หนังสือ "เปลี่ยนการฟัง เปลี่ยนชีวิต" มอบให้มูลนิธิและองค์กรการกุศลทั่วประเทศ

ร่วมทำบุญ ที่นั่งละ 500 บาท (รวมอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม)


ที่มาของกิจกรรม "ชุมชนแห่งการฟัง"

เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2554 โดยเรือรบ เชิญคนที่สนใจมาพบกันเป็นประจำทุกเดือน เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการฟังให้มีมากขึ้นในชีวิต ด้วยการใช้กระบวนการกลุ่มแบบ “ไดอะล็อก” มีสมาชิกที่เคยมาเข้าร่วมแล้ว มากกว่า 500 คน 

ฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง ใส่ใจ ไม่ด่วนตัดสิน เลิกก้มหน้าหาจอ แต่กลับมาหันหน้าเข้าหากัน รับฟังเรื่องราวความเป็นไปของกันและกัน ก่อกำเนิดมิตรภาพใหม่ๆ และสร้างสังคมแห่งสันติสุข 


ประโยชน์ที่ได้จากการฝึก "ไดอะล็อก"

1. ฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้เรารับฟังกันได้มากขึ้น หันหน้าเข้าหากันมากขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับผู้คนรอบตัว

2. ฝึกการรับฟังเสียงภายในตนเอ เพื่อให้เราเข้าใจและไม่ละเลยตนเอง สามารถตกผลึกทางความคิด เกิดปัญญาปิ๊งแว้บ แก้ปัญหาที่ติดขัดของตัวเองได้

3. ฝึกห้อยแขวนคำตัดสิน เป็นการเจริญสติ ลดละอัตตาตัวตน ลดความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน

4. ยกระดับจิตใจและจิตวิญญาณ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้คนหลากหลาย ทำให้เกิดการพัฒนายกระดับจิตใจ และเข้าถึงปัญญาญาณระดับสูงร่วมกัน


หลักพื้นฐาน 3 ประการของ "ไดอะล็อก"

1. Deep Listening รับฟังอย่างลึกซึ้ง ฟังเข้าไปถึงจิตใจ ความรู้สึก ความต้องการเบื้องลึก ไม่ใช่เพียงแค่คำพูด

2. Respect & Equality ให้ความเคารพ รับฟังกันอย่างเท่าเทียมในฐานะเพื่อนมนุษย์ ไ่ม่่แบ่งแยก อายุ เพศ วัย การศึกษา ศาสนา ยศตำแหน่ง หรือฐานะ 

3. Open Mind แบ่งปันด้วยหัวใจ เปิดใจต่อกัน รักษาความลับในวง แบ่งปันเรื่องราวจากประสบการณ์ตรง ไม่ใช่จากองค์ความรู้ หรือต้องการแนะนำสั่งสอน


หากคุณต้องการฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง และได้เข้าวงไดอะล็อกอย่างเต็มรูปแบบ ขอเชิญมาเจอกับผมและเพื่อนๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับ

ด้วยมิตรภาพ
เรือรบ
CEO นักเขียน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการฟัง 
เจ้าของผลงานหนังสือจิตวิทยาพัฒนาตนเอง 6 เล่ม


ปล. สวมใส่ชุดสบายๆ นั่งพื้นได้ เมื่อลงทะเบียนแล้ว คุณจะได้รับอีเมลตอบรับ และกรุณาลงตารางนัดไว้ เพื่อกันลืม เราจะมีอีเมลและ sms แจ้งเตือนล่วงหน้า 1 สัปดาห์นะครับ

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน มีกิจกรรมฟรี "ชุมชนแห่งการอ่าน" ด้วย ถ้าไม่รีบไปไหน อยากให้อยู่เรียนรู้ด้วยกันครับ คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Tickets

No Tickets Available

20a1130dffc8741005d2f278228a0d3a807ac7a9
Organized by
Learning Hub Thailand