------------------------------

รายละเอียดงาน

วันที่: 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น.

สถานที่: หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

กำหนดการ

13.00 -14.00 น.  |    ลงทะเบียน

14.00 -14.30 น.   |   ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ ทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัลสมบูรณ์แบบโดย ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

14.30 -15.30 น.  |    เสวนาหัวข้อ โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัล”  โดย
คุณก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คุณนพปฎล เดชอุดม รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณอรพงศ์ เทียนเงิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด
ดำเนินรายการ โดย คุณอริสรา กำธรเจริญ

15.30 - 16.30 น.  |   Talk Show: “Digital Lifestyle in The Year 2020”
โดย คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (หนุ่ย)
พิธีกรด้านไอที รายการแบไต๋ไฮเทค


------------------------------

Tickets

No Tickets Available

Banner logo
Organized by
The Retirement Plan Symposium ครั้งที่ 5