Entertainment

Tao Kae Noi Presents BNK48 1st Concert “STARTO”

Tao Kae Noi Presents BNK48 1st Concert “STARTO”


พบกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกของ BNK48 ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ BITEC BANGNA Hall 106
คอนเสิร์ตเริ่มเวลา 18:00น. (ประตูเปิด 16:00น.)

บัตรยืน ราคา 2000 บาท (มีการแบ่งพื้นที่ Lady Zone ทั้งสองฝั่ง)
และบัตรนั่ง ราคา 1500/1000/800 บาท

เริ่มจำหน่ายบัตร วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:48น.
ทาง www.eventpop.me

เงื่อนไขการซื้อบัตร และ การเข้าชมในวันงาน

- การซื้อบัตร สามารถซื้อได้ไม่เกิน 4 ที่นั่ง
- ทุกที่นั่ง ต้องลงทะเบียนชื่อและนามสกุลของผู้ที่จะเข้าชมบนในระบบขณะสั่งซื้อ และชื่อของท่านจะถูกพิมพ์ลงบนบัตรทุกใบ ไม่สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าชมแทนได้ รวมถึงในกรณีที่ท่านไม่สามารถมารับชมได้ จะไม่สามารถคืนบัตร หรือแลกเปลี่ยนใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
- ในกรณีที่พิมพ์ชื่อ หรือนามสกุลผิดพลาดขณะสั่งซื้อ ท่านสามารถแก้ไขชื่อ หรือนามสกุลของท่านได้ไม่เกิน 3 ตัวอักษรเท่านั้น เพื่อป้องกันการมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่น โดยสามารถแจ้งความจำนงขอแก้ไขได้ที่ Call Center ของ eventpop ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการสั่งซื้อ
- ในวันงาน กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริง หรือเอกสารที่ออกโดยราชการ ที่มีรูปของท่านอยู่ เพื่อยืนยันตัวตนกับทางเจ้าหน้าที่บริเวณทางเข้าสู่คอนเสิร์ต
- บัตร Lady Zone จะมีการขายแยกประเภทจากบัตรยืนปกติ และในวันงาน จะอนุญาตให้เฉพาะสุภาพสตรีเท่านั้น ที่สามารถเข้าชมในพื้นที่นี้ได้ (ในกรณีที่ผู้ซื้อเป็นสุภาพสตรี แต่ผู้ติดตามที่ซื้อบัตรด้วยกันเป็นสุภาพบุรุษ ก็จะอนุญาตให้เฉพาะสุภาพสตรีเข้าชมเท่านั้น บัตรของท่านสุภาพบุรุษ จะถือว่าเป็นโมฆะทันที)
- บัตรยืน จะมีหมายเลขลำดับการเข้าชม ตามลำดับการซื้อ เมื่อถึงวันงาน จะมีการเรียกให้เข้าแถวในช่วงเวลา 13:00-15:30น. ตามหมายเลขลำดับการเข้าชม หากท่านไม่มาเข้าแถวในช่วงเวลาดังกล่าว จะต้องรอเข้าสู่ภายในคอนเสิร์ตหลังจากผู้ที่มาเข้าแถวตามเวลา เข้าสู่ภายในเป็นที่เรียบร้อย
- ไม่อนุญาตให้นำกล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายวีดีโอ และเครื่องบันทึกเสียงเข้าสู่ภายในคอนเสิร์ต และภายใน ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพ วีดีโอ หรือเสียงตลอดการแสดง
- ขนาดของสัมภาระที่จะนำเข้าสู่ภายใน ต้องมีขนาด กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 90 เซนติเมตร 
- ไม่อนุญาตให้นำอาหาร เข้าสู่ภายในฮอลล์คอนเสิร์ต สำหรับเครื่องดื่มที่นำเข้าได้ จะต้องเป็นเครื่องดื่มที่มีฝาปิดได้เท่านั้น
- ในวันงาน ไม่มีจุดรับฝากจดหมาย หรือของขวัญให้แก่สมาชิก BNK48
- สินค้า จำหน่ายที่หน้างาน ไม่จำเป็นต้องมีบัตรคอนเสิร์ตในการซื้อ
- มีความเป็นไปได้ ที่จะมีผู้ซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก กรุณาบริการเวลาระหว่างการต่อแถว และเวลาในการเข้าชมคอนเสิร์ตด้วยตัวท่านเอง ทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าชมคอนเสิร์ตได้ทันเวลา (เวลาเริ่มจำหน่ายสินค้า จะทำการประกาศในภายหลัง)

------------------------------


เพิ่มรอบ! Tao Kae Noi Presents BNK48 1st Concert "STARTO"
ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561

การแสดงเริ่ม 18:00 น. (ประตูเปิด 16:00 น.)
บัตรยืน ราคา 2000 บาท (มีการแบ่งพื้นที่ Lady Zone ทั้งสองฝั่ง)
และบัตรนั่ง ราคา 1500/1000/800 บาท
(ผังเหมือนกับรอบ 31 มีนาคม)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ขั้นตอนการซื้อบัตร Tao Kae Noi Presents BNK48 1st Concert "STARTO" รอบวันที่ 1 เมษายน 2561
(Pre-Queue เวลา 17:00 น. - 18:00 น. / เริ่มเปิดขายสำหรับผู้ที่มา Pre-Queue เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป)
- เปิดขายบัตรวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม ทาง www.eventpop.me เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการซื้อบัตร กรุณาสมัครสมาชิก Event Pop และทำการเข้าสู่ระบบล่วงหน้า ก่อนทำการซื้อบัตร
- ช่วง Pre-Queue (เวลา 17:00 น. - 18:00 น.) 
• ระบบจะเริ่มให้เข้าร่วมรอการสุ่มหมายเลขคิว ตั้งแต่เวลา 17:00 น. - 18:00 น. โดยลำดับการมากดเข้าร่วมสุ่มคิวก่อนหลัง จะไม่มีผลต่อหมายเลขคิวที่ท่านจะได้รับ 
• ท่านสามารถปิดหน้าจอ แล้วกลับเข้ามาใหม่เพื่อรอรับการสุ่มคิวได้ก่อนเวลา 18:00 น.
- ช่วงเริ่มเปิดขาย (เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป)
• ระบบเริ่มทำการสุ่มหมายเลขคิวให้ทุกท่านที่รอการสุ่มหมายเลขคิว
• ระบบจะรันคิว พอถึงคิวของท่านระบบจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการสั่งซื้อบัตรคอนเสิร์ตตามลำดับคิวที่ได้ โดยเมื่อถึงคิวของท่าน ท่านจะมีเวลา 30 นาทีในการซื้อบัตรคอนเสิร์ต
• ทุกท่านที่เข้ามาหลังเวลา 18.00 น. จะต้องเข้าคิวตามปกติ
- สำหรับการเปิดขายบัตรรอบนี้ 1 คิว จะสามารถซื้อบัตรได้ไม่เกิน 2 ใบ และยังคงต้องลงชื่อผู้เข้าชมบนบัตรทั้ง 2 ใบ
- กรุณาตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ซื้อบัตร
ส่วนที่ 2 การรับบัตร ระบุที่อยู่ที่สามารถจัดส่งบัตรได้ 
ส่วนที่ 3 กรอกรายละเอียดบนบัตร ชื่อ-นามสกุล , อีเมล์ , เบอร์โทรศัพท์ โดยกรอก 1 ชื่อ ต่อบัตร 1 ใบ กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องก่อนกดยืนยัน และห้ามกรอก ชื่อ-นามสกุล ซ้ำโดยเด็ดขาด ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีชื่อซ้ำ จะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อบนบัตรอีกใบให้ผู้อื่นได้ หากในกรณีที่ตรวจพบชื่อบนบัตรซ้ำกัน จะมีให้ท่านเลือก 2 ทางเลือกคือ (1) เก็บบัตรของท่านไว้ทั้ง 2 ใบ แต่ในวันงาน จะสามารถเข้าได้เพียงท่านที่มีชื่อบนบัตรท่านเดียวเท่านั้น (2) ทำเรื่องคืนเงินทั้ง 2 ใบ โดยท่านจะได้รับเงินคืนแค่เพียงส่วนค่าบัตรเท่านั้น จะไม่สามารถคืนในส่วนของค่าบริการต่าง ๆ ได้
- ในกรณีที่พิมพ์ชื่อ หรือนามสกุลผิดพลาดขณะสั่งซื้อ ท่านสามารถแก้ไขชื่อ หรือนามสกุลของท่านได้ไม่เกิน 3 ตัวอักษรเท่านั้น เพื่อป้องกันการมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่น โดยสามารถแจ้งความจำนงขอแก้ไขได้ที่ Call Center ของ Event Pop ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการสั่งซื้อ

Ticket Price

Showtimes

No showtime available.

Bnk48 logo
Organize by
BNK48 Office