Tao Kae Noi Presents BNK48 1st Concert “STARTO”

C7b42efc23a1f5106ffecf5475becef18e7d95b4
Tao Kae Noi Presents BNK48 1st Concert “STARTO”

Tao Kae Noi Presents BNK48 1st Concert “STARTO”


พบกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกของ BNK48 ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ BITEC BANGNA Hall 106
คอนเสิร์ตเริ่มเวลา 18:00น. (ประตูเปิด 16:00น.)

บัตรยืน ราคา 2000 บาท (มีการแบ่งพื้นที่ Lady Zone ทั้งสองฝั่ง)
และบัตรนั่ง ราคา 1500/1000/800 บาท

เริ่มจำหน่ายบัตร วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:48น.
ทาง www.eventpop.me

เงื่อนไขการซื้อบัตร และ การเข้าชมในวันงาน

- การซื้อบัตร สามารถซื้อได้ไม่เกิน 4 ที่นั่ง
- ทุกที่นั่ง ต้องลงทะเบียนชื่อและนามสกุลของผู้ที่จะเข้าชมบนในระบบขณะสั่งซื้อ และชื่อของท่านจะถูกพิมพ์ลงบนบัตรทุกใบ ไม่สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าชมแทนได้ รวมถึงในกรณีที่ท่านไม่สามารถมารับชมได้ จะไม่สามารถคืนบัตร หรือแลกเปลี่ยนใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
- ในกรณีที่พิมพ์ชื่อ หรือนามสกุลผิดพลาดขณะสั่งซื้อ ท่านสามารถแก้ไขชื่อ หรือนามสกุลของท่านได้ไม่เกิน 3 ตัวอักษรเท่านั้น เพื่อป้องกันการมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่น โดยสามารถแจ้งความจำนงขอแก้ไขได้ที่ Call Center ของ eventpop ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการสั่งซื้อ
- ในวันงาน กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริง หรือเอกสารที่ออกโดยราชการ ที่มีรูปของท่านอยู่ เพื่อยืนยันตัวตนกับทางเจ้าหน้าที่บริเวณทางเข้าสู่คอนเสิร์ต
- บัตร Lady Zone จะมีการขายแยกประเภทจากบัตรยืนปกติ และในวันงาน จะอนุญาตให้เฉพาะสุภาพสตรีเท่านั้น ที่สามารถเข้าชมในพื้นที่นี้ได้ (ในกรณีที่ผู้ซื้อเป็นสุภาพสตรี แต่ผู้ติดตามที่ซื้อบัตรด้วยกันเป็นสุภาพบุรุษ ก็จะอนุญาตให้เฉพาะสุภาพสตรีเข้าชมเท่านั้น บัตรของท่านสุภาพบุรุษ จะถือว่าเป็นโมฆะทันที)
- บัตรยืน จะมีหมายเลขลำดับการเข้าชม ตามลำดับการซื้อ เมื่อถึงวันงาน จะมีการเรียกให้เข้าแถวในช่วงเวลา 13:00-15:30น. ตามหมายเลขลำดับการเข้าชม หากท่านไม่มาเข้าแถวในช่วงเวลาดังกล่าว จะต้องรอเข้าสู่ภายในคอนเสิร์ตหลังจากผู้ที่มาเข้าแถวตามเวลา เข้าสู่ภายในเป็นที่เรียบร้อย
- ไม่อนุญาตให้นำกล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายวีดีโอ และเครื่องบันทึกเสียงเข้าสู่ภายในคอนเสิร์ต และภายใน ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพ วีดีโอ หรือเสียงตลอดการแสดง
- ขนาดของสัมภาระที่จะนำเข้าสู่ภายใน ต้องมีขนาด กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 90 เซนติเมตร 
- ไม่อนุญาตให้นำอาหาร เข้าสู่ภายในฮอลล์คอนเสิร์ต สำหรับเครื่องดื่มที่นำเข้าได้ จะต้องเป็นเครื่องดื่มที่มีฝาปิดได้เท่านั้น
- ในวันงาน ไม่มีจุดรับฝากจดหมาย หรือของขวัญให้แก่สมาชิก BNK48
- สินค้า จำหน่ายที่หน้างาน ไม่จำเป็นต้องมีบัตรคอนเสิร์ตในการซื้อ
- มีความเป็นไปได้ ที่จะมีผู้ซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก กรุณาบริการเวลาระหว่างการต่อแถว และเวลาในการเข้าชมคอนเสิร์ตด้วยตัวท่านเอง ทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าชมคอนเสิร์ตได้ทันเวลา (เวลาเริ่มจำหน่ายสินค้า จะทำการประกาศในภายหลัง)

------------------------------


เพิ่มรอบ! Tao Kae Noi Presents BNK48 1st Concert "STARTO"
ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561

การแสดงเริ่ม 18:00 น. (ประตูเปิด 16:00 น.)
บัตรยืน ราคา 2000 บาท (มีการแบ่งพื้นที่ Lady Zone ทั้งสองฝั่ง)
และบัตรนั่ง ราคา 1500/1000/800 บาท
(ผังเหมือนกับรอบ 31 มีนาคม)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ขั้นตอนการซื้อบัตร Tao Kae Noi Presents BNK48 1st Concert "STARTO" รอบวันที่ 1 เมษายน 2561
(Pre-Queue เวลา 17:00 น. - 18:00 น. / เริ่มเปิดขายสำหรับผู้ที่มา Pre-Queue เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป)
- เปิดขายบัตรวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม ทาง www.eventpop.me เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการซื้อบัตร กรุณาสมัครสมาชิก Event Pop และทำการเข้าสู่ระบบล่วงหน้า ก่อนทำการซื้อบัตร
- ช่วง Pre-Queue (เวลา 17:00 น. - 18:00 น.) 
• ระบบจะเริ่มให้เข้าร่วมรอการสุ่มหมายเลขคิว ตั้งแต่เวลา 17:00 น. - 18:00 น. โดยลำดับการมากดเข้าร่วมสุ่มคิวก่อนหลัง จะไม่มีผลต่อหมายเลขคิวที่ท่านจะได้รับ 
• ท่านสามารถปิดหน้าจอ แล้วกลับเข้ามาใหม่เพื่อรอรับการสุ่มคิวได้ก่อนเวลา 18:00 น.
- ช่วงเริ่มเปิดขาย (เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป)
• ระบบเริ่มทำการสุ่มหมายเลขคิวให้ทุกท่านที่รอการสุ่มหมายเลขคิว
• ระบบจะรันคิว พอถึงคิวของท่านระบบจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการสั่งซื้อบัตรคอนเสิร์ตตามลำดับคิวที่ได้ โดยเมื่อถึงคิวของท่าน ท่านจะมีเวลา 30 นาทีในการซื้อบัตรคอนเสิร์ต
• ทุกท่านที่เข้ามาหลังเวลา 18.00 น. จะต้องเข้าคิวตามปกติ
- สำหรับการเปิดขายบัตรรอบนี้ 1 คิว จะสามารถซื้อบัตรได้ไม่เกิน 2 ใบ และยังคงต้องลงชื่อผู้เข้าชมบนบัตรทั้ง 2 ใบ
- กรุณาตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ซื้อบัตร
ส่วนที่ 2 การรับบัตร ระบุที่อยู่ที่สามารถจัดส่งบัตรได้ 
ส่วนที่ 3 กรอกรายละเอียดบนบัตร ชื่อ-นามสกุล , อีเมล์ , เบอร์โทรศัพท์ โดยกรอก 1 ชื่อ ต่อบัตร 1 ใบ กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องก่อนกดยืนยัน และห้ามกรอก ชื่อ-นามสกุล ซ้ำโดยเด็ดขาด ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีชื่อซ้ำ จะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อบนบัตรอีกใบให้ผู้อื่นได้ หากในกรณีที่ตรวจพบชื่อบนบัตรซ้ำกัน จะมีให้ท่านเลือก 2 ทางเลือกคือ (1) เก็บบัตรของท่านไว้ทั้ง 2 ใบ แต่ในวันงาน จะสามารถเข้าได้เพียงท่านที่มีชื่อบนบัตรท่านเดียวเท่านั้น (2) ทำเรื่องคืนเงินทั้ง 2 ใบ โดยท่านจะได้รับเงินคืนแค่เพียงส่วนค่าบัตรเท่านั้น จะไม่สามารถคืนในส่วนของค่าบริการต่าง ๆ ได้
- ในกรณีที่พิมพ์ชื่อ หรือนามสกุลผิดพลาดขณะสั่งซื้อ ท่านสามารถแก้ไขชื่อ หรือนามสกุลของท่านได้ไม่เกิน 3 ตัวอักษรเท่านั้น เพื่อป้องกันการมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่น โดยสามารถแจ้งความจำนงขอแก้ไขได้ที่ Call Center ของ Event Pop ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการสั่งซื้อ

Ticket Price

Showtimes

No showtime available.

8f6199fd101346399f091bc325e243b7132fe0fd
Organized by
BNK48 Office