Fbintensive eventpop

Facebook Ad: Intensive 24 Hours

Facebook Ad: Intensive 24 Hours

เรียนรู้การใช้เครื่องมือทั้งหมดในการทำโฆษณาบน Facebook แบบเจาะลึกอย่างละเอียด เริ่มตั้งแต่ 0 ถึง 100 เพื่อเปลี่ยนเงินค่าโฆษณาเป็นผลลัพธ์ที่คุ้มค่ามากที่สุด

การโฆษณาสินค้าหรือธุรกิจผ่าน Facebook สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองได้ นอกจากนี้ Facebook มีโฆษณามีหลายรูปแบบให้เลือก ที่จะช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้า หรือทำให้เหมาะกับแต่ละธุรกิจ หรือวัตถุประสงค์ของการโฆษณา ที่สำคัญสามารถวัดผลได้เป็นตัวเลข ดังนั้น Facebook จึงเป็นทำการตลาดดิจิทัลที่สำคัญเป็นอันดับแรกๆ ที่นักการตลาดไม่ควรมองข้าม!

ระยะเวลา: 4 วัน 9.30-12.30 และ 13.30-16.30

วันเสาร์ที่ 12 วันอาทิตย์ที่ 13 วันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561


คอร์สนี้เหมาะกับใคร:

• เจ้าของธุรกิจ และ/หรือ ร้านค้า

• พนักงานบริษัทที่ต้องดูแลในการทำโฆษณาบน Facebook 

• ผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่องการทำโฆษณาและสอบ Facebook Blueprint Certificates

• ผู้สนใจทั่วไป

การเตรียมตัว:

• เตรียม Laptop หรือสมาร์ทโฟน หรือ Tablet ที่มี Facebook พร้อมที่ชาร์จ

• เตรียม Email และ Password ที่ใช้ในการ Log In Facebook ส่วนตัว

• ชื่อ Facebook Page สำหรับทำโฆษณา

• รูปภาพ Profile และ Cover Photo

• รูปภาพสินค้าสำหรับสร้าง Product Shop

• รูปภาพสำหรับโปรโมทในทุก Campaign และ Ad Formats

• บัตรเครดิต / เดบิต เพื่อใช้ชำระเงินค่าโฆษณา

เนื้อหาที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้:

Class 1: Introduction to Facebook Advertising (3 ชั่วโมง)

1. Social Media Marketing สำคัญอย่างไร ทำไมต้องเลือก Facebook

2. ความแตกต่างของ Facebook แต่ละประเภท เพื่อทำธุรกิจ 

3. โครงสร้างการทำโฆษณาผ่านระบบ Facebook

    • 2 วัตถุประสงค์เพื่อสร้าง Brand Awareness

    • 5 วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม Engagement

    • 3 วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มยอดขาย (สำหรับผู้ที่มี Website)

4. วิธีการเลือกลุ่มเป้าหมาย (Target Audience) ให้ตรงกับธุรกิจ

    • กลุ่มเป้าหมายแบบกว้าง (Core Audience)

    • กลุ่มเป้าหมายที่เลือกเอง (Custom Audience)

    • กลุ่มเป้าหมายที่มีความคล้ายกลุ่มตั้งต้น (Lookalike Audience)

5. เรียนรู้ระบบการชำระเงินของ Facebook และการตั้งงบประมาณ (Budget)

6. การเลือกตำแหน่งการวางโฆษณา (Placement) ที่เหมาะสมกับธุรกิจหรือวัตถุประสงค์

7. รูปแบบการทำโฆษณาทั้งหมดที่ Facebook อนุญาตให้ทำได้

    • การเพิ่มความ Creative เข้าไปในโฆษณาเพื่อให้ผลลัพธ์ดีขึ้น

8. กฎและข้อห้ามสำคัญในการทำโฆษณา (Advertising Policy)

    • เรียนรู้วิธีการตรวจสอบโฆษณาของทีม Facebook

    • ข้อควรระวังของธุรกิจ 7 ประเภทที่มีความเสี่ยงในการละเมิดกฎ

    • เทคนิคและวิธีทำโฆษณาอย่างถูกต้อง ไม่เข้าข่ายการละเมิดกฎ

Class 2: Get Started from the Ground up (3 ชั่วโมง)

1. การสร้างแฟนเพจ (Facebook Page)

    • การเลือกประเภท Fanpage อย่างไรให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ

    • การตั้งชื่อ Fanpage และเทคนิคการตั้งรูป Profile & Cover ให้โดดเด่น

2. การตั้งค่าหน้าบ้านและหลังบ้าน (Front-end & Back-end Setup)

    • การตั้งค่าข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ (About) เพื่อประโยชน์ในเชิง SEO

    • การตั้งค่า Tab เมนูหน้า Fanpage ให้ง่ายและสะดวกกับลูกค้า

    • การตั้งค่าขั้นสูงเพื่อจัดการ Fanpage เช่น การจัดการ Review, Comment, Tag

    • การตั้งค่าระบบ Inbox ข้อความต้อนรับ และตอบกลับอัตโนมัติ

    • การตั้งค่า Post และ Ads Format ต่างๆ

3. แนะนำเครื่องมือ Business Manager และสร้างบัญชี (Account)

สำหรับการทำโฆษณาเชิงลึก

    • ระดับของการเพิ่มผู้ดูแล (Admin)

    • การใช้งานข้อมูลเชิงลึก (Page Insights)

    • ศึกษาพฤติกรรมของคนที่ติดตาม Fanpage ของเรา

    • ศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่เราสนใจ

    • การสร้างบัญชีโฆษณา (Ads Account)

4. การตั้งค่าระบบชำระเงินค่าโฆษณา (Payment)

    • เชื่อมต่อบัตรเครดิต และ/หรือ PayPal เพื่อชำระเงินค่าโฆษณา

    • การป้องกันไม่ให้เงินรั่วไหลไปเกินงบประมาณที่กำหนด

5. Workshop การเพิ่มยอด Page Like โดยใช้เครื่องมือ Power Editor

    • เริ่มต้นเลือกวัตถุประสงค์ที่ถูกต้อง

    • เทคนิคการเลือกกลุ่มเป้าหมายขั้นสูง และการสร้างกลุ่มเป้าหมายโดยละเอียด

    • วิธีการชำระเงิน และคำนวณค่าใช้จ่าย พร้อมคาดการณ์ผลลัพธ์

    • สร้างโฆษณาและปรับแต่งให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เลือกไว้ (ภาพนิ่ง หรือ Slideshow)

Class 3: Learning from Past Performance (3 ชั่วโมง)

1. แนะนำเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมดผ่านบัญชีธุรกิจ (Business Manager)

    • เครื่องมือสำหรับวางแผนและวิจัย

    • เครื่องมือสำหรับสร้าง

    • เครื่องมือสำหรับวัดผล

    • เครื่องมือรวบรวมสื่อและโฆษณา

    • เครื่องมือขั้นสูงสำหรับผู้ที่มี Website ขายของ

2. ตั้งค่าการติดตามผลเพื่อใช้ดูรายงานโฆษณาที่ทำไป โดยใช้เครื่องมือ Ads Manager

    • ศึกษาความหมายของ Metrics หรือตัววัดผลต่างๆ

    • ตั้งค่า Metrics ที่สำคัญสำหรับธุรกิจของคุณ

    • จัดการหน้าตา Report ของคุณเพื่อให้ง่ายต่อการวัดผลตลอดเวลา

    • สรุปผลจากโฆษณาที่ทำ และสร้างกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพไว้ใช้ในโฆษณาครั้งต่อไป

3. การสร้างกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพ (Audience Creation)

    • การสร้างกลุ่มเป้าหมายที่เลือกเองจากฐานข้อมูล เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมล

    • การสร้างกลุ่มเป้าหมายที่เลือกเองจากผู้ใช้งานที่มีความเกี่ยวข้องกับ Fanpage

    • การสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายคลึงกับต้นฉบับ และวิธีการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

4. วางแผนทำโฆษณาเพื่อสร้างการรับรู้และความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ

    • หลักการวางแผนและจัดตารางการทำ Content บน Fanpage

    • เทคนิคที่ควรรู้ก่อนปล่อย Content ออกสื่อ

    • ปรึกษาและรับ Feedback จากแผนการทำ Content ที่วางไว้

Class 4: Boost Engagement with Social Media Content (3 ชั่วโมง)

1. เข้าใช้งาน Publishing Tools เครื่องมือสำหรับนักทำเนื้อหา (Content) บน Facebook

    • ตัวจัดการ Post

    • ตัวจัดการวีดีโอ

    • ตัวจัดการข้อมูล Lead

    • ตัวจัดการ Canvas

    • ตัวจัดการร้านค้าและระบบการชำระเงิน

    • ตัวจัดการเสียง

2. ลงมือทำ Content Post ในรูปแบบ Album และ Canvas

    • บอกเล่าเรื่องราวผ่านทาง Album Content

    • เทคนิคและวิธีการสร้าง Album Content ให้ออกมาน่าสนใจ และเป็นไปตามกฎข้อบังคับของ Facebook

    • บอกเล่าเรื่องราวที่ยาวกว่าเดิมด้วย Canvas

    • เริ่มต้นสร้างจาก Canvas Template ที่ Facebook มีให้

    • ปรับเปลี่ยนและเริ่มต้นสร้าง Canvas Template เป็นของธุรกิจตัวเอง

3. Workshop ด้วยวัตถุประสงค์ Post Engagement (เพิ่มการมีส่วนร่วมกับ Post) โดยใช้เครื่องมือ Power Editor

    • ทดลองใช้กลุ่มเป้าหมายขั้นสูง (Advanced Targeting) ที่เลือกเอง เช่น ผู้ที่เคยมีส่วนร่วมกับ Fanpage เป็นต้น

    • เลือกวิธีการชำระเงินและคำนวณค่าใช้จ่ายพร้อมประมาณการณ์ผลลัพธ์

    • สร้างโฆษณารูปแบบขั้นสูง: Image / Carousel / Slideshow

Class 5: Boost Engagement with Social Media Content (3 ชั่วโมง)

1. กรณีศึกษา (Case Study) จากธุรกิจต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จจากการลงโฆษณาบน Facebook ในทุกกระบวนการ

    • สร้างการรับรู้ในแบรนด์ผ่านทาง Facebook Fanpage

    • สร้างฐานลูกค้าแบบ Cross-platform (Facebook – Instagram – LINE@)

    • สร้างฐานลูกค้าจาก Offline ไปยัง Online

    • สร้างฐานลูกค้าจาก Online ไปยัง Offline

    • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านหลากหลายช่องทาง

    • สร้างยอดขายบนเว็บไซต์ หรือ ช่องทางอื่นๆ

2. เปิดร้านออนไลน์แบบไม่ง้อ Website ด้วย Facebook Shopping Section

    • เริ่มต้นติดตั้งระบบร้านค้าให้กับ Fanpage

    • สร้าง Product Shop Section และสร้าง Product

    • เทคนิคการสร้าง Product และตั้งค่ารายละเอียดอย่างครบถ้วน

    • ตั้งราคาและแบ่งสินค้าตามรุ่น Size สี หรือจำนวนใน Stock

    • จัดกลุ่มสินค้าเป็น Product Collection เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา

    • ทดลองใช้ Product Tag ในการทำ Promote บน Post ต่างๆ

3. ตั้งค่าระบบรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและ Online Banking

    • จัดการสินค้าและระบบการรับชำระเงินผ่าน Facebook Chat

    • ผูกบัญชีเพื่อรับรายได้จาก Payment Gateway ส่วนกลาง

    • การเพิ่มตัวเลือกการจัดส่ง ราคา และการออกใบแจ้งหนี้ (Invoice)

4. เรียนรู้วัตถุประสงค์ Store Visit สำหรับเพิ่มจำนวนลูกค้าหน้าร้าน

    • ตั้งค่าสถานที่สำหรับธุรกิจที่มีหลายสาขา

    • สร้างแคมเปญโฆษณาสำหรับแต่ละสาขาภายในครั้งเดียว

    • วิธีการวัดผลด้วยเครื่องมือ Offline Conversion Tracking

Class 6: Acquire New Customer with Immersive Ads (3 ชั่วโมง)

1. รู้จักการทำ A/B Testing ที่ถูกต้องเหมาะสม

    • ทำการทดลองเรื่องกลุ่มเป้าหมาย และเช็คจำนวนทับซ้อนระหว่างแต่ละกลุ่ม

    • ทำการทดลองเรื่อง Creative ที่หลากหลายในเวลาเดียวกัน

    • ทำการทดลองเรื่องตำแหน่งที่วางโฆษณา

    • การสร้าง Campaign โฆษณาพร้อมกันหลายชุด ผ่าน Bulk Upload

2. Workshop ด้วยวัตถุประสงค์ Lead Generation (เก็บข้อมูลลูกค้า) โดยใช้เครื่องมือ Power Editor

    • เทคนิคการสร้างกลุ่มเป้าหมายขั้นสูงจากผู้ที่กรอกแบบฟอร์ม

    • สร้างโฆษณารูปแบบขั้นสูง: Lead Form เพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าแบบอัตโนมัติ

3. เรียนรู้วัตถุประสงค์ Dynamic Product Ads

    • รู้จักการทำงานของ Dynamic Product Ads

    • ตั้งค่า Dynamic Product Feed แบบ Manual ด้วย CSV file

4. Workshop ด้วยวัตถุประสงค์ Traffic (Clicks) โดยใช้เครื่องมือ Power Editor

    • สร้างโฆษณารูปแบบขั้นสูง: Collection Ads

    • สร้าง Product Catalog Feed เพื่อใช้งานใน Collection Ad

Class 7: Move from Insights to Action (3 ชั่วโมง)

1. ศึกษาเครื่องมือวิจัยพฤติกรรมผู้ใช้งาน Facebook ทั่วโลกด้วย Audience Insights

    • เจาะลึกพฤติกรรมและความสนใจของกลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียด

    • วิเคราะห์ข้อมูลประชากรและดู Trend โดยรวมเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

    • สร้างกลุ่มเป้าหมายที่น่าจับตามองเพื่อติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

2. ศึกษาเครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ติดตาม Fanpage ด้วย Page Insights

    • วิเคราะห์ภาพรวมของผู้ติดตามและสำรวจ Feedback ทั้งแง่บวกและแง่ลบ

    • เจาะลึกรายละเอียดทุก Action ตั้งแต่ Reach, Likes, Reactions, Message, Views

    • เกาะติดความเคลื่อนไหวของคู่แข่งด้วย Competitors Analysis

3. ทดลองใช้งาน Campaign Planner ก่อนซื้อโฆษณาจริง

    • เรียนรู้วิธีการวางแผนและคำนวณงบประมาณที่เหมาะสมสำหรับทำโฆษณา

    • ประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้น และตั้งเป้าหมายสำหรับปรังปรุงโฆษณาชุดต่อไป

4. เจาะลึกระบบประมูลของ Facebook

    • ทำความเข้าใจวิธีการชำระเงินและวิธีการประมูล

    • วิธีการเลือกใช้ประเภทของงบประมาณและกำหนดวันเวลา

    • ป้องกันไม่ให้โฆษณาใช้งบประมาณเกินกำหนด

    • วิธีการคำนวณ Bidding ด้วยจำนวนเงินที่เหมาะสมในการประมูลโฆษณา

    • เทคนิคการประมูลอย่างไรให้ชนะในราคาที่คุ้มค่า      

Class 8: Advanced Integration and Scale Beyond Facebook (3 ชั่วโมง)

1. พื้นฐานระบบการทำงานของ Facebook กับ Platform ภายนอก

    • ความสำคัญของการเชื่อมต่อกับ Platform อื่นๆ

    • การเชื่อมต่อ Facebook กับ Website

    • การเชื่อมต่อ Facebook กับ Mobile Application

    • การเชื่อมต่อ Facebook กับ Google Analytics

    • การเชื่อมต่อ Facebook กับ Chat Bot

    • การเชื่อมต่อ Facebook กับ Lead Generation Platform

2. ทำความเข้าใจ Facebook Pixel ตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ Website ประสบความสำเร็จ

    • Facebook Pixel คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

    • การติดตั้ง Facebook Pixel เพื่อเก็บสถิติผู้เข้า Website ด้วย Base Code

    • การติดตั้ง Facebook Pixel เพื่อเก็บพฤติกรรมเชิงลึกด้วย Custom Event

    • การตรวจสอบความถูกต้อง และเช็คความสมบูรณ์ในการติดตั้งด้วย

Facebook Pixel Helper

    • การอ่านผลจาก Facebook Pixel Analytics

    • การสร้างกลุ่มเป้าหมายจาก Facebook Pixel ด้วยพฤติกรรมเชิงลึก

    • การวัดผลจาก Facebook Pixel และข้อควรระวังในการใช้งาน

3. ลงมือทำจริง ด้วยวัตถุประสงค์ Traffic (เพิ่มการกดเข้าชมWebsite หรือส่งข้อความ) โดยใช้เครื่องมือ Power Editor

    • เรียนรู้การทำ A/B Testing เพื่อวัดผลโฆษณาและนำมาปรับปรุงในภายหลัง

    • เทคนิคการสร้างกลุ่มเป้าหมายขั้นสูงจากผู้ที่เคยเข้า Website หรือเคยซื้อสินค้า

    • การติดตั้งโค้ด Facebook Pixel ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ที่มี Website

    • วิธีการตรวจสอบและศึกษาพฤติกรรมของผู้เข้าชม Website จาก Facebook Pixel

    • สร้างโฆษณารูปแบบขั้นสูง: Link Ad / Canvas

Profile ผู้สอน:

คุณวณิชชา วรรคาวิสันต์

    • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    • ตำแหน่งปัจจุบัน Social Media Manager ในดิจิตอลเอเจนซี่ ดูแลลูกค้าทุกระดับตั้งแต่ SMEs ไปจนถึง        Brand ชั้นนำระดับโลก

    • ผู้เชี่ยวชาญ (Specialist) ที่ได้รับการรับรองจาก Facebook LINE และ Google อย่างเป็นทางการ

    • ได้รับใบประกาศ:

-Facebook Certified Buying (Blueprint Certificates)

-LINE@ Certified Trainer

-Google AdWords Certificates (All Google Products)

-Google Analytics Certificates

-Google Tag Manager Certificates

    • วิทยากรอิสระ หลักสูตร Social Media Marketing, Facebook Advertising, Online Marketing, LINE@ For SMEs

    • ประสบการณ์การสอน และเทรนนิ่งให้กับภาครัฐและภาคเอกชน กว่า 1,000 ชั่วโมง 

    • ภาษา: ไทย และอังกฤษ


Facebook.com/UnboxBkk

LINE @Unbox

www.unboxbkk.comTickets

Regular
฿20,880.00

Event date will be on 12, 13, 19 and 20 May 2018

*Some fees may be applied

Need Help?
Call : 062-593-2224 (10.00 - 18.00)
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Payment We Accept Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Need Help?

Contact our Customer Support.
Everyday from 10.00 to 18.00

For Organizer

Event Pop Co., Ltd.