Education

Facebook Ad: Beginner Level by UNBOX

4e37cf01f1c66ceb55612454176756b72af26cd5
Facebook Ad: Beginner Level by UNBOX

Facebook Ad: Beginner Level by UNBOX

การโฆษณาสินค้าหรือธุรกิจผ่าน Facebook สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองได้ นอกจากนี้ Facebook มีโฆษณามีหลายรูปแบบให้เลือก ที่จะช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้า หรือทำให้เหมาะกับแต่ละธุรกิจ หรือวัตถุประสงค์ของการโฆษณา ที่สำคัญสามารถวัดผลได้เป็นตัวเลข ดังนั้น Facebook จึงเป็นทำการตลาดดิจิทัลที่สำคัญเป็นอันดับแรกๆ ที่นักการตลาดไม่ควรมองข้าม!

คอร์สนี้เหมาะกับใคร: 
• เจ้าของธุรกิจ และ/หรือ ร้านค้า
• พนักงานบริษัทที่ต้องดูแลในการทำโฆษณาบน Facebook 
• ผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่องการทำโฆษณาและสอบ Facebook Blueprint Certificates
• ผู้สนใจทั่วไป
• ผู้ที่ไม่มีมีพื้นฐานการทำโฆษณาบน Facebook มาก่อน

การเตรียมตัว:
• เตรียม Laptop หรือสมาร์ทโฟน หรือ Tablet ที่มี Facebook
• ชื่อ Page สำหรับทำโฆษณา
• รูปภาพ Profile และ Cover Photo
• เตรียมรูปภาพ และข้อความสำหรับโฆษณา*
*จำเป็นต้องเตรียมมาล่วงหน้า เพื่อประหยัดเวลา

เนื้อหาที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้:

1. ภาพรวมและสิ่งที่ควรทราบเมื่อใช้งาน Facebook เพื่อทำการตลาด
2. ความแตกต่างระหว่าง Facebook ส่วนตัว Facebook Group และ Facebook Page 
3. โครงสร้างการทำโฆษณาผ่านระบบ Facebook
4. การสร้างแฟนเพจ (Facebook Page)
    • การเลือกประเภท Fanpage อย่างไรให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ
    • การตั้งชื่อ Fanpage และเทคนิคการตั้งรูป Profile & Cover ให้โดดเด่น
5. การตั้งค่าหน้าบ้านและหลังบ้าน (Front-end & Back-end Setup)
    • การตั้งค่าข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ (About) เพื่อประโยชน์ในเชิง SEO
    • การตั้งค่า Tab เมนูหน้า Fanpage ให้ง่ายและสะดวกกับลูกค้า
    • การตั้งค่าขั้นสูงเพื่อจัดการ Fanpage เช่น การจัดการ Review, Comment, Tag
    • การตั้งค่าระบบ Inbox ข้อความต้อนรับ และตอบกลับอัตโนมัติ
    • การตั้งค่า Post และ Ads Format ต่างๆ
6. วัตถุประสงค์ของการโฆษณาแต่ละแบบคืออะไร และควรเลือกใช้อย่างไร
    • 2 วัตถุประสงค์เพื่อสร้าง Brand Awareness 
    • 5 วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม Engagement
    • 3 วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มยอดขาย (สำหรับผู้ที่มี Website)
7. วิธีการเลือกลุ่มเป้าหมาย (Target Audience) ให้ตรงกับธุรกิจ
    • กลุ่มเป้าหมายแบบกว้าง (Core Audience)
    • กลุ่มเป้าหมายที่เลือกเอง (Custom Audience)
    • กลุ่มเป้าหมายที่มีความคล้ายกลุ่มตั้งต้น (Lookalike Audience)
8. เรียนรู้ระบบการชำระเงินของ Facebook และการตั้งงบประมาณ (Budget)
9. การเลือกตำแหน่งการวางโฆษณา (Placement) ที่เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ หรือวัตถุประสงค์
10. รูปแบบการทำโฆษณาทั้งหมดที่ Facebook อนุญาตให้ทำได้
    • การเพิ่มความ Creative เข้าไปในโฆษณาเพื่อให้ผลลัพธ์ดีขึ้น
11. Workshop วางแผนการทำโฆษณาผ่านโครงสร้างที่กำหนดให้ (Framework) และเตรียมตัวการทำโฆษณาจริง

Profile ผู้สอน:
คุณวณิชชา วรรคาวิสันต์
    • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    • ตำแหน่งปัจจุบัน Social Media Manager ในดิจิตอลเอเจนซี่ ดูแลลูกค้าทุกระดับตั้งแต่ SMEs ไปจนถึง Brand ชั้นนำระดับโลก
    • ผู้เชี่ยวชาญ (Specialist) ที่ได้รับการรับรองจาก Facebook LINE และ Google อย่างเป็นทางการ
    • ได้รับใบประกาศ: 
-Facebook Certified Buying (Blueprint Certificates)
-LINE@ Certified Trainer
-Google AdWords Certificates (All Google Products)
-Google Analytics Certificates
-Google Tag Manager Certificates
    • วิทยากรอิสระ หลักสูตร Social Media Marketing, Facebook Advertising, Online Marketing,        LINE@ For SMEs
• ประสบการณ์การสอน และเทรนนิ่งให้กับภาครัฐและภาคเอกชน กว่า 1,000 ชั่วโมง
• ภาษา: ไทย และอังกฤษ

LINE @Unbox

Tickets

No Tickets Available

777f412f901afdb0c1efdc49c0b18e232776cca4
Organized by
UNBOX