Education

SPEAKPRO PRESENTATION SKILLS ENG VERSION (2 DAYS PROGRAM)

Poster placeholder
SPEAKPRO PRESENTATION SKILLS ENG VERSION (2 DAYS PROGRAM)

PEAKPRO PRESENTATION SKILLS  ENG VERSION

(2 days program)
หลักสูตรการนำเสนอด้วยภาษาอังกฤษอย่างมือโปร  (2 วัน)


เกี่ยวกับคอร์ส 

หลักสูตรที่แนะนำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอภาษาอังกฤษแบบมือโปร  เพื่อเพิ่มทักษะในการสำเสนองาน ทั้งการแสดงออกโดยถ้อยคำที่ใช้และการสื่อสารด้วยภาษากาย เช่น การแสดงออกทางสีหน้า  การสบสายตา การใช้มือ การแสดงท่าทางประกอบการพูดอย่างเป็นธรรมชาติ  รวมถึงการเลือกใช้น้ำเสียง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้พูดอีกด้วย 


คอร์สที่จะทำให้การนำเสนอภาษาอังกฤษ  เป็นเรื่องง่ายแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม  พร้อมเทคนิคที่จะช่วยให้การพูดเป็นไปอย่างราบรื่น  ทั้งการเลือกใช้คำและการใช้ภาษากายที่เหมาะสม  สามารถนำเสนองานได้อย่างน่าประทับใจ! 
รายละเอียดคอร์ส

วันที่         :  วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่  28 กุมภาพันธ์  2559  (2 วัน)

เวลา         :  09.30 - 17. 30 น.

สถานที่      :  HUBBA Coworking Space  เอกมัย  ซอย  4

ภาษา        :  อังกฤษ

บัตรราคา   :  บัตรราคา 7,490 บาท  

                 พิเศษ! ซื้อบัตร Early Bird เพียง  5,990  บาทเท่านั้น


กำหนดการ
ขั้นตอนที่ 1 : วิเคราะห์ตนเอง - บันทึกภาพวิดีโอ
ขั้นตอนที่ 2 : การนำเสนอเพื่อการให้ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 : การเร่ิ่มต้นอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 4 : การใช้ภาษากายที่ทรงพลัง
ขั้นตอนที่ 5 : บทสรุปที่ตราตรึงใจ
ขั้นตอนที่ 6 : เพิ่มจินตภาพในถ้อยคำ
ขั้นตอนที่ 7 : เข้าถึงแก่นแห่งการจูงใจ
ขั้นตอนที่ 8 : - การสื่อสาร 
        
         - ความมั่นใจ
                 - อารมณ์
                 - ภาษาพูดและภาษากาย
ขั้นที่ตอนที่ 9 : - การนำเสนอเต็มรูปแบบ
                   - การฝึกซ้อม
                   - การนำเสนอครั้งสุดท้าย

วัตถุประสงค์หลัก

- นำเสนอภาษาอังกฤษ  

- พัฒนาทักษะการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ

- ก้าวสู่การเป็นผู้สื่อสารอย่างมั่นใจ

- พัฒนาบุคลิกภาพและคุณภาพในการนำเสนอ

- เข้าใจโครงสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมคอร์สทุกคนจะได้ปรับปรุงทักษะการนำเสนอ ด้วยการรับชมบันทึกภาพการนำเสนอของตนเอง เพื่อให้เห็นจุดอ่อนและสามารถแก้ไข

ได้อย่างตรงจุด พร้อมรับซีดีบันทึกการนำเสนอกลับไปเมื่อจบคอร์ส


สิ่งที่ต้องเตรียม

ผู้เข้าร่วมไม่ต้องเตรียมสิ่งใด คอร์สนี้รวมรายละเอียดต่าง ๆไว้แล้ว ดังนี้

-  Hand Out ประกอบการเรียน

-  อาหาร

- เครื่องดื่ม

- ของว่าง

- ใบประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตร

   เกี่ยวกับผู้สอน                                              

พชร ยงจิระนนท์ (บิลลี่)  ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาองค์กรและโค้ชด้านการนำเสนองาน  “ผมมีประสบการณ์ในด้านงานขาย    การสรรหาบุคคล และการพัฒนาความสามารถ และได้ทำงานร่วมกับหลายบริษัททั้งในไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ในด้านบริการทางการเงิน เทคโนโลยี การฝึกอบรม และอุตสาหกรรมการตลาดออนไลน์ครับ ความตั้งใจของผมคือการฝึกฝน  พนักงานในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือพนักงานปฏิบัติงาน นอกจากนี้งานของผมยังครอบคลุมถึงโครงการ CSR  ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน การพัฒนาองค์กร และการฝึกการพูดด้วย”        Tickets

No Tickets Available

961fd4377709d4849c2b525830b210d61c8d46ef
Organized by
HUBBA Coworking Space