Education

SPEAKPRO PRESENTATION SKILLS ENG VERSION (2 DAYS PROGRAM)

PEAKPRO PRESENTATION SKILLS  ENG VERSION

(2 days program)
หลักสูตรการนำเสนอด้วยภาษาอังกฤษอย่างมือโปร  (2 วัน)


เกี่ยวกับคอร์ส 

หลักสูตรที่แนะนำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอภาษาอังกฤษแบบมือโปร  เพื่อเพิ่มทักษะในการสำเสนองาน ทั้งการแสดงออกโดยถ้อยคำที่ใช้และการสื่อสารด้วยภาษากาย เช่น การแสดงออกทางสีหน้า  การสบสายตา การใช้มือ การแสดงท่าทางประกอบการพูดอย่างเป็นธรรมชาติ  รวมถึงการเลือกใช้น้ำเสียง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้พูดอีกด้วย 


คอร์สที่จะทำให้การนำเสนอภาษาอังกฤษ  เป็นเรื่องง่ายแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม  พร้อมเทคนิคที่จะช่วยให้การพูดเป็นไปอย่างราบรื่น  ทั้งการเลือกใช้คำและการใช้ภาษากายที่เหมาะสม  สามารถนำเสนองานได้อย่างน่าประทับใจ! 
รายละเอียดคอร์ส

วันที่         :  วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่  28 กุมภาพันธ์  2559  (2 วัน)

เวลา         :  09.30 - 17. 30 น.

สถานที่      :  HUBBA Coworking Space  เอกมัย  ซอย  4

ภาษา        :  อังกฤษ

บัตรราคา   :  บัตรราคา 7,490 บาท  

                 พิเศษ! ซื้อบัตร Early Bird เพียง  5,990  บาทเท่านั้น


กำหนดการ
ขั้นตอนที่ 1 : วิเคราะห์ตนเอง - บันทึกภาพวิดีโอ
ขั้นตอนที่ 2 : การนำเสนอเพื่อการให้ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 : การเร่ิ่มต้นอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 4 : การใช้ภาษากายที่ทรงพลัง
ขั้นตอนที่ 5 : บทสรุปที่ตราตรึงใจ
ขั้นตอนที่ 6 : เพิ่มจินตภาพในถ้อยคำ
ขั้นตอนที่ 7 : เข้าถึงแก่นแห่งการจูงใจ
ขั้นตอนที่ 8 : - การสื่อสาร 
        
         - ความมั่นใจ
                 - อารมณ์
                 - ภาษาพูดและภาษากาย
ขั้นที่ตอนที่ 9 : - การนำเสนอเต็มรูปแบบ
                   - การฝึกซ้อม
                   - การนำเสนอครั้งสุดท้าย

วัตถุประสงค์หลัก

- นำเสนอภาษาอังกฤษ  

- พัฒนาทักษะการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ

- ก้าวสู่การเป็นผู้สื่อสารอย่างมั่นใจ

- พัฒนาบุคลิกภาพและคุณภาพในการนำเสนอ

- เข้าใจโครงสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมคอร์สทุกคนจะได้ปรับปรุงทักษะการนำเสนอ ด้วยการรับชมบันทึกภาพการนำเสนอของตนเอง เพื่อให้เห็นจุดอ่อนและสามารถแก้ไข

ได้อย่างตรงจุด พร้อมรับซีดีบันทึกการนำเสนอกลับไปเมื่อจบคอร์ส


สิ่งที่ต้องเตรียม

ผู้เข้าร่วมไม่ต้องเตรียมสิ่งใด คอร์สนี้รวมรายละเอียดต่าง ๆไว้แล้ว ดังนี้

-  Hand Out ประกอบการเรียน

-  อาหาร

- เครื่องดื่ม

- ของว่าง

- ใบประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตร

   เกี่ยวกับผู้สอน                                              

พชร ยงจิระนนท์ (บิลลี่)  ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาองค์กรและโค้ชด้านการนำเสนองาน  “ผมมีประสบการณ์ในด้านงานขาย    การสรรหาบุคคล และการพัฒนาความสามารถ และได้ทำงานร่วมกับหลายบริษัททั้งในไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ในด้านบริการทางการเงิน เทคโนโลยี การฝึกอบรม และอุตสาหกรรมการตลาดออนไลน์ครับ ความตั้งใจของผมคือการฝึกฝน  พนักงานในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือพนักงานปฏิบัติงาน นอกจากนี้งานของผมยังครอบคลุมถึงโครงการ CSR  ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน การพัฒนาองค์กร และการฝึกการพูดด้วย”        Tickets

No Tickets Available

397533 437892106283397 233984954 n
Organize by
HUBBA Coworking Space