มอง(ใน)ใจ#2 ศิลปะ สะท้อน ตัวตน [ version ที่ผิด ใช้ลิงค์นี้ไม่ได้ ]

Poster placeholder
มอง(ใน)ใจ#2 ศิลปะ สะท้อน ตัวตน [ version ที่ผิด ใช้ลิงค์นี้ไม่ได้ ]

มอง(ใน)ใจ#2  ศิลปะ สะท้อน ตัวตน


มองตนเองผ่านงานศิลปะ เพราะการทำงานชิ้นหนึ่งจะต้องใช้ความคิด ความรู้สึก ประสบการณ์ และคุณค่าต่างๆ ที่ตัวเราได้ประสบ พบเจอ ยึดถือ ให้คุณค่าหรือให้ความหมาย งานชิ้นนั้นจึงสามารถบอกเรื่องราวความเป็น
ตัวตนของเราได้เป็นอย่างดี  

และงานศิลปะ คืองานที่ไม่มีถูก-ผิด มีแต่ถูกใจ-ไม่ถูกใจ จึงเหมาะที่จะเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆของตัวเรา ตามความจริงที่เราเห็น และเราเป็น แม้บางครั้งอาจจะบอกใครไม่ได้ หรือกลัวที่จะบอกออกไป

DooJai X Ma:D ขอเชิญชวน ผู้สนใจการเรียนรู้ การเข้าใจตนเองผ่านงานศิลปะ เข้าร่วม
กิจกรรม "ศิลปะ สะท้อน ตัวตน"

การเตรียมตัว : ไม่จำเป็นต้องมีทักษะงานศิลปะ ไม่ต้องเตรียมอะไร เตรียมแค่ใจมาก็พอ  <3


มามอง(ใน)ใจในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561
Ma.D Club for Better Society เอกมัย 4
เวลา 19.00 - 21.00น

Normal Ticket : 890 บาท
Ma:D FrienD : 690 บาทTickets

No Tickets Available

Faf73ecacd0f97d5757f62cf6bb798243620081f
Organized by
Ma.D Club for Better Society