ชุมชนแห่งการฟัง - เม.ย. "การรู้จักและค้นพบตัวเอง" (Charity Event)

9bbfe27029e660eba08c6f370d91e3f66e2e4518
ชุมชนแห่งการฟัง - เม.ย. "การรู้จักและค้นพบตัวเอง" (Charity Event)
ตื่นขึ้นมาเมื่อเช้านี้ คุณได้เริ่มใช้ชีวิตของตัวเองแล้วหรือยัง ?
ถ้าไม่ได้ใช้ชีวิตตัวเอง แล้วเราใช้ชีวิตของใครอยู่ ?
ที่ผ่านมา บางคนอาจใช้ชีวิตบนแนวทางของคนรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ครอบครัว สังคม โดยที่ไม่เคยถามตัวเองว่า นั่นคือชีวิตของตัวเองจริงหรือไม่ นั่นเท่ากับว่า พวกเขายังไม่เคยตื่นขึ้นมาเลยสักครั้ง ตลอดชีวิต

ผ่านมา 30 กว่าปี ผมเองก็ไม่ใด้ใช้ชีวิตของตัวเองเลย เมื่อวันหนึ่งที่ผมตื่นขึ้น เพราะได้รู้จักตัวเอง ได้ค้นพบตัวเอง หลังจากวันนั้น ทุกๆวันช่างเป็นวันที่มีคุณค่า มีความหมาย ผมตื่นขึ้นมาตอนเช้า ด้วยความสุดชื่น มีพลังกาย พลังใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความกระตืนรือล้น 

ผมอยากแบ่งปันความรู้สึกนี้ให้กับคุณ ชวนคุณมาตั้งวงพูดคุย ตั้งคำถาม รับฟังเสียงตัวเอง ทบทวนจิตใจด้านใน ผ่านกระบวนการ "ไดอะล็อก" ซึ่งจะนำพาให้คุณเปิดพื้นที่การรับฟัง แลกเปลี่ยนประสบการณ์อันล้ำค่า กับเพื่อนใหม่ สร้างมิตรภาพและความอิ่มเอมใจในตัวเอง

สิ่งที่คุณจะได้รับ
  • ได้ทบทวนตัวเอง เกี่ยวกับการใช้ชีวิต
  • รู้จักตัวเองได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
  • ใช้หลัก IKIGAI ในการค้นพบเป้าหมายชีวิตของตัวเอง
  • รับฟังตัวเองอย่างลึกซึ้ง เพื่อเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้
  • เปิดพื้นที่การฟัง และการเรียนรู้มุมองดีๆจากกัลยาณมิตรใหม่ๆ

กำหนดการ

จัดวันเสาร์ ที่ 7 เม.ย.61 

เริ่มกิจกรรม 09.30-12.30 น. เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00

นำกิจกรรมโดย เรือรบ CEO นักขียน ผู้ก่อตั้ง Learning Hub Thailand

รับจำกัดเพียง 20 ท่าน

กิจกรรมเพื่อการกุศล รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปจัดพิมพ์หนังสือ "เปลี่ยนการฟัง เปลี่ยนชีวิต" มอบให้มูลนิธิและองค์กรการกุศลทั่วประเทศ

ร่วมทำบุญ ที่นั่งละ 500 บาท (รวมอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม)


ที่มาของกิจกรรม "ชุมชนแห่งการฟัง"

เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2554 โดยเรือรบ เชิญคนที่สนใจมาพบกันเป็นประจำทุกเดือน เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการฟังให้มีมากขึ้นในชีวิต ด้วยการใช้กระบวนการกลุ่มแบบ “ไดอะล็อก” มีสมาชิกที่เคยมาเข้าร่วมแล้ว มากกว่า 500 คน 

ฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง ใส่ใจ ไม่ด่วนตัดสิน เลิกก้มหน้าหาจอ แต่กลับมาหันหน้าเข้าหากัน รับฟังเรื่องราวความเป็นไปของกันและกัน ก่อกำเนิดมิตรภาพใหม่ๆ และสร้างสังคมแห่งสันติสุข 


ประโยชน์ที่ได้จากการฝึก "ไดอะล็อก"

1. ฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้เรารับฟังกันได้มากขึ้น หันหน้าเข้าหากันมากขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับผู้คนรอบตัว

2. ฝึกการรับฟังเสียงภายในตนเอ เพื่อให้เราเข้าใจและไม่ละเลยตนเอง สามารถตกผลึกทางความคิด เกิดปัญญาปิ๊งแว้บ แก้ปัญหาที่ติดขัดของตัวเองได้

3. ฝึกห้อยแขวนคำตัดสิน เป็นการเจริญสติ ลดละอัตตาตัวตน ลดความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน

4. ยกระดับจิตใจและจิตวิญญาณ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้คนหลากหลาย ทำให้เกิดการพัฒนายกระดับจิตใจ และเข้าถึงปัญญาญาณระดับสูงร่วมกัน


หลักพื้นฐาน 3 ประการของ "ไดอะล็อก"

1. Deep Listening รับฟังอย่างลึกซึ้ง ฟังเข้าไปถึงจิตใจ ความรู้สึก ความต้องการเบื้องลึก ไม่ใช่เพียงแค่คำพูด

2. Respect & Equality ให้ความเคารพ รับฟังกันอย่างเท่าเทียมในฐานะเพื่อนมนุษย์ ไ่ม่่แบ่งแยก อายุ เพศ วัย การศึกษา ศาสนา ยศตำแหน่ง หรือฐานะ 

3. Open Mind แบ่งปันด้วยหัวใจ เปิดใจต่อกัน รักษาความลับในวง แบ่งปันเรื่องราวจากประสบการณ์ตรง ไม่ใช่จากองค์ความรู้ หรือต้องการแนะนำสั่งสอน


หากคุณต้องการฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง ได้ตกผลึกในตัวเอง ได้สัมผัสวงไดอะล็อกอย่างเต็มรูปแบบ ขอเชิญมาเจอกับผมและเพื่อนๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับ

ด้วยมิตรภาพ
เรือรบ
CEO นักเขียน


ปล. สวมใส่ชุดสบายๆ นั่งพื้นได้ เมื่อลงทะเบียนแล้ว คุณจะได้รับอีเมลตอบรับ และกรุณาลงตารางนัดไว้ เพื่อกันลืม เราจะมีอีเมลและ sms แจ้งเตือนล่วงหน้า 1 สัปดาห์นะครับ

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน มีกิจกรรมฟรี "ชุมชนแห่งการอ่าน" ด้วย ถ้าไม่รีบไปไหน อยากให้อยู่เรียนรู้ด้วยกันครับ คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Tickets

No Tickets Available

B45e4ca240603f5fd12e94e5c0744a3210562e22
Organized by
Learning Hub Thailand