We Balance World Balance#1 เรา . โลก . สมดุล . ชีวิต

Cover poster event pop new 01อาจกล่าวได้ว่า ความทุกข์ ความเจ็บไข้ได้ป่วย หรือแม้กระทั่งวิกฤตการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลก เกิดขึ้นจากการเสียความสมดุลและส่งผลกระทบจากภายในสู่ภายนอกเป็นวงกว้างขึ้น

พบกับอาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ นักเขียน นักภาวนา ผู้เขียนหนังสือเดินสู่อิสรภาพและหนังสืออีกหลายเล่ม 

 ครั้งนี้อาจารย์จะมาร่วมพูดคุยในงานเปิดตัวโครงการ We Balance World Balance และชวนผู้คนในสังคมมาร่วมดูแลสมดุลชีวิตองค์รวมไปด้วยกัน

ชวนมาล้อมวงสนทนาและร่วมกิจกรรมจาก "ณ สมดุลย์ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาสมดุลชีวิตองค์รวม" ในการดูแลสุขภาวะและสมดุลชีวิต เพื่อการแบ่งปันและเสริมศักยภาพที่แตกต่างกันในแต่ละคน รวมทั้งการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและโลกให้น่าอยู่อย่างสมดุลพร้อมพัฒนาต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2018
เวลา 9.00 - 17.00 น.
Ma:D Club for Better Society (เอกมัย 4)
ค่าใช้จ่าย: Support us as you like


----------------

เกี่ยวกับอาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์
อดีตอาจารย์ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ให้กำเนิดเรื่องราว "เดินสู่อิสรภาพ"

หนังสือเรื่อง เดินสู่อิสรภาพ คือหนังสือที่อาจารย์รวบรวมเรื่องราวมิตรภาพ ความรู้สึกดีๆและเรื่องราวอีกมาก ตลอด 66 วันระหว่างการเดินเท้าตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่จนถึงเกาะสมุยบ้านเกิดของอาจารย์ ผ่านปณิธานของอาจารย์ คือ ไม่พกเงินติดตัว - ไม่เดินไปหาคนรู้จักหากคนรู้จักอยู่ที่ไหนก็จะหลีก - ไม่ร้องขออาหาร เว้นแต่จะมีผู้หยิบยื่นให้เองโดยไม่เดือดร้อน-ไม่เบียดเบียนใครหรือสิ่งใด-ไม่วางแผนการเดินทางหรือกำหนดเส้นทางที่แน่ชัด  อันเป็นการเดินทางแสวงหาความรู้และอิสรภาพที่แท้จริง 

Tickets

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Final mad logo   better society

Ma.D Club for Better Society

Ma:D Club for Better Society เป็นกิจการเพื่อสังคมที่เชื่อในพลังของคนธรรมดาที่จะมาร่วมมือกันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม โดยสร้างพื้นที่รวมตัวซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างความร่วมมือและเครือข่ายให้แข็งแรง สร้างโปรแกรมพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม และจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสื่อสาร สร้างแรงบันดาลใจทางสังคม และขยายเครือข่าย เรามีกิจกรรมการเรียนรู้ และอีเวนท์สื่อสาร สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม Ma:D Club for Better Society, where social-minded people can get closer to connect, exchange ideas, collaborate and start something together for more positive social impact to the society. We have learning Workshop / Events-social communication and inspiration


Need Help?

Visit Help Center