เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “นวัตกรรม MICE 4.0”
วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 12.30-16.00 น.
ณ อาคารเวฟเพลส (อาคารเชื่อม BTS เพลินจิต) ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

รับฟังการเสวนาเรื่อง “นวัตกรรม MICE 4.0” โดย
1.ผู้จัดการอาวุโส-ไมซ์ซิตี้
ส่วนงานพัฒนาเครือข่ายไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
2. คุณกฤษณี ศรีษะทิน
ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ - บริษัท Stream Events Asia Ltd.

ดำเนินงานโดย
นิสิตปริญญาเอก รหัส 60 สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
โดยเป็นส่วนหนึ่งขของรายวิชา 419834 การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

สอบถามข้อมูลโทร 026551100
www.cmbkk.up.ac.th

Tickets

No Tickets Available

22885753 1517772154969656 8163833181653188422 n
Organized by
CMBKK