แคร์เรา = แคร์สังคม "มาดูแลสมดุลตัวเอง เพื่อผู้อื่นกันเถอะ”

Caringus header event pop final 01
หลายครั้งที่คนทำงานเพื่อดูแลผู้อื่น สังคมและสิ่งแวดล้อม มักจะลืมดูแลตัวเอง ซึ่งการมองข้ามการดูแลตัวเองจนทำให้เสียสมดุลทั้งกายและใจ จะทำให้เราดูแลสังคมไม่เต็มที่

ทีมงาน ณ สมดุลย์ และ Ma:D ขอชวนเพื่อนๆที่ทำงานในการดูแลผู้คน สังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมเรียนรู้การดูแลตัวเองแบบองค์รวม บูรณาการศาสตร์การแพทย์ผสมผสาน ร่วมกับการโค้ชสมดุลชีวิต และการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในการดูแลรักษาปรับสมดุลธาตุปัจจุบันเฉพาะบุคคล เพื่อพัฒนาสุขภาวะและสมดุลชีวิตในทุกๆ มิติ

เรียนรู้ฝึกฝนผ่านกิจกรรมหลากรูปแบบ เช่น เกม ศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว การสัมผัสพลังธรรมชาติ การดูรูป ฟังเสียง ฝึกฝนการสังเกต ทบทวนกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เปิดพื้นที่ความไว้วางใจและการเรียนรู้ร่วมกัน


พบกับคุณหมอ พท.ป.วิพุธ สันติวาณิช (หมอต้า) หัวหน้า ณ สมดุลย์ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาสมดุลชีวิตองค์รวม
ผู้บูรณาการศาสตร์การแพทย์ผสมผสาน เข้ากับการโค้ชสมดุลชีวิตและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในการดูแลรักษาปรับสมดุลธาตุปัจจุบันเฉพาะบุคคลแบบองค์รวม ควบคู่กับกระบวนการศึกษา เพื่อพัฒนาสุขภาวะและสมดุลชีวิตในทุกๆ มิติ


สิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับเมื่อเข้าร่วมเวิร์คชอป
-ฝึกฝนการรับรู้ เท่าทัน ยอมรับ และปรับสมดุลธาตุปัจจุบันของแต่ละบุคคล
-เรียนรู้แนวทางการดูแล รักษา และป้องกันความเจ็บป่วยที่มาจากความไม่สมดุล ทั้งภายในตนเองและบริบทต่างๆ ในชีวิตรอบด้าน
-เรียนรู้แนวทางการพัฒนาสุขภาวะและสมดุลชีวิตตนเองอย่างเป็นองค์รวม
-ฝึกฝนการรับรู้ เข้าใจ ยอมรับสภาวะธาตุในผู้อื่น และอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลมากขึ้น
-ฝึกฝนการรับรู้ เข้าใจ ยอมรับสภาวะธาตุในองค์กรหรือสังคม แล้วมีส่วนช่วยสร้างเสริมให้สมดุลมากขึ้น โดยเริ่มจากตนเอง
-ได้ช่วยกันสร้างพื้นที่ร่วมในการเรียนรู้ แบ่งปัน เกื้อกูลกันบนเส้นทางแห่งการดูแลรักษา พัฒนาสุขภาวะและสมดุลชีวิตแบบองค์รวม


เสาร์ 14 กรกฎาคม 2561
เวลา 9.00 - 21.00น
อาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561
เวลา 9.00 - 17.00น

ที่ Ma:D เอกมัย 4


ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรม
- Ma:D FrienD 1,750 บาท
- Early Bird 1,900 บาท (วันนี้ - 31 มีนาคม)
- ราคาปกติ 2,100 บาท


รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม
https://www.facebook.com/events/210635473031955/


Workshop นี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ We Balance World Balance โดย ณ สมดุลย์ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาสมดุลชีวิตองค์รวมและ Ma:D Club for Better Society ด้วยความต้องการที่อยากให้เพื่อนๆที่ทำงานดูแลผู้อื่น รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมได้กลับมาปรับสมดุลในตัวเอง

Tickets

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Final mad logo   better society

Ma.D Club for Better Society

Ma:D Club for Better Society เป็นกิจการเพื่อสังคมที่เชื่อในพลังของคนธรรมดาที่จะมาร่วมมือกันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม โดยสร้างพื้นที่รวมตัวซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างความร่วมมือและเครือข่ายให้แข็งแรง สร้างโปรแกรมพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม และจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสื่อสาร สร้างแรงบันดาลใจทางสังคม และขยายเครือข่าย เรามีกิจกรรมการเรียนรู้ และอีเวนท์สื่อสาร สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม Ma:D Club for Better Society, where social-minded people can get closer to connect, exchange ideas, collaborate and start something together for more positive social impact to the society. We have learning Workshop / Events-social communication and inspiration


Need Help?

Visit Help Center