โครงการทบทวนความรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัย ปีที่ 7 ประจำปี 2561 รอบที่ 1

%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2 %e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b2jpg

สมาคมเพื่อนชุมชน เกิดจากการก่อตั้งของ 5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ประกอบด้วย กลุ่มบริษัท ปตท. เอสซีจี  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย บริษัท บีแอลซีพี พาวเวอร์ จำกัด และกลุ่มบริษัทโกลว์ ในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งในปัจจุบันได้มีสมาชิกสมทบอีกกว่า 13 บริษัท ที่มีความตั้งใจในการดูแลพัฒนาอุตสาหกรรม ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน มุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

    ที่ผ่านมาสมาคมฯ ก็ได้จัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทางด้านการศึกษา อาทิ โครงการทุนการศึกษาวิชาชีพพยาบาล  โครงการทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์และครุศาสตร์  โครงการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว จังหวัดระยอง โครงการส่งเสริมการเรียนอาชีวศึกษา หรือค่าย V-CAMP และโครงการทบทวนความรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัย หรือเพื่อนชุมชนติวเตอร์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อการบริการทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในจังหวัดระยอง และเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนก่อนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

สำหรับโครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ รอบที่ 1 ในวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง สำหรับ 16 รร.ดังนี้

1.โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

2.โรงเรียนเพรักษามาตาวิทยา

3.โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง

4.โรงเรียนระยองวิทยาคม

5.โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

6.โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 

7.โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม

8.โรงเรียนนิคมวิทยา

9.โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

10.โรงเรียนบ้านค่าย

11.โรงเรียนบ้านฉางกาญจกุลวิทยา

12.โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

13.โรงเรียนวัดป่าประดู่

14.โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

15.โรงเรียยเฉลิมพระเกียติสมเด็จประศรีนครินทร์

16.โรงเรียนกวงฮั้ว

**หมายเหตุ : ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน เช่น กรอกโรงเรียน,ที่อยู่,เบอรติดต่อผู้ปกครอง และ อื่นๆ โดยสมาคมเพื่อนชุมชน จะจัดส่งข้อมูลการสมัครทั้งหมด เพื่อใช้ยืนยันว่ามีการลงทะเบียนเข้ารับติวในโครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์กลับไปยังโรงเรียนของท่าน 
ทางสมาคมเพื่อนชุมชน ขอสงวนที่นั่ง และหนังสือ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น

 ต่อการเข้าร่วม 1 วิชา )

Tickets

Do you have promotional code?

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Screen shot 2561 04 03 at 17.28.03

สมาคมเพื่อนชุมชน


Need Help?

Visit Help Center