Education

ทริป อาสาพา 'ออเจ้า' เลี้ยงข้าวคนชรา ทัศนศึกษาตามรอยละคร

5a2d090c30cd42b9c396396e9d8230d0d625c119
ทริป อาสาพา 'ออเจ้า' เลี้ยงข้าวคนชรา ทัศนศึกษาตามรอยละคร
ทริป “อาสาพาออเจ้า เลี้ยงข้าวคนชรา ทัศนศึกษาตามรอยละคร”

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561
ณ ศูนย์ผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ และโบราณสถานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา (ขึ้นรถบัสที่ ปตท.บีทีเอสสนามเป้า)
จัดโดย อาสามาด้วยกัน

จุดประสงค์
เนื่องในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุ ทางกลุ่มอาสามาด้วยกันจึงจัดกิจกรรม เลี้ยงข้าวและมอบสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุขทั้งกายใจ และเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม ณ ศูนย์ผู้สูงอายุฯ แล้ว อาสาจะได้ท่องเที่ยวศึกษาประวัติศาสตร์ตามรอยละครบุพเพสันนิวาส ตลอดจนล่องเรือรอบเกาะอยุธยาเพื่อดื่มด่ำบรรยากาศและเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากวิทยากรท้องถิ่น เพื่อให้อาสาทุกคนได้อิ่มบุญ อิ่มใจ และอิ่มเอมในความรู้ตามละครบุพเพสันนิวาสที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้

ช่วงเวลาทำกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 07.00 – 20.00 น. (เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ)

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายคนละ 1150 บาท (มีประกันการเดินทาง)

สิ่งที่รวมอยู่ใน 1150 บาท
1. รถบัสปรับอากาศ ไปกลับ กรุงเทพฯ – พระนครศรีอยุธยา
2. ประกันการเดินทาง
3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ
4. ค่าอาหารกลางวันสำหรับจัดเลี้ยงผู้สูงอายุ + สิ่งของที่มอบให้แก่ผู้สูงอายุ
5. ค่าบริการล่องเรือชมเกาะอยุธยาพร้อมอาหารว่างและวิทยาก

การเตรียมตัวสำหรับมาร่วมกิจกรรม
1. รอยยิ้ม ต้อนรับเพื่อนใหม่ 
2. จิตใจอาสาที่พร้อมไปปรับเปลี่ยนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
3. ยารักษาโรคประจำตัว
4. เชิญชวนอาสาแต่ชุดไทยประยุกต์เพื่อสร้างบรรยากาศในการร่วมกิจกรรม 

กำหนดการทริป
07.00 - 07.30 ลงทะเบียน พร้อมลงทะเบียน
07.30 – 09.00 เดินทางถึง จ.พระนครศรีอยุธยา
09.00 – 11.00 ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ตามรอยละครบุพเพสันนิวาส 
(วัดไชยวัฒนาราม-วัดพุทไธศวรรย์)
11.00 – 13.00 กิจกรรมเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ และมอบสิ่งของจำเป็นให้ผู้สูงอายุ 
ณ ศูนย์ผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ พระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบเกาะอยุธยา (ขึ้นเรือท่าน้ำวัดพนัญเชิงวรวิหาร และลงเรื่อท่าน้ำวัดกษัตราธิราชวรวิหาร)
15.00 – 17.00 ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ตามรอยละครบุพเพสันนิวาส 
(พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา-อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา)
17.00 – 18.30 เที่ยวตลาดถนนคนเดิน (หลังศาลากลางเก่า)
18.30 – 20.30 เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สอบถามเพิ่มเติม 086-397-9882 (จอย)

Tickets

No Tickets Available

86b2f633f4cde916c7d6f95c3835772a5101019f
Organized by
อาสามาด้วยกัน