Education

ทริป ปลูกกล้า สร้างป่า อาสามาด้วยกัน

C8f4527ac09c31ea1562786ae5743ecf84680fb8
ทริป ปลูกกล้า สร้างป่า อาสามาด้วยกัน
โครงการ : ปลูกกล้า สร้างป่า อาสามาลุยเลน ep.4 
จัดโดย : อาสามาด้วยกัน

- จุดประสงค์ -
เพื่อลดความรุนแรงของคลื่น ป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่ง และสร้างแหล่งอาหารให้สัตว์น้ำ โดยการฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องป่าชายเลน และปลูกป่าชายเลน โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ 10 ต.บางแก้ว จ.สมุทรสงคราม

- ช่วงเวลาทำกิจกรรม -
วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 06.30 – 20.00 น. (เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ)

- ค่าใช้จ่าย -
ค่าใช้จ่ายคนละ 590 บาท (เดินทางไปพร้อมกับเรา / มีประกันการเดินทาง)
ค่าใช้จ่ายคนละ 400 บาท (เดินทางไปเอง)
* สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง พบกันที่ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ 10 ต.บางแก้ว จ.สมุทรสงคราม

- สิ่งที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่าย-
1. รถบัสปรับอากาศ ไปกลับ กรุงเทพ – สมุทรสงคราม (เฉพาะไปกับรถบัส)
2. ประกันการเดินทาง (เฉพาะไปกับรถบัส)
3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอาสา

- การเตรียมตัวสำหรับมาร่วมกิจกรรม -
1. รอยยิ้ม ต้อนรับเพื่อนใหม่ :)
2. จิตใจอาสาที่พร้อมไปปรับเปลี่ยนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
3. ชุดเสื้อผ้าที่พร้อมลุยเลน และเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนกรณีเลอะ
4. ผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม
5. ยารักษาโรคประจำตัว

- กำหนดการ "เพาะกล้า สร้างป่า อาสามาลุยเลน ep.4 " -
06.30 - 07.00 ลงทะเบียน (ปั๊ม ปตท.สนามเป้า)
07.00 - 09.00 ​เดินทางสู่จังหวัดสมุทรสงคราม
09.00 - 09.30 ​ถึงโรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน ฯ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจิตอาสา
09.30 - 10.00 ​รับฟังความรู้เกี่ยวกับความสำคัญป่าเลน จากผู้ใหญ่แดง
10.00 - 12.00 ​ลงปลูกกล้าไม้ กับกิจกรรม “สร้างป่า อาสามาลุยเลน”
12.00 - 13.00 ​ทำความสะอาดร่างกาย และพักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 - 13.30 สรุปกิจกรรม "สร้างป่า อาสามาลุยเลน"
13.30 - 14.00 ​ผ่อนคลายตามอัธยาศัยบริเวณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน
14.00 - 15.30 ไหว้พระขอพรหลวงพ่อนิลมณี ชมโบสถ์ปรกโพธิ์ วัดบางกุ้ง
15.30 - 18.00 ​เที่ยวตลาดน้ำอัมพวา และรับประธานอาหารเย็นตามอัธยาศัยจ้า
18.00 - 20.00 ​เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


- ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม -
1. เน 087-677-6733
2. จอย 086-397-9882

Tickets

No Tickets Available

A68a9a5315021b6893e510fc6b61baaf271917d4
Organized by
อาสามาด้วยกัน