Education

Brand Sharpener

C3c0d429990ba0b17ef959bbe16e4dfbac7989e7
Brand Sharpener

Brand Sharpener

สูตรลับถอดรหัสแบรนด์ดัง สร้างความปังในแบบตนเอง


Every Brand Is All Unique เพราะเราเชื่อว่า ทุกแบรนด์ล้วนมีคุณค่าเฉพาะในแบบตนเอง หากแต่ในยุคที่มีการแข่งขันสูงทาง ธุรกิจ การสร้างประสบการณ์ร่วมกันระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคล้วนเชื่อมโยงและสะท้อนซึ่งกันและกันได้ง่ายขึ้น คําถามที่น่า สนใจคือ “เมื่อธุรกิจมีการแข่งขันสูง ผู้บริโภคจะรับรู้ถึงความแตกต่างของสินค้า/บริการแบบเดียวกัน ได้อย่างไร?”

ทําไมแบรนด์จึงต้องแตกต่าง?

ด้วยปริมาณหลายพันล้านข้อความ หมื่นโปรโมชั่น และอีกสารพันกิจกรรมทางการตลาดที่ผู้บริโภคต้องพบเจอจากแบรนด์ใน แต่ละวัน จะทําอย่างไรให้ลูกค้าเปิดใจเพื่อรับฟังคุณ และนําไปสู่การตัดสินใจซื้อในที่สุด นั่นคือ การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก และน่าจดจํา นําไปสู่ความประทับใจที่มีผลต่อการตัดสินใจ ตลอดจนถึงการบอกต่อความประทับใจนั้น หากคุณเพิ่งเริ่มต้นสร้างธุรกิจ และมีงบประมาณที่จํากัด การสร้างแบรนด์ให้แตกต่าง จึงเป็นข้อได้เปรียบช่วงเริ่มต้น ที่จะทําให้ คุณสามารถกําหนดกลยุทธ์ และทิศทางการสื่อสารทางการตลาด ตลอดจนสร้างเส้นทางการรับรู้แบรนด์ให้เกิดขึ้นในใจผู้บริโภค ได้อย่างที่ต้องการ และยังช่วยประหยัดงบประมาณในการลงโฆษณาได้มากขึ้น ที่สําคัญ คุณจะค่อยๆ ถักทอสายสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างแบรนด์คุณกับผู้บริโภคให้เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

เริ่มต้นสร้างแบรนด์ในแบบตัวเอง ทําได้อย่างไร?
ด้วยสูตรลัดของเรา จะทําให้คุณได้ “แต้มต่อ” เพื่อเริ่มพิมพ์เขียวในการสร้างแบรนด์ คุณจะได้เรียนรู้โครงสร้างสําคัญ ของการ ถอดรหัสตัวตนคุณ เพื่อสื่อสารแบรนด์ธุรกิจ พร้อมตัวอย่างวิธีครองใจผู้คนให้หลงใหลแบบอย่างแบรนด์ดังระดับโลก

คอร์สนี้เหมาะสําหรับ

-เจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการสร้างแบรนด์ให้แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ เพื่อกําหนดกลยุทธ์หรือทิศทางทางการตลาดที่ประหยัดงบ ประมาณโฆษณา
- เจ้าของสินค้า / บริการ ที่ประสบปัญหาการสื่อสารแบรนด์ ต้องขับเคลื่อนทุกอย่างด้วยตนเอง เพื่อสามารถกําหนดทิศทางการ สื่อสารให้แก่ทีมงานการตลาด, แบรนด์ดีไซเนอร์, หรือนักออกแบบได้อย่างตรงใจ
- ผู้เริ่มต้นธุรกิจ ต้องการสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองและกําลังค้นหาตัวตนในการสร้างธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างชัดเจน และง่ายขึ้น

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่: วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561

เวลา: 10.00 - 16.00 .

สถานที่: HUBBA สาขา เอกมัย ซอย4

ราคา: บัตร Early Bird 2,500 บาท สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินก่อน 16 .. เท่านั้น    (จากราคาปกติ  3,500 บาท) ด่วน! จำนวนจำกัด!


Course Outline

09.30 - 10.00 Register 

10.30 - 12.00 Talk! 

- IRE Model
- Discover your brand archetype 

- Type of brand identity
- Memorable brand creation 

12.00 - 13.00 Lunch Break 

13.00 - 14.30 Workshop part 1 

14.30 - 14.45 Break 

14.45 - 15.45 Workshop part 2

15.45 - 16.00 Q&A + Conclusion 


เกี่ยวกับผู้สอน

คุณ พงศ์รพี จีนาพันธุ์

ตำแหน่ง: Founder and Creative Director at TOTOP GROUP Co.,Ltd.

การศึกษา: ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชา ศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์ทำงาน:

2558 - ปัจจุบัน : Founder and Creative Director at TOTOP GROUP Co.,Ltd.

2555 - 2558 : Design Director and Co-Founder at Brandi Corporation Co.,Ltd.

2553 – 2555 : Art director, Together Crop Co.,Ltd.

รางวัล:

2550  The Winner of Asia Star Packaging Award

2550 3rf Thai Star Packaging Award

2551  The Winner of Thai Star Packaging Award

ประวัติการฝึกอบรม:

- ที่ปรึกษาและคณะทำงานการกำหนดยุทธศาสตร์การสื่อสารแบรนด์ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน ยกตัวอย่างเช่น

วิศวฯจุฬาฯ, SipH(รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์), กรมทรัพยากรธรณี, ททท., สสวท., BANPU, Silverlake Vineyard

- ที่ปรึกษาการสื่อสารอัตลักษณ์ของแบรนด์ผ่านงานออกแบบ จุดสัมผัส เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ร่วมและสนับสนุนการถ่ายทอดคุณค่าเฉพาะของธุรกิจ SME, Start up ไม่ต่ำกว่า 40 บริษัท


Contact สำหรับติดต่อทีมงาน 

- ไหมไหม & โส่ (ทีมผู้จัดงาน) : 099-939-4164    
  academy@hubbathailand.com
- จูน (ฝ่ายบัญชี) : 
061-410-9669
  accounting@hubbathailand.com

หมายเหตุ HUBBA Academy ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายทุกกรณี

Tickets

No Tickets Available

Ba0c5fe88fa3571166f66c4d8eb45f552c0473b8
Organized by
HUBBA Coworking Space