Education

มาเรียนรู้กัน #3 ติดปีกให้ SE ด้วย 108 กลยุทธ์สื่อสาร IMC

3a508ab7fe4d5483331de38f2e4fa9574f1aa77d
มาเรียนรู้กัน #3 ติดปีกให้ SE ด้วย 108 กลยุทธ์สื่อสาร IMC


มาเรียนรู้กัน #3 ติดปีกให้ SE ด้วย 108 กลยุทธ์สื่อสาร IMC


แม้ว่าองค์กรจะเล็กแค่ไหนก็สามารถทำให้ธุรกิจเพื่อสังคมเป็นที่รู้จักได้ เพียงแค่เราเข้าใจ IMC (การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ) และใช้มันเป็น IMCจะทำให้เราออกแบบเครื่องมือเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม

มาร่วมเรียนรู้และฝึกใช้เครื่องมือสื่อสารแบบบูรณาการ (IMC - Integrated marketing communications) ซึ่งออกแบบมาเพื่อธุรกิจเพื่อสังคมโดยเฉพาะ เพื่อให้ธุรกิจอยู่ได้จริงและสร้างผลทางสังคมได้อย่างยั่งยืนกับ
 "พี่ฟู อรธนัท เกียรติศักดิ์สาคร" นักสื่อสารการตลาด อาจารย์พิเศษและนิสิตปริญญาเอกนิเทศศาสตร์

พี่ฟูมาพร้อมกับประสบการณ์ในวงการตลาดและความเชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างความเข้าใจ IMC แบบ Exclusive เฉพาะ SE เท่านั้น โดยเริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานการสื่อสารการตลาดผ่าน IMC และออกแบบกิจกรรม workshop เล็กๆ ให้ฝึกทำฝึก
เอาเครื่องมือมาใช้ในสถานการณ์จริงด้วย

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 
เวลา 13.00 - 17.00น
@Ma:D Ekkamai 4

Ticket : 850 THB
Ma:D FrienD : 650 THB


หมายเหตุ ธุรกิจเพื่อสังคม คือองค์กรที่มีเป้าหมายทางสังคมอย่างชัดเจน และดำเนินการด้วยรูปแบบธุรกิจเพื่อให้องค์กรอยู่ได้โตได้ เพื่อนำไปสู่การขยายผลทางสังคมอย่างยั่งยืน

Tickets

No Tickets Available

204951cb5cc6981f1c896b6530ea541c45fb2692
Organized by
Ma.D Club for Better Society