ชุมชนแห่งการฟัง- พ.ค. - "ผู้นำที่แท้ กับการสร้างทีมในฝัน" (Charity Event)

C7a3f5db6e9e95bde0f26446d7d6ebfcd4fd18ec
ชุมชนแห่งการฟัง- พ.ค. - "ผู้นำที่แท้ กับการสร้างทีมในฝัน" (Charity Event)
คุณรู้มั้ย " ผู้นำ กับ เจ้านาย" ต่างกันอย่างไร

“ผู้นำ รู้ว่าจะครองใจทีมงานได้ยังไง รู้วิธีสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้คนทำงานด้วยศักยภาพสูงสุด ในขณะที่เจ้านาย จะใช้อำนาจสั่งการ และลงโทษให้คนกลัว"
หากคุณอยากเป็นผู้นำที่ดี ต้องรู้ 2 เรื่อง 1.วิธีสร้างแรงบันดาลใจ 2.วิธีสร้างทีม 

องค์กรจะเติบโตเร็วและยั่งยืน ก็ย่อมต้องมีทีมที่ดี แล้วคุณจะสร้างทีมงานในฝันได้ยังไง

เพื่อจะเข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้ ผมชวนคุณมาตั้งวงพูดคุย เพื่อตั้งคำถาม รับฟังประสบการณ์และมุมมองของผู้คนหลากหลาย ผ่านกระบวนการ "ไดอะล็อก" 

ซึ่งจะนำพาให้คุณเปิดพื้นที่การรับฟัง แลกเปลี่ยนประสบการณ์อันล้ำค่า กับเพื่อนใหม่ สร้างมิตรภาพและความอิ่มเอมใจในตัวเอง 

สิ่งที่คุณจะได้รับ
  • รู้วิธีสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อเป็นผู้นำที่แท้
  • รู้วิธีสร้างทีมงานในฝัน เพื่อให้องค์กรเติบโตรวดเร็ว
  • ฝึกการฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อเข้าใจผู้อื่น โดยไม่ด่วนตัดสิน
  • ได้เรียนรู้ประสบการณ์ล้ำค่า จากกัลยาณมิตรใหม่ๆ

กำหนดการ

จัดวันอาทิตย์ ที่ 20 พ.ค.61 

เริ่มกิจกรรม 09.30-12.30 น. เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00

นำกิจกรรมโดย เรือรบ CEO นักขียน ผู้ก่อตั้ง Learning Hub Thailand

รับจำกัดเพียง 20 ท่าน

กิจกรรมเพื่อการกุศล รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปจัดพิมพ์หนังสือ "เปลี่ยนการฟัง เปลี่ยนชีวิต" มอบให้มูลนิธิและองค์กรการกุศลทั่วประเทศ

ร่วมทำบุญ ที่นั่งละ 500 บาท (รวมอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม)


ที่มาของกิจกรรม "ชุมชนแห่งการฟัง"

เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2554 โดยเรือรบ เชิญคนที่สนใจมาพบกันเป็นประจำทุกเดือน เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการฟังให้มีมากขึ้นในชีวิต ด้วยการใช้กระบวนการกลุ่มแบบ “ไดอะล็อก” มีสมาชิกที่เคยมาเข้าร่วมแล้ว มากกว่า 500 คน 

ฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง ใส่ใจ ไม่ด่วนตัดสิน เลิกก้มหน้าหาจอ แต่กลับมาหันหน้าเข้าหากัน รับฟังเรื่องราวความเป็นไปของกันและกัน ก่อกำเนิดมิตรภาพใหม่ๆ และสร้างสังคมแห่งสันติสุข 


ประโยชน์ที่ได้จากการฝึก "ไดอะล็อก"

1. ฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้เรารับฟังกันได้มากขึ้น หันหน้าเข้าหากันมากขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับผู้คนรอบตัว

2. ฝึกการรับฟังเสียงภายในตนเอ เพื่อให้เราเข้าใจและไม่ละเลยตนเอง สามารถตกผลึกทางความคิด เกิดปัญญาปิ๊งแว้บ แก้ปัญหาที่ติดขัดของตัวเองได้

3. ฝึกห้อยแขวนคำตัดสิน เป็นการเจริญสติ ลดละอัตตาตัวตน ลดความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน

4. ยกระดับจิตใจและจิตวิญญาณ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้คนหลากหลาย ทำให้เกิดการพัฒนายกระดับจิตใจ และเข้าถึงปัญญาญาณระดับสูงร่วมกัน


หลักพื้นฐาน 3 ประการของ "ไดอะล็อก"

1. Deep Listening รับฟังอย่างลึกซึ้ง ฟังเข้าไปถึงจิตใจ ความรู้สึก ความต้องการเบื้องลึก ไม่ใช่เพียงแค่คำพูด

2. Respect & Equality ให้ความเคารพ รับฟังกันอย่างเท่าเทียมในฐานะเพื่อนมนุษย์ ไ่ม่่แบ่งแยก อายุ เพศ วัย การศึกษา ศาสนา ยศตำแหน่ง หรือฐานะ 

3. Open Mind แบ่งปันด้วยหัวใจ เปิดใจต่อกัน รักษาความลับในวง แบ่งปันเรื่องราวจากประสบการณ์ตรง ไม่ใช่จากองค์ความรู้ หรือต้องการแนะนำสั่งสอน


หากคุณต้องการฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง ได้ตกผลึกในตัวเอง ได้สัมผัสวงไดอะล็อกอย่างเต็มรูปแบบ ขอเชิญมาเจอกับผมและเพื่อนๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับ

ด้วยมิตรภาพ
เรือรบ
CEO นักเขียน


ปล. สวมใส่ชุดสบายๆ นั่งพื้นได้ เมื่อลงทะเบียนแล้ว คุณจะได้รับอีเมลตอบรับ และกรุณาลงตารางนัดไว้ เพื่อกันลืม เราจะมีอีเมลและ sms แจ้งเตือนล่วงหน้า 1 สัปดาห์นะครับ

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน มีกิจกรรมฟรี "ชุมชนแห่งการอ่าน" ด้วย ถ้าไม่รีบไปไหน อยากให้อยู่เรียนรู้ด้วยกันครับ คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Tickets

No Tickets Available

D5f8b542a22855f1145883818d85542631b98e09
Organized by
Learning Hub Thailand