สโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย Zoo Lovers Society of Thailand

3

สิทธิประโยชน์

1.  สมาชิกสโมสรผู้รักสวนสัตว์ มีสิทธิเข้าเที่ยวชมสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์ได้ทุกแห่ง                            โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

2.  สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยสโมสรฯ

3.  สมาชิกมีสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารที่จัดให้โดยสโมสรฯ

4.  สมาชิกมีสิทธิขอวิทยากรนำชมได้  กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป โดยแจ้งล่วงหน้ากับ                    ทางเจ้าหน้าที่สโมสรฯ  

5.  สมาชิกมีสิทธิได้รับส่วนลด จากห้างร้านที่เข้าร่วมโครงการกับสโมสรฯ

6.  สมาชิกมีสิทธิในการขอคำปรึกษาการเลี้ยง หรือพยาบาลสัตว์ของสมาชิก

7.  สมาชิกกิตติมศักดิ์ และสมาชิกประเภทครอบครัวมีสิทธิได้รับสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์

8.  คณะกรรมการสโมสรผู้รักสวนสัตว์สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิทธิประโยชน์ใดๆ ของสมาชิก              ตามที่จะได้ประกาศกำหนดเป็นระยะๆ


ท่านสามารถใช้เข้าชมสวนสัตว์ได้ทุกสวนสัตว์ ในสังกัดองค์การสวนสัตว์ ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่
1. สวนสัตว์ดุสิต

2. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

3. สวนสัตว์เชียงใหม่
4. สวนสัตว์สงขลา

5. สวนสัตว์นครราชสีมา

6. สวนสัตว์อุบลราชธานี

7. สวนสัตว์ขอนแก่น

Tickets

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Logo

สวนสัตว์นครราชสีมา

สวนสัตว์นครราชสีมา ...ซาฟารีอีสาน.. มีการแสดงสัตว์ป่านานาชนิด อยู่ในความดูแลทั้งหมดประมาณ 1,800 ตัว เนื่องจากสภาพภูมิอากาศอำนวย จึงมีการปรับพื้นที่ เสมือนทุ่งหญ้าสะวันนาซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระหว่างสภาพทางภูมิศาสตร์และการจัดแสดงสัตว์ป่าที่เหมาะสมตามหลักภูมิศาสตร์ การนำสัตว์จากแอฟริกามาจัดแสดงได้แก่ "The Big Five” 5 สัตว์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งทุ่งหญ้าแอฟริกา ได้แก่ สิงโต เสือดาว-เสือดำ ช้างแอฟริกา แรดขาว ควายป่าแอฟริกา และยังมีสัตว์ชนิดอื่นๆ เช่น ยีราฟ ม้าลาย แอนติโลป กระทิง เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีความโดดเด่นเฉพาะในเรื่องของการเพาะขยายพันธุ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย และสัตว์ชนิดอื่นจากทวีปต่างๆมาจัดแสดงไว้ให้นักท่องเที่ยวได้มาเข้าชมมากมาย...

+66982785681

Need Help?

Visit Help Center