3

สโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย Zoo Lovers Society of Thailand

สิทธิประโยชน์

1.  สมาชิกสโมสรผู้รักสวนสัตว์ มีสิทธิเข้าเที่ยวชมสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์ได้ทุกแห่ง                            โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

2.  สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยสโมสรฯ

3.  สมาชิกมีสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารที่จัดให้โดยสโมสรฯ

4.  สมาชิกมีสิทธิขอวิทยากรนำชมได้  กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป โดยแจ้งล่วงหน้ากับ                    ทางเจ้าหน้าที่สโมสรฯ  

5.  สมาชิกมีสิทธิได้รับส่วนลด จากห้างร้านที่เข้าร่วมโครงการกับสโมสรฯ

6.  สมาชิกมีสิทธิในการขอคำปรึกษาการเลี้ยง หรือพยาบาลสัตว์ของสมาชิก

7.  สมาชิกกิตติมศักดิ์ และสมาชิกประเภทครอบครัวมีสิทธิได้รับสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์

8.  คณะกรรมการสโมสรผู้รักสวนสัตว์สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิทธิประโยชน์ใดๆ ของสมาชิก              ตามที่จะได้ประกาศกำหนดเป็นระยะๆ


ท่านสามารถใช้เข้าชมสวนสัตว์ได้ทุกสวนสัตว์ ในสังกัดองค์การสวนสัตว์ ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่
1. สวนสัตว์ดุสิต

2. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

3. สวนสัตว์เชียงใหม่
4. สวนสัตว์สงขลา

5. สวนสัตว์นครราชสีมา

6. สวนสัตว์อุบลราชธานี

7. สวนสัตว์ขอนแก่น


Tickets

สมาชิกประเภทครอบครัว
฿2,000.00
Available until 30 September 2018 17:00

*Some fees may be applied

Need Help?
Call : 062-593-2224 (10.00 - 18.00)
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Payment We Accept Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Icon specific info

Event Specific Information

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Logo

สวนสัตว์นครราชสีมา

สวนสัตว์นครราชสีมา ...ซาฟารีอีสาน.. มีการแสดงสัตว์ป่านานาชนิด อยู่ในความดูแลทั้งหมดประมาณ 1,800 ตัว เนื่องจากสภาพภูมิอากาศอำนวย จึงมีการปรับพื้นที่ เสมือนทุ่งหญ้าสะวันนาซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระหว่างสภาพทางภูมิศาสตร์และการจัดแสดงสัตว์ป่าที่เหมาะสมตามหลักภูมิศาสตร์ การนำสัตว์จากแอฟริกามาจัดแสดงได้แก่ "The Big Five” 5 สัตว์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งทุ่งหญ้าแอฟริกา ได้แก่ สิงโต เสือดาว-เสือดำ ช้างแอฟริกา แรดขาว ควายป่าแอฟริกา และยังมีสัตว์ชนิดอื่นๆ เช่น ยีราฟ ม้าลาย แอนติโลป กระทิง เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีความโดดเด่นเฉพาะในเรื่องของการเพาะขยายพันธุ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย และสัตว์ชนิดอื่นจากทวีปต่างๆมาจัดแสดงไว้ให้นักท่องเที่ยวได้มาเข้าชมมากมาย...

+66982785681