Education

อบรมหลักสูตรการพัฒนาAR Application Development ( Multi platform )

7ed638e9e3ea161e27282dbc9030e02e8556d332
อบรมหลักสูตรการพัฒนาAR Application Development ( Multi platform )

 อบรมหลักสูตรการพัฒนาAR Application Development

( Multi platform )


 
Augmented Reality หรือ AR เป็นเทคโนโลยีที่นำเอาวัตถุเสมือน หรือ ข้อมูลสารสนเทศต่างๆที่จัดเตรียมไว้ เช่น ภาพสามมิติ (3D Object), วีดีโอ (VIDEO), เสียง (AUDIO) และอื่นๆ เพื่อนำไปแสดง บนหน้าจอแสดงผล โดยมีองค์ประกอบของฉากหลังเป็น ภาพซึ่งมาจากสภาพแวดล้อมจริงในเวลาจริง โดยจะทำให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกถึง การเข้าถึงข้อมูล (Content) มีความน่าสนใจมากขึ้น และมีความสมจริงมากขึ้น การพัฒนา Application บน Smart Phone หรือ Tablet ให้รองรับการทำงาน AR มีส่วนสำคัญในการพัฒนานวัตกรรม ด้านการวิจัย ด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และด้านการผลิตนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน อย่างก้าวกระโดด โดยไม่พึ่งพา AR. Application สำเร็จรูปหรือAR. Browser อื่นๆที่ต้องนำข้อมูลต่างๆไป ฝากไว้กับผู้ให้บริการและต้องเปิดเข้าใช้งานผ่านโปรแกรม AR Browser Application อื่นๆ(เช่น Aurasma, Zappar, Augment, Junaio เป็นต้น)

    การอบรมนี้มุ่งพัฒนา Application เพื่อผลิตเป็น App ของตนเอง สามารถติดตั้งลงบนอุปกรณ์ต่างๆได้ทั้ง ระบบ Android, iOS หรือแม้กระทั่ง Windows การอบรมพัฒนาได้ออกแบบเป็นระบบ Theme ดังนั้นจึงสามารถ ปฏิบัติตามได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมาก่อน เพื่อเป็นการศักยภาพของบุคลากรด้านการใช้ และการสร้างสรรค์ เทคโนโลยีในหน่วยงานของท่าน บริษัทฯจึงขอเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ AR Application Development (Multi platform :Android / iOS / Windows) 

เนื้อหาและเวลาการฝึกอบรม
เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนรับคู่มือการฝึกอบรม
เวลา 9.00-10.30 น. เริ่มอบรมช่วงเช้า
- ลักษณะ วิธีการและขั้นตอนการทำงานและผลิต App Augmented Reality (AR) 
- ลักษณะการใช้งานและออกแบบ AR App ในต่างประเทศ ด้านการศึกษา และการประชาสัมพันธ์
- ลักษณะและวิธีการออกแบบ AR Marker ที่มีประสิทธิภาพ (ออกแบบ app icon, Splash Screen )
- จัดทำMarker เฉพาะบุคคลเพื่อใช้งานตลอดการฝึกอบรม / ทดสอบติดตั้งและใช้งานตัวอย่าง
- ติดตั้งโปรแกรมในการพัฒนา AR App,  Plug in  3D Models, VIDEO และ Source  Code ทั้งหมด

เวลา 10.30-10.45 น. พักเบรคเช้า
เวลา 10.45-12.00 น. อบรมช่วงสุดท้ายของครึ่งเช้า
- วิธีการและขั้นตอนการเข้ารับ  ID Key / Register -Testing Marker 
- ขั้นตอนวิธีการ Import File 3D และ Texture ใส่ในโปรแกรม การทำMulti Marker แสดงผลพร้อมกัน 

เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-14.30น. เนื้อหาการอบรมช่วงบ่าย
- การกำหนดทิศทางการให้แสงกับวัตถุเสมือน 3D Model / VIDEO AR การบังคับการเล่นVIDEO AR
- การ Preview ทดสอบภาพ 3D บนหน้าจอหลักของโปรแกรม
- การใช้คำสั่ง Programming พื้นฐานง่ายๆในการเพิ่มลูกเล่นให้กับ AR 

เวลา 14.30-14.45 น. พักเบรกบ่าย
เวลา 14.45-16.00 น. อบรมช่วงสุดท้ายของครึ่งบ่าย
- วิธีการและขั้นตอนนำไฟล์ติดตั้งบนเครื่อง Smart Devices (Android และ iOS)
- แนะนำสาธิต ขั้นตอนการนำ iOS Application ทดสอบและขึ้น AppStore
- ทดสอบการทำงานของ AR Application บน Android OS

กำหนดการการฝึกอบรม

>>   รุ่นที่ 3 : ศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 -16.00 น.
>>   รุ่นที่ 4 : เสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 -16.00 น.


วิทยากร

ดร.ก้องเกียรติ หิรัญเกิด, อาจารย์ นรินธน์ นนทมาลย์และทีมงาน OpenAR.


➢ นำบัตรประชาชนหรือใบโอนเงินมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน (ค่าลงทะเบียนคนละ 3,745 บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว)
➢ Option ถ้ามี คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (PC เท่านั้น ) กล้อง WebCam พร้อมสายชาร์ต อุปกรณ์ต่อพ่วง
➢ Option ถ้ามี อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต WIFI ได้ สำหรับทดสอบการดึงข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็
➢ Option ถ้ามี อุปกรณ์ Smartphone / Tablet Android สำหรับทดสอบ Version 5.0 ขึ้นไป  
พร้อมสายชาร์ต อุปกรณ์ต่อพ่วง 

*** ทางศูนย์ฝึกอบรมจะมีคอมพิวเตอร์ PC ไว้บริการลงโปรแกรมไว้เสร็จเรียบร้อย 
ซึ่งหากท่านมีจะอุปกรณ์เตรียมมาเองก็ได้

**** โปรดระบุชื่อ - นามสกุลของท่านเป็นภาษาไทยเพื่อความถูกต้องในการพิมพ์วุฒิบัตรTickets

No Tickets Available

8aedbb25f6635a4dae322b309cca616bf40d11ac
Organized by
เดอะซันเพล็กซ์เอ็นจิเนียร์ริ่งแอนด์ซอฟต์แวร์