Education

Workshop: Facebook Ad: Intermediate Level by UNBOX

E14a52a3e67901f40a6ad57d13dcc83cbdf723d4
Workshop: Facebook Ad: Intermediate Level by UNBOX

Unbox Your Facebook Ad Tips!


Facebook Ad: Intermediate Level
วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 (3 ชั่วโมง)
สถานที่: JOINT Cafe & Workspace อาคารเอเซีย BTS ราชเทวี ชั้น 12

ราคา: 4,250 บาท (รวมค่าของว่างและน้ำดื่ม)

*รับจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น

การโฆษณาสินค้าหรือธุรกิจผ่าน Facebook สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองได้ นอกจากนี้ Facebook มีโฆษณามีหลายรูปแบบให้เลือก ที่จะช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้า หรือทำให้เหมาะกับแต่ละธุรกิจ หรือวัตถุประสงค์ของการโฆษณา ที่สำคัญสามารถวัดผลได้เป็นตัวเลข ดังนั้น Facebook จึงเป็นทำการตลาดดิจิทัลที่สำคัญเป็นอันดับแรกๆ ที่นักการตลาดไม่ควรมองข้าม!

คอร์สนี้เหมาะกับใคร: 
• เจ้าของธุรกิจ และ/หรือ ร้านค้า
• พนักงานบริษัทที่ต้องดูแลในการทำโฆษณาบน Facebook 
• ผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่องการทำโฆษณาและสอบ Facebook Blueprint Certificates
• ผู้สนใจทั่วไป
• ผู้ที่มีพื้นฐานการลงโฆษณาบน Facebook มาแล้ว

การเตรียมตัว:
• เตรียม Laptop หรือสมาร์ทโฟน หรือ Tablet ที่มี Facebook
• Facebook Page ที่ต้องการจะโฆษณา
• เตรียมรูปภาพ และข้อความสำหรับโฆษณา*
• บัตรเครดิต / เดบิต เพื่อใช้ชำระเงินค่าโฆษณา
*จำเป็นต้องเตรียมมาล่วงหน้า เพื่อประหยัดเวลา

เนื้อหาที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้:

1. การตรวจสอบและปรับปรุงหน้า Page เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด 

2. กฎและข้อห้ามสำคัญในการทำโฆษณา (Advertising Policy)

• วิธีการตรวจสอบโฆษณาของทีม Facebook
• ข้อควรระวังของธุรกิจ 7 ประเภทที่มีความเสี่ยงในการละเมิดกฎ
• เทคนิคและวิธีทำโฆษณาอย่างถูกต้อง ไม่เข้าข่ายการละเมิดกฎ

3. แนะนำเครื่องมือ Business Manager และสร้างบัญชี (Account) สำหรับการทำโฆษณาเชิงลึก
• ระดับของการเพิ่มผู้ดูแล (Admin)
• การใช้งานข้อมูลเชิงลึก (Page Insights)
• ศึกษาพฤติกรรมของคนที่ติดตาม Fanpage ของเรา
• ศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่เราสนใจ
• การสร้างบัญชีโฆษณา (Ads Account)

4. การตั้งค่าระบบชำระเงินค่าโฆษณา (Payment)
• เชื่อมต่อบัตรเครดิต และ/หรือ PayPal เพื่อชำระเงินค่าโฆษณา
• การป้องกันไม่ให้เงินรั่วไหลไปเกินงบประมาณที่กำหนด

5. เทคนิคการเลือกกลุ่มเป้าหมายขั้นสูง (Advanced Targeting) และการสร้างกลุ่มเป้าหมายโดยละเอียด

6. การสร้างโฆษณาในแบบ Single & Carousel 

7. Workshop การเพิ่มยอด Page Like โดยใช้เครื่องมือ Power Editor โดยใช้งบประมาณเพียง 30 บาท

• เริ่มต้นเลือกวัตถุประสงค์ที่ถูกต้อง
• การทำ A/B Testing เพื่อวัดผลโฆษณาและนำมาปรับปรุงในภายหลัง
• เลือกวิธีการชำระเงิน และคำนวณค่าใช้จ่าย พร้อมประมาณการณ์ผลลัพธ์
• สร้างโฆษณาและปรับแต่งให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เลือกไว้

8. ตั้งค่าการติดตามผลเพื่อใช้ดูรายงานโฆษณาที่ทำไป โดยใช้เครื่องมือ Ads Manager
• ศึกษาความหมายของ Metrics หรือตัววัดผลต่างๆ
• ตั้งค่า Metrics ที่สำคัญสำหรับธุรกิจของคุณ
• จัดการหน้าตา Report เพื่อให้ง่ายต่อการวัดผลในครั้งต่อๆไป

Profile ผู้สอน:
คุณวณิชชา วรรคาวิสันต์
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ตำแหน่งปัจจุบัน Social Media Manager ในดิจิตอลเอเจนซี่ ดูแลลูกค้าทุกระดับตั้งแต่ SMEs ไปจนถึง Brand ชั้นนำระดับโลก
• ผู้เชี่ยวชาญ (Specialist) ที่ได้รับการรับรองจาก Facebook LINE และ Google อย่างเป็นทางการ
• ได้รับใบประกาศ:
-Facebook Certified Buying (Blueprint Certificates)
-LINE@ Certified Trainer
-Google AdWords Certificates (All Google Products)
-Google Analytics Certificates
-Google Tag Manager Certificates
• วิทยากรอิสระ หลักสูตร Social Media Marketing, Facebook Advertising, Online Marketing, LINE@ For SMEs
• ประสบการณ์การสอน และเทรนนิ่งให้กับภาครัฐและภาคเอกชน กว่า 1,000 ชั่วโมง 
• ภาษา: ไทย และอังกฤษ

Tickets

No Tickets Available

Cd9c68693b4e219cd32b3297777f889f66949f72
Organized by
UNBOX