Workshop พอแล้วดี The Creator รุ่น 3 ครั้งที่ 3

Untitled 2 01

 พอแล้วดี The Creator รุ่น 3 ขอเรียนเชิญที่ทุกท่านเข้าร่วม

Workshop ครั้งที่ 3


   คุณจะได้เรียนรู้การน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการดำเนินธุรกิจไลฟ์สไตล์อย่างพอดี 


เรียนพร้อมกันกับ 

พอแล้วดี The Creator รุ่น 3

วันที่ 27 - 28 เมษายน 2561

ณ ช่างชุ่ย อาคารดูจิตแล้วอะไรก็ช่าง


20 ที่นั่ง/วัน !!! 

(ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วไม่มารับสิทธิ์

ทางโครงการขอตัดสิทธิ์ในการเข้าฟัง และตัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรมของทางโครงการทุกครั้ง )


หมายเหตุ : โครงการขอสงวนสิทธิ์ การถ่ายทอดสดและร่วมฟังในช่วงอภิปรายปัญหาของ The Creator
และวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 61

แรงบันดาลใจดีจากคนพอแล้วดี ทั้ง 5 ท่าน

ร่วมรับฟังประสบการณ์และพูดคุยได้
Tickets

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Logo y

พอแล้วดี The Creator

โครงการ “พอแล้วดี The Creator” มุ่งมั่นที่จะสร้างการรับรู้และแรงบันดาลใจ ผ่านกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ ให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ “The Creator” ที่เข้าร่วมทำธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง และเป็นกลุ่มคนต้นแบบ ที่เป็นบทพิสูจน์ว่า เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ปรัชญาที่ใช้ได้กับเฉพาะภาคเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ กับหลากหลายอุตสหกรรม เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืนในอนาคต


Need Help?

Visit Help Center