Education

YSetter Reality Hackathon 2

59aaab421a2085e60c57bfefe2e67d7bceb91150
YSetter Reality Hackathon 2

" YSetter Reality Hackathon 2 "

ขอเชิญ นักเรียน นิสิตนักศึกษา

ร่วมเข้าแข่งขันพัฒนาแอพพลิเคชั่น เชิงสร้างสรรค์ ด้วยโจทย์

" Good Space By Sansiri "

 
พร้อมชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท!!

จาก Sansiri PLC

 

ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2561 โดยรวมกลุ่ม 4 คน หรือ แบบเดี่ยว เข้าร่วมคัดเลือกสัมภาษณ์รอบแรก เพื่อเข้าแข่งรอบสุดท้าย

โดยสิ่งที่ต้องเตรียมตัวมี ดังนี้

กรอกข้อมูลในระบบ อีเวนต์ป๊อบ
     1. กด Get Ticket ผ่าน Eventpop     
     2. กรอกข้อมูลและตอบคำถามตามแบบสอบถามตามขั้นตอน
     3. นำเสนอผลงานที่เคยทำหรือเหตุผลว่าทำไมเราต้องเลือกคุณเข้าร่วมโครงการ


ส่งใบสมัครได้วันนี้ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ได้เข้าร่วมแข่งขันวันที่ 14 มิถุนายน 2561


วัตถุประสงค์โครงการ
     1. เสริมสร้างค่านิยมให้คนรุ่นใหม่ นิสิต นักศึกษา สร้างโอกาส เพื่อพบปะ ช่วยเหลือกัน สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน และสร้างร่วมกันพัฒนาและสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น
     2. ให้นักเรียน นักศึกษา มีโอกาส ค้นหาตัวเองเจอ ว่าเจองานที่ใช่หรือไม่
     3. การเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่ใช่แค่ในห้องเรียน
     4. นำเทคโนโลยีที่กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน มาใช้ในเชิงสร้างสรรค์
     5. สร้างการรับรู้ กระบวนการทำงานในสายพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้บุคคลทั่วไปรับรู้และเข้าใจมากขึ้นสิ่งที่น้องๆจะได้รับ
     1. เรียนรู้จากกลุ่มคนทำงานในสายวิชาชีพพัฒนาซอฟแวร์ และเข้าถึงแหล่งความรู้จากผู้มีประสบการณ์
     2. โอกาสได้ฝึกงานจริง เผชิญสถานะการณ์จริง ทำงานกับผู้มีประสบการณ์ และโอกาสได้งานรองรับตั้งแต่เรียนอยู่
     3. เจอเพื่อนใหม่
     4. เรียนรู้การทำงานเป็นทีม
     5. ไอเดียที่น่าสนใจมีโอกาสได้รับการต่อยอด หรือลงทุนจากนักลงทุน

สถานที่จัดงาน
     บริษัท 3DS Interactive Co.,Ltd
     https://goo.gl/nndqZa


ปิดรับสมัคร 12 มิถุนายน 2561 24:00

ประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้าย 14 มิถุนายน 2561 ทางเพจของเรา

https://www.facebook.com/ysetterreality/


มาสัมผัสประสบการณ์พัฒนาแอพพลิเคชั่น
แบบไม่หลับไม่นอนกัน 2 วัน 1 คืน
ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2561

ภาพบรรยากาศ Ysetter Hackathon 1


Tickets

No Tickets Available

079239d09f2f6a4ee0aff8c02e6c6eb3cf7d30c1
Organized by
Thai Programmer Association